Tietosuoja

Artikkeli

Tietosuoja ja rekisteriseloste

Tietosuoja

Tietosuojalla (eng. data protection) tarkoitetaan sitä, että ihmisellä on oikeus omiin henkilötietoihinsa.Yksilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja henkilöstörekisteriin on hänestä tallennettu ja hänellä on oikeus saada virheelliset tiedot korjatuksi.

Tietosuojaa säädellään esimerkiksi henkilötietolaissa.

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste laaditaan kaikista henkilörekistereistä. Siitä ilmenee, kuka on henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä. Selosteesta ilmenee myös, mitä henkilötietoja rekisterissä on, mihin niitä käytetään ja minne tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä tietojen suojauksen periaatteet.

Oliko tieto hyödyllistä?