Artikkeli

Vuokrasopimusten käsittely IFRS-tilinpäätöksissä muuttuu

Uusi IFRS 16 -standardi tulee voimaan 1.1.2019

Yli vuosikymmenen pohdinnan jälkeen uusi vuokrasopimusten käsittelyä sääntelevä IFRS-standardi, IFRS 16, julkaistiin vuoden 2016 tammikuussa. Myös yhdysvaltalaisen US GAAP:in vaatimukset päivittyivät samalla, mutta lopputuloksena on edelleen erilainen käsittely IFRS:n ja US GAAP:in mukaisissa tilinpäätöksissä.

Keitä muutos koskee?

IFRS:n mukaan raportoivia pörssiyhtiöitä ja näiden sekä US GAAP:in mukaan raportoivien yhtiöiden konserniyhtiöitä.

Mikä muuttuu?

Vuokralle ottajat kirjaavat kaikki vuokrasopimukset taseeseen. Vuokralle antajien kirjanpito ei muutu, paitsi edelleen-vuokrauksen kohdalla.

Miksi?

Jotta vuokrasopimusten kirjanpitokäsittely antaisi oikean ja riittävän kuvan yhtiön taloudellisesta tilanteesta. Vuokravelkakin on velka.

>>Nyt, kun kaikki vuokrasopimukset käsitellään samalla tavalla vuokralle ottajien tilinpäätöksissä, liittyvät avainkysymykset vuokrasopimusten tunnistamiseen sekä vuokra-ajan ja vuokramaksujen määrittämiseen.


Muutoksella on prosessi- ja järjestelmävaikutuksia 

IFRS 16:n käyttöönottoprojekteissa on vain pieneltä osin kyse kirjanpitostandardin tulkinnasta. Suurimman työmäärän vaatii datan kerääminen. Sekä käyttöönotto- että jatkuva soveltaminen vaativat yhteistyötä taloushallinnon ja muiden toimintojen, kuten hankinnan välillä. Ilman uuden järjestelmän käyttöönottoa selviää vain harva suomalaisyhtiöistä. Uusi järjestelmä voi kattaa koko vuokrasopimusten käsittelyketjun sopimusten hallinnasta IFRS-lukujen raportointiin asti – tai toimia vain IFRS 16 -laskukoneena.

Lue lisää esitteestämme.

Oliko tieto hyödyllistä?