IFRS-tilinpäätös ja COVID-19

Uutiset

IFRS-tilinpäätös ja COVID-19

IFRS-tilinpäätös heijastaa johdon parasta käsitystä yhtiön nykyisestä ja tulevasta taloudellisesta asemasta. Nykyisen koronavirusepidemian aikana tämän käsityksen muodostaminen on monilla toimialoilla erityisen hankalaa ja vaikutukset moninaisia. Jo vuoden 2020 ensimmäiseen osavuosikatsaukseen valmistauduttaessa törmättiin useissa yrityksissä aivan uudenlaisiin kysymyksiin ja poikkeustilanteisiin, joiden ratkomiseen meistä kenelläkään ei ole rutiinia.

Helpottaaksemme taloushallinnon ammattilaisten työtä, olemme koonneet keskeisimmät COVID-19 -pohdinnat yhteen jatkuvasti päivittyvään uutiskirjeeseen. Tämä IFRS in Focus -julkaisu on hyvä hakuteos, kun halutaan varmistaa, että kaikki olennaiset kysymykset varmasti tulevat käsitellyiksi ja huomioiduksi IFRS-tilinpäätöstä laadittaessa. Julkaisu löytyy IASPlus-sivuston COVID-19 -sivulta, joka sisältää muutakin ajankohtaista tietoa epidemiatilanteen vaikutuksista.

Julkaisussa käsiteltyjä IFRS-tilinpäätöksen pohdintoja ovat mm.

  • Poikkeustilanteessa olennaisiksi muuttuneiden uusien erien esittäminen tuloslaskelmassa ja liitetiedoissa
  • Omaisuuserien ja liikearvon sekä rahoitusvarojen arvonalentumiset
  • Uusien rahoitusjärjestelyjen esittäminen
  • Asiakassopimuksiin tehdyt muutokset ja niiden vaikutus tuloutukseen
  • Uudelleenjärjestelyt ja muut varaukset sekä vakuutuskorvausten käsittely
  • Vuokrasopimusten muutostilanteet (huomioiden myös IASB:n suunnittelema IFRS 16:n helpotus)
  • Julkisten avustusten käsittely (avustus, verohelpotus tai rahoitusjärjestely)
  • Erityisesti osavuosikatsauksiin liittyvät pohdinnat

Jokaisen yrityksen tilanne on ainutlaatuinen. Yritysten tuleekin huolellisesti arvioida tätä kehitystä ja erilaisille riskeille altistumista ja niiden vaikutuksia taloudelliseen raportointiin. Vaikka mikään yllä mainituista ei olisikaan vielä aiheuttanut merkittäviä muutoksia IFRS-tilinpäätökseen, on silti tärkeää kertoa siitä harkinnasta ja niistä arvioista ja näihin liittyvistä prosesseista, joilla yritys pyrkii varmistamaan IFRS-tilinpäätöksensä oikeellisuuden tässä poikkeustilanteessa.

Tämän linkin kautta löydät ajantasaisen tiedon IFRS-tilinpäätökseen liittyvistä kysymyksistä ja uutisista.

Oliko tieto hyödyllistä?