Artikkeli

Ystävysty Amelian kanssa 14.2.2018

Yhteenveto aamiaistilaisuudesta

Deloitte järjesti Ystävänpäivänä robotiikkaa käsittelevän Grab'n Go -aamiaistilaisuuden. Loimme katsauksen RPA:n markkinatilanteeseen ja kuulimme asiakkaamme edustajalta käytännön kokemuksista. Lisäksi pääsimme kurkistamaan myös tulevaan, kun näimme miten kognitiivista teknologiaa voidaan hyödyntää virtuaalisten asiakaspalvelijoiden ja assistenttien muodossa.

Tilaisuuden aluksi Deloitten robotiikka-tarjoomasta Suomessa vastaava Mika Kärkkäinen esitti yhteenvedon Deloitten hiljattain julkaiseman tutkimuksen tuloksista. Yli puolet globaaliin tutkimukseen vastanneista organisaatioista on jo aloittanut RPA-matkansa, vähintään kannattavuuslaskelmien ja teknisten pilottien muodossa. Toisaalta vasta kolme prosenttia yrityksistä on kasvattanut virtuaalisen työvoimansa yli 50:een robottiin. Näkemyksemme on, että seuraavan viiden vuoden aikana RPA:ta hyödynnetään käytännössä kaikissa yrityksissä. Tutkimuksen mukaan yritykset kohtaavat haasteita erityisesti RPA-toimintojen kasvattamisessa ja vakiinnuttamisessa.

Cargotec lähti RPA-matkalleen syksyllä 2016. Cargotec lähti RPA-matkalleen syksyllä 2016. Deloitte oli tukemassa muun muassa business case -mallintamisen, Proof of Conceptin ja RPA -toimintamallin suunnitelun muodossa. Kehitysjohtaja Tuula Virtanen jakoi Cargotecin kokemuksia RPA-projektien läpivienneistä ja niissä opituista hyvistä käytännöistä. Tuula korosti vuorovaikutuksen merkitystä robotiikan eri sidosryhmille, jotta RPA-projekteista ei aiheudu yllätyksiä esimerkiksi IT-ylläpidolle. Lisäksi automaatioiden suunnittelutyöhön on tärkeää osallistaa prosessiasiantuntijoiden lisäksi sovellusasiantuntijat, jotta ratkaisuista tulee teknisesti järkeviä ja mahdollisimman tehokkaita. Kopioimalla suoraan ihmisen tekemät työvaiheet, ei useinkaan päästä optimaaliseen automaatioratkaisuun, vaan eri vaiheita voidaan tehostaa sovelluksen omilla toiminnallisuuksilla.

Cargotec on jo automatisoinut seitsemän prosessia, ja uusia prosessikandidaatteja arvioidaan ja kehitetään jo laaja-alaisesti. Kustannussäästöjen lisäksi automaatio on parantanut prosessituotosten laatua ja lisännyt prosessien läpinäkyvyyttä. Uusien RPA-projektien lisäksi Tuulan tiimi selvittää aktiivisesti kognitiivisten teknologioiden tarjoamia mahdollisuuksia.

Wiechert Stevens ja Bart Atema Deloitten Hollannin praktiikasta keskittyivät esityksessään robotiikan uuteen kehityssuuntaan, kognitiiviseen automaatioon. Chatbotit ovat ensimmäisiä bisnesarvoa lisääviä automaatioratkaisuja. Chatbotit parantavat palveluiden saatavuutta ja tuovat kuluttajille helpon yhteydenottokanavan. Kasvavalla määrällä yrityksiä on jo käytössään robotti, joka pystyy hoitamaan yksinkertaisimmat tapaukset itsenäisesti, ja niiden kyvykkyys lisääntyy mitä enemmän tapauksia niille opetetaan. Asiakaskokemuksen laatu paranee, kun asiakkaat voivat asioida yritysten kanssa ympäri vuorokauden, käyttäen heille tuttuja kanavia kuten pikaviestimiä.

Asiakaspalvelun lisäksi suurten yritysten HR- ja IT-osastot hyödyntävät chatbot-teknologiaa työntekijöiden tukemisessa. Virtuaali-assistentit voivat auttaa uuden työntekijän perehdytyksessä, salasanojen nollaamisessa, matkalaskujen kirjaamisessa ja muissa hallinnollisissa rutiineissa.

Käyttökohteiden lisäksi loimme katsauksen chatbot-teknologioiden toimittajaympäristöön. Yksittäisten kognitiivisten kyvykkyyksien, kuten sentimenttianalyysin ja luonnollisen kielen käsittelyn (NLP) lisäksi, chatbot-käyttöönotot vaativat teknisen infrastruktuurin sekä tuotantokäyttöä, että kehitystyötä varten. IPsoft (Amelia) ja Nuance (Nina) ovat esimerkkejä toimittajista, jotka paketoivat vaadittavat osatekijät yhteen kaupalliseen tuotteeseen. Käyttökohteesta riippuen vuorovaikutuksen rajapintana voidaan käyttää yleisimpiä sosiaalisen median alustoja, sähköpostia, tekstiviestejä tai yrityskäyttöön tarkoitettuja pikaviestimiä (Skype, Slack).

Robotiikka talous- ja veroasioiden apuna

Oliko tieto hyödyllistä?