Deloittelle kolme uutta partneria

Artikkeli

Deloittelle viisi uutta partneria!

Lämpimät onnittelut!

Partnereiksi on nimitetty 1.6.2019 alkaen:

Deloitten tuoreet partnerit Jouni Alin (2. vas.), Timo Perkola, Johanna Oksa, Jenny Lindvall ja Tapio Koivumäki. Deloitte Suomen toimitusjohtaja Tomi Pitkänen (vas.) ja henkilöstöjohtaja Leena Nyström (oik.) onnittelevat partner-viisikkoa. Lämpimät onnittelut!

Jouni Alin
Konsultointi

Jouni toimii Deloitten konsultoinnin analytiikkajohtajana Suomessa. Hänellä on 15 vuoden konsultointikokemus tuloksellisesta datan, analytiikan ja tekoälyn soveltamisesta päätöksenteon tukena aina analytiikkavision määrittelystä projektien kautta pysyvän arvon tuottamiseen. Jounin henkilökohtaiset osaamiset analytiikan saralla ulottuvat algoritmien ohjelmoinnista ratkaisutoimitukseen sekä analytiikkastrategioiden fasilitointiin ja datalähtöisiin transformaatioihin. Hän keskittyy erityisesti neuvonantoon liiketoiminnan, teknologian ja analytiikan leikkauspisteissä ja tiedolla johtamisen muutoshankkeisiin.

Lupaukseni Partnerina: Lupaan haastaa niin itseni, asiakkaitamme kuin kaikkia kollegoitani entistä rohkeammin ja nopeammin toimeenpanemaan laajassa mittakaavassa yhteisen visiomme tiedolla johdetusta tulevaisuudestamme, joka tulee tuottamaan koko yhteiskunnalle merkittäviä ja pysyviä hyötyjä.”

Ota yhteyttä: jouni.alin@deloitte.fi

 

Hanna Viilo

Tapio Koivumäki
Yritysjärjestelyt

Tapio vastaa operatiivisista yritysjärjestelypalveluista Suomessa ja Pohjoismaissa. Näihin palveluihin lukeutuvat yritysostojen integraatiot, myytävien liiketoimintojen separaatiot sekä operatiiviset due diligence palvelut. Tapiolla on pitkä kokemus monimutkaisten integraatio- ja separaatio-ohjelmien johtamisesta kotimaisissa ja kansainvälisissä yritysjärjestelyissä. Operatiivisten due diligence palveluiden saralla Tapio on kokenut mm. tunnistamaan ja ratkomaan separaatioihin liittyviä haasteita sekä arvioimaan yhdistymisen synergiapotentiaalia.

Lupaukseni Partnerina”Lupaan olla asiakas- ja ratkaisukeskeinen, käytännönläheinen ja helposti lähestyttävä kumppani asiakkaillemme. Onnistumme kun asiakkaamme onnistuu luomaan arvoa yritysjärjestelyissä. Deloitten arvoista toimintamme keskiössä on ”Outstanding value to markets and clients."

Ota yhteyttä: tapio.koivumaki@deloitte.fi

Markku Viitanen

Jenny Lindvall
Tilintarkastus

Jenny on toiminut tilintarkastajana 14 vuotta ja hänellä on vahva asiantuntemus erityisesti kansainvälisistä konsernitarkastuksista sekä IFRS-raportoinnista. Lisäksi hänellä on kokemusta uusien tilintarkastusasiakkaiden haltuunotosta sekä kansainvälisten toimeksiantojen koordinoinnista. Asiakasvastuiden ohella hän on viimeiset vuodet vastannut myös teknologian ja data-analytiikan hyödyntämiseen tähtäävistä kehityshankkeista.

Lupaukseni partnerina: ”Olen sitoutunut tiimini kanssa kehittämään tulevaisuuden tilintarkastusta, jossa perinteisen tilintarkastuksen ohella tarjoamme asiakkaillemme enenevässä määrin lisätietoa muun muassa heidän prosesseistaan ja kontrolleistaan. Palvelualueiden välistä yhteistyötä ja globaalia verkostoamme hyödyntämällä etsimme uusia näkökulmia asiakkaidemme tarpeisiin.”

Ota yhteyttä: jenny.lindvall@deloitte.fi

 

Lauri Salmivalli

Johanna Oksa
Veropalvelut

Johanna Oksa johtaa Deloitten välillisen verotuksen palveluita Suomessa. Johannalla on laaja kokemus kotimaisen ja kansainvälisen verotuksen tehtävistä sekä välillisen että välittömän verotuksen alalta. Useita vuosia kansainvälisen konsernin vero-osastolla työskennelleenä Johannalla on käytännönläheinen ote veroasioiden hoitamiseen ja kokonaisvaltaista näkemystä liiketoiminnan, muiden taloustoimintojen ja verojen liityntäkohdista sekä niihin liittyvistä järjestelmä- ja prosessihaasteista.

Lupaukseni Partnerina: ”Lupaukseni partnerina on edistää jatkossakin Deloitten positiivista yhdessä tekemisen kulttuuria sekä rohkaista asiakkaita ja tiimiä ennakkoluulottomasti näkemään muutokset ja haasteet mahdollisuuksina, olipa sitten kyse yksittäisestä veroteknisestä asiasta tai kokonaisvaltaisesta verofunktion toimintatapojen kehittämisestä.”

Ota yhteyttä: johanna.oksa@deloitte.fi

Timo Perkola
Konsultointi

Timo vastaa Deloitten transformaatioiden suunnittelun ja toteutuksen -palvelualueesta Suomessa. Hänen vastuualueensa ytimessä ovat suuret liiketoimintaa ja teknologiaa yhdistävät muutoshankkeet koko elinkaarella strategisesta suunnittelusta käytännön läpivientiin. Timon omaa avainosaamista ovat erityisesti teknologiatransformaatiot, joissa on merkittäviä teknologiastrategiaan, ICT:n toimintamalliin, ulkoistuksiin, teknologia- ja toimittajavalintoihin, tehostamiseen, yritysarkkitehtuuriin tai yrityskauppoihin liittyviä tarpeita, ja jotka tapahtuvat monimutkaisessa kansainvälisessä ympäristössä. Timo on toiminut näissä hankkeissa niiden koko elinkaarella ja työskennellyt eri rooleissa strategisesta neuvonantajasta hanke- ja projektijohdon tehtäviin.

Lupaukseni Partnerina: ”Autan sinua, arvoisa asiakkaamme, läpi monimutkaisimmista digitalisaatioon ja teknologiaan liittyvistä muutoshankkeistasi. Teen tämän objektiivisesti, kaukonäköisesti ja kokonaisuutta ajatellen. Yhdessä paikallisten ja kansainvälisten, ensiluokkaisten ja sitoutuneiden kollegoideni kanssa.” 

Ota yhteyttä: timo.perkola@deloitte.fi

 

Oliko tieto hyödyllistä?