Analyysit

Läpinäkyvyyskertomus

Deloitte Oy

Läpinäkyvyyskertomus

Tilintarkastuslaki edellyttää, että julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhteisön tilintarkastajan on julkistettava vuosittain tietoja tilintarkastusyhteisön oikeudellisesta rakenteesta, omistussuhteista, taloudesta ja tilintarkastusasiakkaista sekä tilintarkastusyhteisön hallinnosta, laadunvarmistusjärjestelmästä ja riippumattomuusohjeista. Tilintarkastuslain 29 §:n ja tilintarkastusasetuksen 9 §:n mukaisesti Deloitte & Touche Oy:n hallinnon ja toiminnan kuvauksesta on julkistettu ohessa oleva läpinäkyvyyskertomus.

Oliko tieto hyödyllistä?