lainansaanti

Artikkeli

Millaisia vaikutuksia koronakriisillä on yritysten lainansaantiin?

Pääoman hankkiminen voi aiheuttaa yrityksille haasteita tavallisinakin aikoina. Koronakriisistä aiheutuneet yritystoiminnan häiriötilanteet ovat tuoneet monelle lisätarpeita myös rahoituksen hankintaan. Vaikka valtiot eri puolilla maailmaa ovat luvanneet erilaisia yritystukia koronakriisitilanteen hoitoon, yritysten kannattaa valmistautua aiempaa haastavampaan rahoitusympäristöön.

Tuoreessa artikkelissamme tarkastelemme, mitä erilaisia mahdollisuuksia yritysten kannattaa pohtia koronakriisin aiheuttamissa rahoitustarpeissa, kuten:

  • COVID-19-hätärahoitusten hyödyntäminen,
  • vahvojen suhteiden säilyttäminen nykyisten rahoittajien kanssa,
  • perinteisen luottomahdollisuuksien hyväksikäyttö ja
  • vaihtoehtoisten rahoituslähteiden harkitseminen.

Koronakriisin luoma epävarmuus ja taloudelliset vaikutukset ovat suuret. Yritysten kannattaakin nyt tarkastella rahoitussuunnitelmiaan huolellisesti – lataa artikkelimme ja lue lisää näkemyksiämme yritysten rahoituksesta ennen ja jälkeen COVID-19-pandemian.

Oliko tieto hyödyllistä?