Artikkeli

XBRL-listayhtiön päänsärky vai analyytikon datataivas?

Grab'n Go 7.5.2018 – Yhteenveto aamiaistilaisuudesta  

Järjestimme aamiaistilaisuuden XBRL:stä listayhtiöiden ulkoisen taloudellisen raportoinnin digitalisoitumisen välineenä. XBRL-tietopaketin jälkeen ääneen pääsivät paneelikeskustelussa XBRL-tilinpäätöksen jo laatinut Nokia sekä Inderes ja Nasdaq Helsinki tämän tiedon käyttäjien – ja välittäjien – näkökulmasta. Tilaisuus herätteli ajatuksia siitä, miten XBRL-raportoinnista voisi saada hyötyä myös listayhtiölle itselleen sekä tilinpäätöstiedon käyttäjille laajemmin viranomaisraportoinnin lisäksi.

Grab'n Go 7.5.2018

Tilaisuuden aluksi Deloitten Accounting Advisory palvelujen vetäjä Elina Peill loi katsauksen XBRL:ään ja tuleviin raportointivaatimuksiin sekä teorian että XBRL-käyttöönottoprojektista hankitun käytännön kokemuksen pohjalta. XBRL-raportteja laaditaan ensimmäisenä Suomessa kuntasektorilla ja pian myös verottaja vastaanottaa tietoja yrityksiltä XBRL-muodossa. Vuonna 2020 ESMA ja sitä kautta Finanssivalvonta edellyttää XBRL-raportointia IFRS-tilinpäätösten päälaskelmien osalta.

XBRL-raportointia on harjoitettu Yhdysvalloissa jo vuosia. Tänä vuonna Nokia toteutti ensimmäisenä suomalaisyhtiönä koko IFRS-tilinpäätöksensä XBRL tägäyksen, kun vaatimus laajentui koskemaan myös ulkomaisia Yhdysvalloissa listattuja yhtiöitä. Suomalaisten listayhtiöiden tuleva XBRL-raportointi on suppeampaa. Aluksi vain päälaskelmat tägätään luku luvulta ja vuonna 2022 raportoinnin piiriin tulevat myös liitetiedot, mutta vain tekstiblokkeina. Ero on merkittävä. Sini Halla, Nokian ulkoisesta taloudellisesta raportoinnista vastaava johtaja kertoi, että Nokian tilinpäätös vaati yli 1 700 tägiä, joista vain noin 200 on sellaisia, joiden esittämistä vaadittaisiin myös ESMA:n raportoinnissa. Noin 40 % tägeistä oli Nokia-spesifejä eli IFRS-taksonomian laajennuksia.

XBRL mahdollistaa pääsyn koko markkinassa raportoituun tietoon ilman välikäsiä, kun yhtiöt raportoivat XBRL-muotoista tietoa keskitettyyn tietovarastoon. Suomessa XBRL-tiedot tulevat kertymään Nasdaq Helsingin tiedotevarastoon, jonka Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja Henrik Husman kertoi olevan valmis vastaanottamaan XBRL-muotoista raportointia heti, kun EU:ssa sovellettavan taksonomian yksityiskohdat saadaan määriteltyä.

Osakealyysiyhtiö Inderesiä tilaisuuden paneelikeskustelussa edustanut Petri Aho kertoi analyytikoiden ottavan lisädatan ilolla vastaan. Hyöty jää kuitenkin marginaaliseksi, jos raportoidaan vain tilinpäätöksen päälaskelmia ja vasta vuosikertomuksen ilmestyessä. Petri ehdottikin XBRL-raportoinnin ulottamista tulostiedotteisiin ja osavuosikatsauksiin – ja aina pörssitiedotteisiin asti. "Tämä tulisi nähdä yhtiöissä investointina tulevaisuuteen." totesi Petri.

Sinin kertoessa Nokian XBRL:n käyttöönottoprojektin kokemuksista kävi kuitenkin selväksi, että näin nopeatahtinen raportointi ei ole aivan helposti toteutettavissa. Kireässä raportointiaikataulussa pysyminen voi olla haastavaa, jos tieto pitäisi saattaa myös XBRL-muotoon. Sini totesi kuitenkin, että esimerkiksi segmenttiliitetiedon tai liikevaihdon jakauman tägääminen voisi olla sellainen vapaaehtoinen lisätieto, jonka ei Nokian kokemuksen perusteella vielä pitäisi kuormittaa listayhtiöitä kohtuuttomasti.

Elina totesikin paneelia päättäessään, että tämä saattaisi olla sellainen keskustelu, jota listayhtiöiden kannattaisi jatkaa suomalaisen kohtuullisen, mutta kuitenkin vaikuttavan XBRL-raportointitavan kehittämiseksi. Puhtaasti ESMA:n vaatimuksen mukaisesti tuotettava XBRL-raportointi ei vaikuttaisi hyödyttävän muita markkinatoimijoita kuin viranomaisia. Jotta tällaisesta vapaaehtoisesta raportoinnista olisi yhtiöille hyötyä, tulisi sen laajuudesta olla markkinassa jonkinlainen yhteisymmärrys.

Me Deloittella jatkamme työskentelyä tämän aiheen parissa kasvattaen jo hankittua kokemustamme XBRL-raportoinnista, jotta voimme osaltamme edelleen herätellä ja tukea XBRL-keskustelua listayhtiöissä ja näin edistää merkityksellisyyttä myös taloudellisessa raportoinnissa.

Paneelikeskustelun lisäksi tilaisuudessa oli mahdollisuus tutustua Merrill XBRL-ohjelmistoon, Calcbench XBRL-tiedon tietokantaan ja tutkimustyökaluihin sekä idacitin tarjoamiin datan visualisointimahdollisuuksiin.

 

logot

Alla lisää tietoa aiheesta:

Mitä on XBRL?

– Yleistä XBRL:stä
–  IFRS-taksonomia
–  ESMA:n European Single Electronic Format eli ESEF-raportointi ja siihen liittyvää uutisointi
– SEC:n vaatimus IFRS-tilinpäätösten XBRL-muotoisesta raportoinnista Yhdysvalloissa
XBRL International
– XBRL Suomi

XBRL-muotoisen tilinpäätöksen laatijalle
Esimerkkejä XBRL-raportoinnin järjestelmistä:
–  Merrill
–  Workiva 
–  IRIS Business 
–  Donnelley

XBRL-tilinpäätösdatan käyttäjälle
Esimerkkejä XBRL-tietoa hyödyntävistä tietokannoista ja tutkimustyökaluista:
  Calcbench
–  Idaciti
–  EDGAR renderer SEC-filingien lukemiseksi XBRL-muodossa

 

Oliko tieto hyödyllistä?