Artikkeli

Miten valjastaa älykäs uusi teknologia teolliseen käyttöön?

Tapahtuma siirretty - uusi aika ilmoitetaan myöhemmin

Tervetuloa kuulemaan Deloitten ja AWS:n asiantuntijoiden näkemyksiä siitä, mitkä ovat seuraavat askeleet älykkäiden teknologioiden hyödyntämisessä teollisuudessa! Lisäksi kuulet kuinka älykäs teknologia vauhdittaa teollisuustoimialan muutosta sekä kuinka transformaatiota johdetaan tehokkaasti.

Tapahtuma siirretty - uusi aika ilmoitetaan myöhemmin

Deloitte on toiminut kumppanina useissa transformaatioissa eri teollisuuden aloilla, ja tämän laajan tietämyksemme pohjalta jaamme tilaisuudessa kokemuksiamme. Projektien tuottamat tulokset ovat tärkeitä, mutta tilaisuudessa esillä ovat myös niiden taustalla vaikuttavat lähestymistavat ja organisaatioiden toimintatavat.

Tilaisuudessa kuulet konkreettisia kokemuksiamme eri teollisuuden alojen transformaatiohankkeista. Lisäksi esittelyssä on Amazon Web Services IoT-alusta ja sen tarjoamat mahdollisuudet teollisuudelle. 

Ohjelma:

8.00
Rekisteröityminen ja aamupala

8.30
Tervetuloa
Mika Järvensivu, Partner, Deloitte Suomi

Älykäs uusi teknologia teollisessa käytössä
Marjolein Schipper, Manager, Deloitte Alankomaat

AWS IoT-alusta ja sen tarjoamat mahdollisuudet teollisuudelle
Paul Ahlgren, Partner Solutions Architect, Amazon Web Services

Digitaalisen transformaation johtaminen teollisessa ympäristössä
Kirsi Kemi, Senior Manager, Deloitte Suomi

10.00
Tilaisuus päättyy

------

The event is rescheduled - new date will be confirmed later. 

In English

How to take full advantage of smart new technologies in manufacturing?

You are warmly welcome to join our breakfast seminar to hear Deloitte and AWS specialists’ views on what are the next steps in using smart new technologies in the manufacturing industry. Moreover, you’ll learn how smart new technologies speed up the transformation of the industry and also how the transformation in managed efficiently.

Deloitte has partnered in numerous transformations in the field of manufacturing. In the event we share with you the knowledge and experiences collected through these journeys. The results of the transformation projects are important, but we dive in a little deeper to explore also the different approaches and organizations operations affecting in the background.

Furthermore, Amazon Web Services IoT-platform is presented to showcase the opportunities it offers to manufacturing industry companies.

The event is held in English. 

Programme:

8.00 a.m.
Registration and breakfast

8.30 a.m.
Welcome
Mika Järvensivu, Partner, Deloitte Finland

Smart new technologies in manufacturing  
Marjolein Schipper, Manager, Deloitte Netherlands

AWS IoT-platform - opportunities for manufacturing industry companies
Paul Ahlgren, Partner Solutions Architect, Amazon Web Services

Leading digital transformation in industrial environment
Kirsi Kemi, Senior Manager, Deloitte Finland

10.00 a.m.
Event will finish

Oliko tieto hyödyllistä?