Uutiset

Määräajat tilinpäätöksen valmistumiselle ja rekisteröinnille koronatilanteessa

Kirjanpitolautakunta on antanut 25.3.2020 omaehtoisen poikkeusluvan tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi yksittäisessä kirjanpitovelvollisessa.

”Yksittäinen kirjanpitovelvollinen saa laatia tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa KPL 3:6 §:n säätämästä määräajasta poiketen edellyttäen, että
1. tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rekisteröinti on mahdollista laissa asetetun määräajan puitteissa;
2. kirjanpitovelvollisen hallitus tai sitä vastaava toimielin tekee asiasta päätöksen ennen KPL 3:6 §:n mukaisen määräajan päättymistä; ja
3. kohdan 2 tarkoittamasta päätöksestä ilmoitetaan tilinpäätöksen liitetietona.

Selvyyden vuoksi lautakunta toteaa, että erityisenä syynä pidettävän koronavirusepidemian vuoksi poikkeuslupa olisi voitu myöntää erikseen kullekin sitä pyytäneelle kirjanpitovelvolliselle edellä mainituilla edellytyksillä. Tämän poikkeusluvan myötä yksittäisen kirjanpitovelvollisen ei siten ole tarpeen tehdä itse hakemusta lautakunnalle.”

Tämän linkin kautta pääset lukemaan kirjanpitolautakunnan poikkeusluvan.

Lisäksi Patentti ja Rekisterihallitus (PRH) on antanut perjantaina 20.3.2020 asiakastiedotteen koskien tilinpäätösten ja muiden kaupparekisteri-ilmoitusten määräaikoja.

Osakeyhtiöillä on määräaika ilmoittaa tilinpäätöksensä kaupparekisteriin kahdeksan kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Nykyisessä poikkeustilanteessa PRH antaa yritykselle yhden kuukauden lisäaikaa ilmoittaa tilinpäätös kaupparekisteriin ennen kuin lähettää käsittelymaksulaskun.

Tämän linkin kautta pääset lukemaan PRH:n asiakastiedotteen.

Olethan yhteydessä meihin deloittelaisiin, mikäli voimme olla avuksi.

 

Oliko tieto hyödyllistä?