Life at Deloitte

Työn tulevaisuus asiantuntijaorganisaatiossa – näkemykselliset terveiset johtoryhmältä

Työn tulevaisuus puhuttaa kaikkia – etenkin nyt, kun totuttelemme uusiin toimintamalleihin ja haemme tasapainoa etä- ja toimistotyöskentelyn välillä. Murroksen keskellä yksi asia on kuitenkin varmaa: joustavuus, luottamus ja yhteenkuuluvuuden tunne ovat suureksi osaksi kiinni hyvästä johtajuudesta. Johtoryhmämme jäsenet kertovat nyt omat näkemyksensä, miten Deloitten työn tulevaisuuden periaatteet tulevat näkymään työn arjessa sekä asiakas- ja asiantuntijakokemuksessa.

Jan Söderholm

Ihmiskeskeisyys
Ihmiskeskeisyyden kannalta hybridi työskentelymalli hakee vielä muotoaan ja haasteitakin on; esimerkiksi, miten saadaan luotua kulttuuri ja fiilis, joka aiemmin syntyi yhdessäolosta. Meillä on FA:ssa ollut joka viikko aamukahvit, jotka sitten pandemian alussa siirrettiin Teamsiin. Tämä on meille tärkeä tilaisuus, josta on pidetty koko ajan tiukasti kiinni. Vaihdamme kuulumisia ja käymme läpi ajankohtaisia asioita. On tärkeää luoda mahdollisuuksia olla yhdessä ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Se on oleellinen osa aitoa sitoutumista. 

Asiakaskeskeisyys 
Trendi tuntuu olevan, että yhä enemmän asiakkaan puolelta toivotaan kasvokkain tapaaminen projektin alkuun ja loppuun, käytännön asiat projektin aikana voidaan hoitaa ketterästi Teamsissa. Itse valitsen fyysisen tapaamisen, jos se on mahdollista. Se on tärkeää luottamuksen rakentamisen kannalta. Virtuaalisten tapaamisten hyvä puoli on, että useammalla henkilöllä on mahdollisuus osallistua. Silti usein tulee tunne, että jotain jää uupumaan. Ei synny yhtä helposti small-talkia, vaan mennään nopeammin asiaan. 

Inklusiivisuus
Uskon että, joustava hybridityöskentelymalli on tullut jäädäkseen, mutta on tärkeää kokoontua säännöllisin väliajoin oman tiimin kanssa. Luottamus syntyy kohtaamisista ja kuuntelemisesta, ihmisillä pitää olla mahdollisuus tulla juttelemaan. Itse haluan johtajana olla läsnä ja mahdollisimman hyvin kohdattavissa ja tavattavissa. 

Ilmastotavoitteet
Matkustaminen vähenee merkittävästi verrattuna aikaisempaan. Tämä on mielestäni tervetullut asia sekä ilmaston että tehokkuuden näkökulmasta. Välillä on toki hyvä kohdata ihan fyysisesti esimerkiksi kollegoita muista maista. Joitakin matkustamista edellyttäviä tilaisuuksia siis vielä on, mutta hyvin valikoidusti.

Jan Söderholm

Työkiireiden lomassa ajatukset voi Janin tapaan viedä välillä jo kohti kesää.

Lauri Byckling

Ihmiskeskeisyys
Työmme perustuu tulevaisuudessakin vuorovaikutukseen ja luottamukseen ihmisten välillä.

Asiakaskeskeisyys
Deloitte on olemassa asiakkaitaan varten ja teemme läheistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että mukaudumme omissa työskentelytavoissamme asiakkaidemme tarpeisiin ja toimintatapoihin.

Inklusiivisuus
Meillä Deloittella ja asiakkaillamme on asiantuntijoita hyvin erilaisissa elämäntilanteissa. Tulevaisuuden työssä on tärkeää, että jokainen voi valita omaan tilanteeseensa sopivan tavan työskennellä.

Ilmastotavoitteet
Paikasta riippumaton työskentely on tullut jäädäkseen toimialallemme ja se on vähentänyt asiantuntijoiden matkustamista merkittävästi – ero on iso aiempaan verrattuna. Samalla liikkumisen aiheuttama ympäristökuormitus vähenee oleellisesti, mikä on myös positiivista.

Lauri Byckliing

Etätyö on tullut erityisen tutuksi parin viime vuoden aikana. 

Ihmiskeskeisyys 
Rakennamme asiantuntijakokemusta ihmisten vahvuuksista. Johtajien tehtävä on löytää ne vahvuudet ja roolittaa ihmisiä sen mukaan – coaching-mallimme on tästä hyvä esimerkki. On tärkeää luoda linkki työn merkityksen ja henkilökohtaisten tavoitteiden ja intohimojen välille. Riskienhallinnan alueella moni kokee merkityksellisyyttä tehdessään työtä esimerkiksi rahanpesun ja muun rikollisuuden estämiseksi.  

Asiakaskeskeisyys 
Asiantuntijakokemuksen ja asiakaskeskeisyyden tulee toimia yksi yhteen. Lähtökohtaisesti olemme läsnätyössä ihan fyysisestikin, jos asiakas näin toivoo. Eli keskiössä on toimiva ja miellyttävä asiakaskokemus. Yhteyden täytyy toki löytyä kanavasta riippumatta. 

Inklusiivisuus 
Kansainvälisyys, monipuolinen osaaminen, vahva osallistuminen –Deloitten tiimit ovat kaikkea tätä, ja asiakas osaa tänä päivänä myös sitä odottaa. Kehitys on ollut todella positiivista työn tekemisen mallien suhteen. Face2face -aikaa on tullut enemmän, mutta myös joustavuus on lisääntynyt. Haastavat ajat, jolloin lapset olivat koko työpäivän ajan etäkoulussa, ovat jääneet taakse. Nyt fokus on oikeanlaisessa fasilitoinnissa. Vaikka ihmiset olisivat videoyhteyksin palavereissa, heidät pitää saada yhtä lailla mukaan. 

Ilmastotavoitteet 
Meidän näkökulmastamme suurin vaikutus on asiantuntijuudessa. Tuomme aktiivisesti vastuullisuutta ja kestävää kehitystä mukaan kaikkeen, mitä yrityksenä teemme. Lisäksi kannustamme ihmisiä myös henkilökohtaisessa elämässään vastuullisiin valintoihin.

Lasse Ingström

Lasten harrastusten aikana tulee vietettyä aikaa puhelinpalavereissa autossa. Tässä kuvanottohetkellä on juuri mietitty jäähallin parkkipaikalla julkissektorin riskienhallinnan mahdollisuuksia. 

Leena Nyström

Ihmiskeskeisyys
Ihmiskeskeisyys on tärkeää kaikissa työtavoissa: läsnätyössä, hybridityössä ja virtuaalityössä. Tavat, millä ihmiskeskeisyys toteutetaan erityötavoissa, ovat erilaiset. Tässä uudessa tilanteessa meidän täytyy oppia tunnistamaan, mikä työtapa on milloinkin oikea ja tässä on otettava huomioon eri näkökulmia; asiakkaiden tarpeet, kollegoiden tarpeet ja omat tarpeet. Ihmiskeskeisyyttä on näiden kaikkien tarpeiden yhteensovittamista. Oli työtapa mikä tahansa ihmiskeskeisyydessä korostuu osanottajien tasapuolinen osallistaminen ja kuuntelu sekä yhteistyön onnistunut johtaminen sekä fasilitointi. Koen, että meillä on nyt mahdollisuus luoda työn tulevaisuus, jossa voimme ottaa käyttöön parhaat palat eri työtavoista ihmiskeskeisesti! Itse nautin kaikista erilaisista työtavoista; nyt lähes 2 vuoden virtuaalityön jälkeen nautin läsnätyöstä toimistolla ja kollegoiden kohtaamisesta kasvokkain!

Asiakaskeskeisyys
Toivon, että voimme olla asiakkaiden suuntaan edelläkävijä uusien työtapojen käyttöönottamisessa. Tämä edellyttää, että sitoudumme opettelemaan hybriditiimien johtamista ja uusien teknologioiden käyttöönottoa. Asiantuntijamme ovat hyvin asiakaskeskeisiä ja haluavat tarjota erinomaisen asiakaskokemuksen. Tehtävämme onkin varmistaa asiantuntijoidemme edellytykset onnistua hyvän asiakaskokemuksen tuottamisessa; asiantuntijatyössä tämä on jatkuvaa osaamisen kehittämistä, työn sujuvuuden edistämistä ja työhyvinvoinnin tukea.

Inklusiivisuus
Inklusiivisuus tulevaisuuden työssä on eri toiveiden ja tarpeiden yhteensovittamista hyvän asiantuntijakokemuksen aikaansaamiseksi. Jokainen haluaa tulla kohdelluksi oikeudenmukaisesti ja tasavertaisesti sekä samalla yksilönä omine tarpeineen ja toiveineen. Kun työn tekemisen tavat nyt muuttuvat, tulee myös johtamisen muuttua.

Ilmastotavoitteet
Matkustaminen ei tule palaamaan pandemiaa edeltävälle tasolle; tämä on selvä. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästä matkustamisesta. Kestävä kehitys on laajempi kokonaisuus, jota Deloitten World Impact hankkeet tukevat. Otamme Deloittella aktiivisesti suunnannäyttäjän roolia ilmastonmuutoksessa, sillä kyseessä on valtava haaste nykyisille ja tuleville sukupolville. Asia on vakava ja toimenpiteitä on tehtävä nyt. Uskon vahvasti, että innovaatioiden kautta meillä on mahdollisuus muuttaa kehitys positiiviseen suuntaan.

Leena Nyström

Leenalle mielekäs työpiste sijaitsee toimistollamme upeissa merimaisemissa.

Tomi Pitkänen

Ihmiskeskeisyys 
Tärkeintä on olla kiinnostunut ihmisistä ja tiimistään; osataanko pyytää ajoissa apua, onko elämä kokonaisuudessaan kunnossa? Ihmiskeskeisyys pitää saada eri tasolla automaatioksi, kun osa on toimistolla ja osa etänä. On kiinnitettävä aktiivisesti huomiota siihen, että jokainen kokee läsnäolollaan olevan merkitystä. Dynamiikkojen lukeminen, virtuaali- ja hybridiempatia; ihmiskeskeisyydessä on monta tasoa ja Deloitte-hengen pitää koskettaa kaikkia.

Asiakaskeskeisyys
Tunnetasolla läsnä oleminen on tärkeintä kanavasta riippumatta.  Asiakaskokemus on ihmiskokemusta. Siitäkin huolimatta, että toisinaan virtuaaliympäristössä on vaikea nähdä kehon kieltä ja lukea tilannetta. Se on kuitenkin tehtävissä, vaikka etänä vaatiikin intensiivistä tilanteen seuraamista. Olemme tässä asiassa sekä näkemyksessä, että toiminnassa useita toimijoita pidemmällä. Missiomme ”lead the way” toteutuu siinä, miten avaamme asiakkaillemme vuorovaikutuksen mahdollisuuksia teknologiavälitteisessä hybridimaailmassa.

Inklusiivisuus 
Etämaailmassa 100 prosentin toimintakulttuuriin kuuluu, että treffeillä pidetään kameraa päällä. Mutta miten rekrytointi onnistuu etäyhteyksin tai miten pidetään huoli, että henkinen yhteys kollegoihin muodostuu? Toimintaympäristön kannalta tämä koodi on pakko murtaa – ennen kaikkea hyvällä johtajuudella. Työtavoissa joustavuus tulee onneksi jatkumaan. Meillä asiantuntijat tekevät tinkimättömästi töitä, joten haluamme tarjota heille maksimaalisen jouston maksimaalisella luottamuksella.  

Ilmastotavoitteet
Tässä on kolme tärkeää ulottuvuutta. Ensinnäkin yrityksenä tekemämme valinnat, kuten hiilijalanjäljeltään 40 % keskiarvoa pienempi ja olemme itse olleet johtamassa rakentamiseen liittyviä valintoja. Toiseksi meillä on Suomessa töissä lähes 700 ihmistä ja kun tätä porukkaa  kannustetaan vastuullisempiin mikrovalintoihin, niin sillä on todella iso vaikutus globaalista yhteisöstämme puhumattakaan. Kolmanneksi on tärkeää kannustaa asiakasta kestävämpiin valintoihin, olemme näyttämässä tietä ilmastoasioissa kaikilla rintamilla.

Hybridimaailma sekä mahdollistaa että pakottaa pitämään parempaa huolta itsestä - Kuvassa Tomi klo 7 aamulla salilla.

Salla Tapaila

Ihmiskeskeisyys 
Ihmiskeskeisyys on ensiarvoisen tärkeää uudessa toimintamallissa. Asiantuntijoiden henkilökohtaiset tilanteet ja toiveet on otettava huomioon - tämä on mielestäni ehdoton prioriteetti. Onnistuminen varmistetaan, kun jokaiselle deloittelaiselle tarjotaan heille itselleen sopivin ja tehokkain tapa työskennellä huomioiden luonnollisesti kunkin työn/projektin luonne.  

Asiakaskeskeisyys 
Asiakaskeskeisyys on kaltaisessamme asiatuntijaorganisaatiossa itsestään selvää. Toimimme aina siten, että asiakaspalvelukokemus saadaan rakennettua mahdollisimman hyväksi ja toimivaksi. Ja tämä pätee, ollaan sitten etänä tai paikan päällä. Sopiva toimintamalli riippuu aina siitä, mitä olemme yhdessä asiakkaan kanssa parhaaksi katsoneet ja sopineet.  

Inklusiivisuus 
Yhtäläisien oikeuksien on oltava selvää kaikessa, mitä teemme. Inklusiivisuus on yksi Deloitten tärkeimmistä arvoista. Töitä voi hyvin tehdä muuallakin kuin toimistossa ja luottamus on olemassa, vaikka emme näkisi jatkuvasti asiantuntijoita. Tätä kulttuuria pitää ehdottomasti jatkaa ja vaalia. Erilaiset työtilanteet eivät voi johtaa eriarvoisuuteen, vaan meidän pitää voida taata erilaisia työskentelytapoja kaikkien tarpeisiin. Teknologia on tässä avainasemassa. Kaikkien teknisten järjestelmien pitää toimia yhtä lailla, teki töitä toimistolla, kotona tai muuten etänä. 

Ilmastotavoitteet 
Matkustamisen vähentäminen osa olennainen osa ilmastotavoitteita. Pendelöinti koti- ja työpaikkakunnan välillä on vähentynyt korona-aikana ja tämä trendi jatkuu yhä. Etäaika on vähentänyt radikaalisti myös muuta matkustamista. Emme voi palata vanhaan matkustamistyyliin työn vuoksi, vaan matkustamista tulee olemaan varmasti vähemmän korona-ajan jälkeenkin koska etätyö on nähty toimivaksi. Esimerkiksi Kansainvälisten kollegoiden kanssa voi palaveerata hyvin ympäri maailmaa etänä. Yhteenkuuluvuuden kannalta on toki tärkeää, että on mahdollisuus nähdä toisinaan myös fyysisesti.

Kävelypalavereissa ajatukset kulkevat reippaasti. 

Lari Hintsanen

Ihmiskeskeisyys
Ihmiskeskeisyys on tietenkin kaiken A ja O. Olen kantanut tästä eniten huolta pandemian aikana – varsinkin kaltaisessamme kasvavassa organisaatiossa, jossa hyvän fiiliksen halutaan pysyvän yllä. Olemme saaneet Deloittella vuosikausia palautetta, että olemme rento ja ihmisläheinen paikka työskennellä. Välillä työtä on paljon ja päivät saattavat olla hetkistä, mutta silti rennon yhdessä tekemisen meiningin säilyminen on tärkeää.

Asiakaskeskeisyys
Työskentelytapojen löytäminen yhdessä asiakkaan kanssa vaatii keskustelua ja toiveiden kuuntelemista. Tiimimme miettivät kaikkien osapuolien kanssa jokaiseen tilanteeseen parasta ja sopivinta toimintatapaa. Nyt, kun olemme iloksemme päässeet järjestämään fyysisiä tilaisuuksia ja tapaamisia, poikkeuksetta kaikki ovat olleet iloisia kohtaamisista. Mielestäni on tärkeää vaalia fyysisiä tapaamisia.

Inklusiivisuus
Olen käynyt lukuisia keskusteluita pandemian kanssa aloittaneiden asiantuntijoidemme kanssa liittyen heidän kokemuksiinsa. Saatujen palautteiden perusteella voin todeta hybridimalliin rakentamiemme toimintatapojen onnistuneen ja mahdollistaneen tiimiyttämisen. Fyysinen läsnäolo on tietenkin yksi tärkeä elementti ihmiskeskeisyydessä, mutta haluamme jatkossakin tarjota asiantuntijoillemme kunkin elämäntilanteeseen sopivan tavan työskennellä.

Ilmastotavoitteet
Mielestäni jokaisen organisaation pitäisi aktiivisesti miettiä keinoja, joilla matkustamisen taso saadaan pysyvästi laskettua. On tietenkin joitain matkoja ja tapaamisia, jotka halutaan varmasti säilyttää, mutta monien asioiden onnistumisen kannalta matkustaminen ei ole kriittistä. Vanhaan matkustusmalliin ei kannata palata.

Lari Hintsanen

Lari viihtyy toimistollamme Salmisaaressa, ja hänet voi bongata usein työskentelemässä avoimissa tiloissa.

Marika Nevalainen

Ihmiskeskeisyys
Läsnäolon hetkiä pitää olla, sillä muuten työpäivästä tulee helposti täysin asiasisältöinen. Ympäröivä elämä, naurun remakat toimistolla, kahviossa ja lounailla – näitä me ihmisinä tarvitaan. Itse saan ihmisten kohtaamisesta energiaa ja uusia ajatuksia. Silti pitää kunnioittaa sitä, että paluu toimistolle tapahtuu osalla reippaammin ja toisilla varovaisemmin. Meillä on myös paljon uusia tekijöitä, jotka eivät ole edes kokeneet läsnätyötä. Silloin myös hybridityötä on vaikeampi ymmärtää ja tukea tarvitaan enemmän.

Asiakaskeskeisyys
Hybridimaailmassa työn tekeminen pitää sovittaa ihmiskeskeisesti asiakasrajapintaan. Hyödynnämme aktiivisesti tilintarkastusteknologiaa ja alustoja, näin päästään käyttämään läsnäolon aika täysin asiakkaan kuunteluun ja osaamisen kehittämiseen. Myös asiakkaan päässä on odotettu mahdollisuutta keskusteluun. Ne hetket ovat syvällisempiä ja tunteet ovat aidompia, kun ollaan läsnä.

Inklusiivisuus
Joustavuuden ja luottamuksen pitää olla tasapainossa, kun rakennetaan parempaa työyhteisöä – sekä työnantajan että tekijöiden suuntaan. Tasapainon ehdoton edellytys puolestaan on vuorovaikutuksesta syntyvä yhteys, muuten luottamus ja asiantuntijakokemus heikentyvät. Jokaisen pitää nähdä oma paikkansa organisaatiossa.

Ilmastotavoitteet
Olemme nyt tietoisempia siitä, milloin työmatkustelulle nähdään todellista arvoa. Meillä on kuitenkin muitakin vastuullisuusteemoja kuin ilmasto. Esimerkiksi hyvinvointi voi joillekin tarkoittaa näkemistä ja tapaamista livenä. Ihmisillä on tarve olla läsnä ja saada kokemus siitä, että olemme osa jotain suurempaa. Vastuullisuuden kannalta työssä jaksamisella ja mielen hyvinvoinnin tukemisella on mittava sosiaalinen arvo.

 

 

Marika Nevalainen

Toimistotyön vastapainoksi Marika liikkuu paljon ulkona ja tuulettaa ajatuksiaan.

Jukka-Petteri Suortti

Ihmiskeskeisyys
Tulevaisuuden hybridityöskentelyssä pitää ymmärtää yhä paremmin, mikä mahdollistaa kunkin asiantuntijan oman uravision ja -potentiaalin täyttymisen. Tähän olemme panostaneet voimakkaasti. Konsultoinnissa pyrimme luomaan vaikutusta koko suomalaiseen yhteiskuntaan – ihmiskeskeisyys lähtee siitä, että pystyy tarjoamaan merkityksellistä duunia ja koulutusta, jotka tukevat ihmisen omia tavoitteita. Työn merkityksellisyyden tarve korostuu etämoodissa. Jos vain suoritat tehtäviä yksin, metsä katoaa helposti puilta. Johdon on aktiivisesti huomioitava tämä olemalla läsnä ihmisten parissa. 

Asiakaskeskeisyys
Meillä on aina rakastettu asiakastyötä. Se on sisäsyntyistä ja tukijalka merkityksellisen työn tekemiselle. Konsultoinnissa pyrimme löytämään omasta merkityksellisyysajattelustamme yhtymäkohtia asiakkaan ajattelun kanssa. Uskomme vahvasti siihen, että näin olemme asiakkaalle läheisempiä ja yhdessä vaikuttavampia. Jatkossa pitää pystyä toimimaan kaikilla malleilla asiakkaan kanssa – lähellä ja etänä. Aina läsnäolo ei ole itsestään selvää ja silloin intimiteetin eteen pitää tehdä aktiivisesti töitä. Toisaalta ihmisten tavoitettavuus ja helppous on myös lisääntynyt. ”Konsulttihaarniska” putoaa itsestään ja asiantuntijoista tulee lähestyttävämpiä, kun pidetään Teams-palaveria omasta makuuhuoneesta käsin.

Inklusiivisuus
Olemme oman työtavan herroja ja rouvia. Tekotapa on vapaa, kunhan duunit tulee tehtyä. On kuitenkin hyvä ymmärtää ne paikat, jolloin on parempi olla läsnä. Etämoodissa on tärkeää, että johto on aktiivisesti yhteydessä ihmisiin, sillä kaikki eivät automaattisesti kysy itse apua tai tukea. Kaikki eivät myöskään anna mielipidettään yhtä proaktiivisesti ja siksi on tärkeää varmistaa, että kaikilta kysytään. Luottamus syntyy siitä, että olemme läpinäkyviä ja niin hyvät kuin huonotkin uutiset kerrotaan heti. Huhujen ja väärien mielikuvien havaitseminen, ja sitä myöten korjaaminen, on haastavampaa erillään.

Ilmastotavoitteet
Tässä on kaksi ulottuvuutta: Deloitten vaikuttavuus asiakkaille tehtyjen projektien kautta ja Deloitten oman toiminnan vaikutus ilmastoon. Kasvava osuus projekteistamme sisältää ilmastovaikutuksen tavalla tai toisella olipa projektin aihe oikeastaan mikä tahansa. Omassa toiminnassamme suurin muutos liittyy matkustamisen vähentymiseen; esimerkiksi vanha ajatus lentää edestakaisin muutaman tunnin tapaamisiin tuntuu nyt hassulta. Vaikka työmatkustamista on radikaalisti vähennetty, on kuitenkin tärkeä tiedostaa, milloin on paras tavata fyysisesti. Tämä liittyy usein pehmeisiin asioihin eli esimerkiksi innovointiin ja luottamuksen tai ryhmähengen luomiseen. Matkustamme siis jonkin verran myös tulevaisuudessa ja siksi olemme sitoutuneet kompensoimaan päästömme.

 

 

JP Suortti

JP on innokas juoksija ja lenkkipolulla tulee usein pohdittua myös työasioita.

Oliko tieto hyödyllistä?