Suomi paransi sijoitustaan kansainvälisessä kehitysindeksissä

Artikkeli

Suomi paransi sijoitustaan kansainvälisessä kehitysindeksissä

Suomi on yksi maailman parhaista maista, kun mitataan, kuinka valtio kykenee vastaamaan väestön sosiaalisiin, yhteiskunnallisiin ja elinympäristöön liittyviin tarpeisiin. Tämä ilmenee tuoreesta Social Progress Index (SPI) 2015 -tutkimuksesta. Suomi sijoittui tämän vuoden vertailussa seitsemänneksi (viime vuonna sijalla 8). Ensimmäiseksi sijoittui Norja ja viimeiseksi Tšad. Myös kaikki muut Pohjoismaat olivat kärkikymmenikössä.

Suomen kipukohdiksi indeksissä nousevat ekosysteemien kestävyys sekä henkirikosten ja itsemurhien määrät. Suomi sijoittui ensimmäiselle sijalla globaalisti mm. perusterveydenhuollon, yksilönvapauden ja aikuisten lukutaidon osalta.

” Suomalaiset yritykset voivat löytää SPI:n avulla indikaatioita yhteiskunnallisista tarpeista nousevista uusista liiketoimintamahdollisuuksista ja sisällöistä yritysvastuutyöhönsä. Julkisen sektorin rinnalla yksityisellä ja kolmannella sektorilla on yhä merkittävämpi rooli yhteiskunnallisten ongelmien ratkojina. Uskomme Deloittella, että kaikkien kolmen tahon saumatonta ja uudenlaista yhteistyötä tarvitaan suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseksi”, sanoo Deloitten yritysvastuupalveluista vastaava Riikka Poukka.

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että uusien kehitysmittareiden tärkein arvo on nimenomaan keskustelun sekä yhteistyön rakentaminen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välille. Tulokset osoittavat julkisen keskustelun luoman kuvan hieman vääristyneeksi, sillä hyvinvoinnin mittaamiseen ei ole yhtä oikeaa ratkaisua. Deloitte toivookin Suomeen BKT:n rinnalle täydentäviä, nykytilaa moniulotteisesti kuvaavia uusia mittareita. ”Vain siten yhteiskunnan ja ympäristön kestävä hyvinvointi voidaan taata julkisen talouden haasteista huolimatta. Tulokset auttavat myös ymmärtämään millaiseen kehitykseen ja vaikutuksiin päätöksenteko voi johtaa. Samalla hahmotamme, että ratkaisujen tuottamiseen tarvitaan koko yhteiskunnan poikkileikkaavaa uudenlaista yhteistyötä,” Poukka jatkaa.

The Social Progress Index

The Social Progress Index -menetelmän on kehittänyt professori Michael Porter yhteistyössä Massachusetts Institute of Technologyn (MIT), Deloitte Globalin ja alan johtavien kansainvälisten organisaatioiden kanssa. Indeksin arvioinnit perustuvat yli 50 erilliseen mittariin. Tutkimus julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2013, jolloin arviossa oli mukana 50 maata. Tänä vuonna indeksissä listattiin 133 maata ja Suomi on mukana toista kertaa.

Kymmenen parhaiten sijoittunutta maata:
1. Norja
2. Ruotsi
3. Sveitsi
4. Islanti
5. Uusi Seelanti
6. Kanada
7. Suomi
8. Tanska
9. Hollanti
10. Australia

Tutustu tutkimuksen Executive Summaryyn.

Oliko tieto hyödyllistä?