Artikkeli

Diilistä toimeen!

Yhteenveto aamiaistilaisuudesta 16.5.

Järjestimme yritysjärjestelyammattilaisille aamiaistilaisuuden transaktio- ja integraatiovaiheen linkittämisestä. Kiitos kaikille osallistujille!

Deloitten operatiivisten yritysjärjestelyiden palveluiden vetäjä Tapio Koivumäki avasi tilaisuuden kertomalla, kuinka Deloitten M&A Trends 2019 –raportin mukaan 23 % yrityksistä piti tehokasta integraatiota tärkeimpänä yksittäisenä menestystekijänä onnistuneessa yritysjärjestelyssä.

Alustuksen jälkeen Terhi Ilvonen, Vice President, Operational Excellence Development Kemiralta kertoi tärkeimmät oppinsa transaktion ja integraatiovaiheen linkityksestä käytännön esimerkin kautta. Ilvonen toimi vuosina 2014-2016 integraatiojohtajana Kemiran ostaessa Akzo Nobelin paperikemikaaliliiketoiminnan. Deloitte oli mukana tukemassa järjestelyssä sekä due diligence- että integraatiovaiheessa. Ilvonen nosti esille muutamia käytäntöjä, jotka edistivät integraatioprojektin ja koko yrityskaupan onnistumista:

1. Integraatiojohtajan sitouttaminen aikaisessa vaiheessa mm. kauppasopimusneuvotteluissa
2. Johdon sitoutuminen ja yritysjärjestelyprojektin priorisointi resursoinnissa
3. Signingin ja closingin välisen ajan tehokas hyödyntäminen clean team –järjestelyillä erityisesti IT-projektien suhteen.

Eräs onnistunut käytäntö Kemiran integraatioprojektissa oli viikkopalaverit myyjän separaatiotiimin kanssa ennen closingia. Säännöllisillä palavereilla saatiin ratkottua ongelmia ennen kuin ne pääsivät paisumaan suuriin mittasuhteisiin, sillä monista käytännön asioista voi keskustella ennen closingia jakamatta sensitiivistä business-tietoa.

Aamiaistilaisuuden toinen osuus oli paneelikeskustelu, jossa Sakari Laine, M&A Director Wärtsilältä, Hanna Masala, Vice President, Finance & Strategy Fortumilta ja Priha Pohjanpalo, Vice President, Group Legal Metsolta keskustelivat omista kokemuksistaan. Keskustelun fasilitoi Tiina Valkeapää Deloitten operatiivisista yritysjärjestelypalveluista. 

Kemiran esimerkistä nousseiden oppien lisäksi panelistit kertoivat omakohtaisia vinkkejään:

• Varmista suunnitellun yritysjärjestelyn strateginen yhteensopivuus yrityksen strategian kanssa
• Määrittele selkeä integraatioaste ja tavoitetila, joka vaihtelee yritysjärjestelyn mukaan
• Laajenna sisäpiiriä due diligence -vaiheessa kun järjestely etenee ja hyödynnä due diligence –tiimiä myös integraatiossa
• Johda yrityskulttuureita – erityisesti tiedonjakoon ja päätöksentekomalleihin liittyvät eroavaisuudet muodostavat riskin, jota tulisi hallita
• Tee riskianalyysi due diligence –vaiheessa ja päivitä sitä koko prosessin ajan.

Alussa mainitun M&A Trends 2019 –raportin mukaan tyypillisiä ostajan omassa kontrollissa olevia syitä epäonnistumiseen tuottaa odotettua lisäarvoa yritysjärjestelyssä olivat, vaillinaisen integroinnin lisäksi, epäonnistuminen synergioiden toteuttamisessa sekä henkilöstöön ja kulttuuriin liittyvät ongelmat.

Deloitten kokemuksen mukaan kiinnostus tarkempaa synergia-analyysia kohtaan due diligence -vaiheessa on koko ajan kasvussa, sillä se luo pohjan arvonmääritykselle, synergiatavoitteiden asettamiselle ja niiden seurannalle integraatiovaiheessa. Pyrimme tarttumaan näihin aiheisiin tulevissa tapahtumissamme!

Oliko tieto hyödyllistä?