Artikkeli

Quick Fixes tulee – onko yrityksesi valmistautunut säännösten vaikutuksiin?

Yhteenveto aamiaistilaisuudesta 8.10.

Pidimme tiistaina 8. lokakuuta suositun Grab’n’Go aamiaistilaisuuden, jossa kävimme läpi EU:n kansainvälistä tavarakauppaa koskevia säännösmuutoksia, jotka astuvat voimaan 1. tammikuuta 2020.

EU:n komission hyväksymä Quick Fixes –paketti sisältää neljä osa-aluetta, joita koskien tavarakaupan sääntelyä on pyritty harmonisoimaan ja yksinkertaistamaan EU-jäsenmaiden välisessä kaupassa:

1. Ostajan alv-tunnisteen voimassaolo edellytys yhteisömyynnin verottomuudelle
2. Tavaroiden kuljetusdokumentteja koskevat näyttövaatimukset
3. Ketjukauppatilanteiden ALV-menettelyt
4. Call off –varastomenettelyn soveltaminen ja siihen liittyvät vaatimukset.

Säännöspaketin voimaantulon myötä yritysten on pohdittava, miten muutokset tulevat vaikuttamaan yritysten toimintaympäristössä muun muassa yhtiön tavaratoimitusten ALV-käsittelyihin, laskumerkintöihin, raportointiin, logistiikkaan, ERP-järjestelmiin, sopimuksiin ja arkistointimenetelmiin. Lisäksi esimerkiksi ostajan voimassaolevan arvonlisäverotunniste ja sen ilmoittaminen yhteenvetoilmoituksella tulee olemaan edellytys verottomalle yhteisömyynnille. Yritysten on hyvä pohtia, kuinka ALV-tunnisteiden tarkistaminen ja tarkistamisen arkistointi järjestetään vai voisiko IT-sovellus huolehtia tästä prosessista automaattisesti.

Tilaisuudessamme heräsi paljon keskustelua muun muassa yhteisömyyntiin liittyvän kuljetuksen järjestämisestä ja dokumentaatiosta sekä ketjukauppaa koskevista tulkintaongelmista. Ketjukauppatilanteissa Quick Fixes –säännösten tarkoitus on auttaa tunnistamaan, mihin myyntiin tavaran kansainvälinen kuljetus liittyy ja mikä myynti voi siten olla veroton yhteisömyynti. Säännösuudistusten myötä kuljetuksen järjestämisen merkitys tulee todennäköisesti entisestään korostumaan EU-tavarakaupassa. Ketjukauppatilanteissa merkitykselliseksi nousee myös se, minkä maan arvonlisäverotunnisteen väliportaan myyjä kommunikoi ketjun ensimmäiselle myyjälle.

Call off –varastojen osalta kaikkien EU-jäsenmaiden on jatkossa hyväksyttävä ja implementoitava call off-yksinkertaistusmenettely. Call off –varastomenettelyn hyödyntämistä koskevat tarkkaan määritellyt dokumentointi- ja aikarajavaatimukset ja siten soveltamisedellytykset voivatkin joissain maissa tiukentua. Call off –varastointimenettelyn ALV-raportointiin on myös odotettavissa muutoksia, sillä muun muassa yhteenvetoilmoituksella tullaan jatkossa ilmoittamaan tavaran siirrot varastoon uudella tavalla.

Arvonlisäverodirektiivin Quick Fixes –säännöksiä koskevat muutokset tulisi implementoida kaikissa EU-maissa vuoden loppuun mennessä. Kansainvälisesti katsottuna säännösten implementointi on useassa maassa vielä lainvalmisteluvaiheessa. Odotammekin mielenkiinnolla, miten kansalliset säännökset tullaan eri jäsenmaissa toteuttamaan ja minkälaisia ohjeita eri maiden veroviranomaiset tulevat antamaan tulkinnallisten tilanteiden käytännön toteutuksesta.

Raportointi- ja dokumentaatiovaatimusten tarkentuessa yritysten on hyvä varmistaa, että yrityksen sisäiset ja arvonlisäverotukseen liittyvät raportointiprosessit ovat kunnossa. Me Deloittella keskustelemme mielellämme kanssanne siitä, mitä yritysten liiketoiminnan kannalta on huomioitava Quick Fixes –säännösuudistusten myötä.

Oliko tieto hyödyllistä?