Life at Deloitte

Partnerina Deloittella    

Mikko Lahtinen | Tilintarkastus

Uskon vahvasti partnermalliimme, joka on mielestäni yhdistelmä joukkuepelaamista, yrittäjyyttä, kunnianhimoa ja lojaalisuutta.

6.5.2024

Aloitin Deloittella vuonna 2005 gradun loppuun saattamista vaille valmiina KTM:na Tampereen yliopistosta pääaineenani laskentatoimi. Jo rekrytointiprosessissa vaikutuin Deloitten ammattimaisesta, mutta sopivan rennosta meiningistä ja matalasta sosiaalisesta hierarkiasta yhdistettynä rautaiseen asiantuntemukseen ja kovaan tekemiseen. Tämä mielikuva pitää edelleen paikkansa ja on jopa vahvistunut vuosien varrella. Minut on pitänyt Deloittella freesin ilmapiirin lisäksi osaamista jatkuvasti kehittävät työtehtävät, supermielenkiintoiset asiakkaat ja upeat työkaverit. Lisäksi tärkeässä roolissa ovat olleet muutamat mentorinani pitämät kokeneemmat kollegat, jotka ovat uskoneet minuun ja auttaneet kehittymään ja onnistumaan antamalla sopivassa suhteessa vastuuta ja tukea. Firmamme on kasvanut viime vuosina nopeasti ja tätä kasvun aikaansaamaa muutosta ja draivia on ollut hienoa seurata ja olla mukana rakentamassa.

Partneruus oli urani alkuvaiheessa lähinnä yksi mahdollisuus kaukana tulevaisuudessa, kunnes se jossain vaiheessa alkoi muuttua konkreettisemmaksi tavoitteeksi. Se johti määrätietoisempaan urasuunnitteluun esimerkiksi kehittämällä ammatillista osaamistani ja kasvattamalla asiakas- ja kollegaverkostojani. Ylennykseni ennen partneruutta vahvistivat uskoani, että myös firma luottaa tekemiseeni ja on tunnistanut potentiaalini. Olen ollut myös onnekas päästyäni toimimaan tilintarkastajana teknologia-alan kasvuyrityksissä, joista erityisesti peliyhtiöt palauttivat arkeeni yhden nuoruuteni intohimoista. Saan jatkuvasti lisävirtaa kasvuyrityksistä, minkä koen auttaneen minua tuomaan meille myös uusia asiakkaita ja liiketoimintaa tältä sektorilta.

Partnereina olemme vastuussa liiketoiminnastamme, asiakkaistamme ja omista asiantuntijoistamme, mutta onneksi Deloittella kenenkään ei tarvitse kantaa tätä vastuuta yksin. Uskon vahvasti partnermalliimme, joka on mielestäni yhdistelmä joukkuepelaamista, yrittäjyyttä, kunnianhimoa ja lojaalisuutta.

Haastavia tilanteita tulee tässä työssä väkisinkin vastaan ja aina ne eivät ole edes itsestä kiinni. Koen vahvuudekseni näissä tilanteissa kykyni tiivistää fokusta ja sulkea häiriötekijät taka-alalle. Mielestäni ihmisten johtamisessa ei koskaan voi olla täysin valmis. Jos siinä tehtävässä tulee epäonnistuminen, pitää nostaa käsi reilusti pystyyn virheen merkiksi ja ottaa opiksi. Vaativassa toimintaympäristössä on myös tärkeää pitää itsestään ja omasta jaksamisestaan hyvää huolta – vasta silloin pystyy olemaan paras mahdollinen versio itsestään ja auttamaan myös muita loistamaan.

Mikko Lahtinen

Mikko Lahtinen
mikko.lahtinen@deloitte.fi
+358 (0)50 599 4278

Oliko tieto hyödyllistä?