Artikkeli

Mitattava markkinointi pääsylippu johtoryhmään?

Yhteenveto aamiaisseminaarista

Deloitte järjesti 14.9.2017 markkinoinnin mittaamista käsittelevän Grab’n Go -aamiaisseminaarin. Tilaisuudessa puhuivat Deloitte Digitalin maajohtaja Mikko Räty ja markkinoinnin konkari ja hallitusammattilainen Anne Korkiakoski. Tässä yhteenvedossa on kiteytettynä aamun puheenvuorojen keskeisin sisältö. Voit myös katsoa videokoosteen tapahtumasta

Mikko Räty summasi CMO Surveyn tulokset

Vain 13 % suomalaisista markkinointijohtajista kertoo talousosaamisensa olevan vahvaa.

Mikko Rädyn mukaan markkinoinnin pelikenttä on muuttunut viimeisen 5-6 vuoden aikana perinteisestä brändinrakentamisesta moniulotteiseksi toimintaympäristöksi. Deloitten tutkimus osoittaa markkinointijohtajien osaamisen ja osaamisen kehittämisen olevan tällä hetkellä näkyvästi yrityksien agendalla Pohjoismaissa.

Markkinointijohtajilta vaaditaan tänä päivänä vahvaa osaamista myös teknologia- ja talousosaamisessa, ja näillä osa-alueilla osaaminen on heikkoa kaikissa Pohjoismaissa. Deloitten tutkimuksesta selviää, että vain 13 % suomalaisista markkinointijohtajista kertoo talousosaamisensa olevan vahvaa. Tulos on varsin hälyttävä.

Räty sanoo, että markkinoinnin mittaamisesta on syystä puhuttu viime aikoina paljon. Nykyään dataa on valtavasti tarjolla ja liiketoimintajohtajat odottavat markkinoinnilta mitattavia tuloksia. Datan kerääminen on teknisesti mahdollista ja markkinoille tulee jatkuvasti uusia yhä helppokäyttöisempiä työkaluja. Mutta data ei yksistään tuota lisäarvoa ja siksi markkinoinnin oikeiden mittareiden merkitys korostuu entisestään. Markkinoinnissa käytetään edelleen runsaasti laadullisia mittareita, mutta suunta on yhä voimakkaammin kohti numeropohjaista mittaamista. Loppupeleissä numeerinen mittaaminen on yksinkertaisempaa ja helpompaa kuin tunnepohjainen mittaaminen – ja ennen kaikkea sitä liiketoimintajohto haluaa nähdä.

Anne Korkiakoski peilaa markkinointia kasvun moottoriksi

Markkinoinnin ihmisillä on taito kysyä asiakaskeskeisiä kysymyksiä johtoryhmä- ja hallitusroolissa.

 

Anne Korkiakoski aloitti puheenvuoronsa vertailemalla Suomen markkinointipanostuksia muihin maihin. Suomessa markkinointiin satsataan keskimäärin vain puolet siitä, mitä vastaavissa yrityksissä kilpailevissa maissa. Esimerkiksi Ruotsissa yritykset markkinoivat osaamistaan ja hakevat kansainvälistä kasvua heti perustamisesta lähiten. Suomessa markkinoinnista tyypillisesti myös leikataan ensimmäiseksi, kun tulee tarve säästää. Korkiakoski painotti, että kysynnän laskiessa markkinointibudjettia tulisi nimenomaan kasvattaa eikä supistaa.

Korkiakoski pohti esityksessään myös markkinoinnin paikkaa ja roolia. Loppupeleissä suuret päätökset tehdään johtoryhmässä ja siellä markkinointijohtajankin tulisi istua. Deloitten tutkimuksesta selviää, että suomalaisista markkinointijohtajista vain alle 40 % istuu yrityksensä johtoryhmässä. Korkiakoski pitää lukua pelottavan matalana. Suomalaisissa pörssiyhtiöissä on yhteensä 800 hallituspaikkaa ja tällä hetkellä ainoastaan kuudella hallitusammattilaisella on markkinointitausta.

Korkiakoski päätti esityksensä markkinoinnin mittaamiseen. Päätöksenteossa numerot ovat keskiössä ja markkinoinnin on puhuttava samaa kieltä yritysjohdon kanssa, jotta johtoryhmäpaikka konkretisoituu. Markkinointijohtajan tulee ymmärtää numeroita ja analytiikkaa, ja jokaisen markkinoinnin ammattilaisen täytyy osata lukea tuloslaskelma ja tase. Vaikka mittaaminen ei ole aina helppoa, se ei anna syytä jättää sitä tekemättä.
 

Grab'n Go: Mitattava markkinointi pääsylippu johtoryhmään?

Oliko tieto hyödyllistä?