Life at Deloitte

Tilintarkastajana Deloittella  

Ilkka Saura: Kokemuksia projektityöstä

Ilkka on avustanut viimeisen vuoden aikana asiakkaitaan yritysjärjestelyissä ja niihin liittyvien pääomamarkkinatransaktioiden tilintarkastuksessa. Suuriin transaktioihin liittyy usein tilintarkastuksen näkökulmasta seikkoja, joissa tarvitaan vankkaa erityisosaamista myös tilintarkastuksen ulkopuolelta.

24.6.2020

Millaisia projekteja olet päässyt tekemään Deloittella?
Olen työskennellyt koko tähän astisen urani Audit & Assurance -liiketoimintayksikössä. Työskentelen projekteissa, jotka liittyvät erilaisiin tilintarkastus- ja varmennustoimeksiantoihin. Asiakasportfolioni koostuu listatuista yhtiöistä sekä kasvuyhtiöistä, jotka toimivat globaalisti eri markkinoilla.

Viimeisen vuoden aikana olen avustanut asiakkaitamme yritysjärjestelyissä ja niihin liittyvien pääomamarkkinatransaktioiden tilintarkastuksessa. Tilintarkastuksen näkökulmasta nämä tarkastukset ovat tilikauden merkittävimpiä tapahtumia. Hyödynnämme näissä toimeksiannoissa myös Deloitten laajan kansainvälisen tilintarkastustiimiimme erityisosaamista.

 

Kerro viimeaikaisesta projektistasi
Eräs tilintarkastusasiakkaamme toteutti merkittävän rajat ylittävän yritysjärjestelyn, jossa yhtiö otti suuren kasvuharppauksen. Tämä oli asiakkaallemme, mutta myös meille tilintarkastajina niin keskeinen tapahtuma, että se muutti merkittävästi koko tilintarkastusstrategiaamme.

 

Roolisi projektissa
Vastasin osaltani projektin aikana Deloitten kansainvälisen verkoston koordinoinnista Suomen ulkopuolella ja ohjasin erityisosaajiemme yhteistyötä. Asiakkaamme hankkima kohde toimii globaalisti, joten transaktion myötä asiakkaamme konsernitilinpäätökseen tuli merkittävästi uusia ulkomaisia yhtiöitä. Tarvitsimme näiden yhtiöiden taloudellisesta raportoinnista tilintarkastustasoisen varmuuden, jotta pystyimme antamaan tilintarkastuskertomuksen asiakkaamme konsernitilinpäätöksestä. Tämän vuoksi otimme haltuun myös ulkomaisten tytäryhtiöiden tilintarkastukset. Tämä edellytti hankitun uuden liiketoiminnan ymmärtämistä sekä uusien tiimien perustamista ja johtamista Deloitten tilintarkastusmetodologian mukaisesti – varsin nopeassa aikataulussa.

Suuriin transaktioihin liittyy usein tilintarkastuksen näkökulmasta seikkoja, joissa tarvitaan vankkaa erityisosaamista myös tilintarkastuksen ulkopuolelta. Usein ne liittyvät muun muassa verotukseen, lakiasioihin sekä arvonmääritykseen. Tässä projektissa vastasin yhteistyöstä näiden alueiden erityisosaajien kanssa. Deloitte on globaalisti suurin yksityinen tilintarkastus- ja konsultointipalveluja tarjoava asiantuntijaorganisaatio, joten apua löytyi tehokkaasti. Kävin muun muassa erityisosaajiemme kanssa läpi hankittujen omaisuuserien arvonmääritysdokumentaatiota haastaen käytettyjä olettamia. Arvioimme myös transaktioiden yhteisöoikeudellisia näkökulmia sekä kävimme transaktion verotukseen liittyviä kysymyksiä läpi.

Transaktion jälkeen asiakkaamme yhdenmukaisti ja integroi taloudellisen raportoinnin prosessejaan, jolloin integroimme myös tilintarkastuksen lähestymistavan vastaamaan niitä. Tämä edellytti integraatioprosessin etenemisen tiivistä seuraamista yhteistyössä asiakkaan kanssa sekä eri tarkastustiimien johtamista uuden tilintarkastusstrategian mukaisesti.

 

Mitä opit projektissa?
Opin merkittävästi suurista kansainvälisistä yritysjärjestelyistä sekä niiden tilintarkastuksesta. Tilintarkastuksen integrointi, joka vastaa asiakkaan uutta toimintamallia ja yhteistyö ulkomaisten tiimien kanssa, opetti paljon myös johtamisesta sekä johtajuudesta. Työskentely erityisosaajiemme kanssa toi minulle uutta osaamista yritysjärjestelyjen asiakysymyksiin liittyen.

Työ tilintarkastajana tällaisissa monitahoisissa yritysjärjestelytilanteissa on opettanut minulle, että tilinpäätösten käyttäjät tarvitsevat tilinpäätöstä laativalta yhtiöltä luotettavaa informaatiota tehdäkseen strategiansa mukaisia päätöksiä. Yhtiön kannalta onkin keskeistä valita tilintarkastaja, jolta löytyy tekninen osaaminen ja resurssit toimittaa tilintarkastus tällaisessa tilanteessa. Käyttämällä uusimpia ketteriä toimintatapoja ja työkaluja sekä hyödyntäen kattavaa erityisosaamistamme toteutimme laadukkaan tilintarkastuksen, jota tulevaisuuteen suuntautunut asiakkaamme meiltä edellytti.

 

Miten yhdistit työn ja vapaa-ajan projektin aikana?
Tällaisissa projekteissa aikataulut muuttuvat paikoin nopeastikin ja päivät voivat olla kuormittavia. Tämän takia olen pyrkinyt pitämään aktiivisesti huolta omasta työkyvystäni keskittymällä vapaa-ajalla erityisesti palautumiseen. Olen pitänyt mielessäni kliseiseltä kuulostavaa muistilausetta: ”oma pääni on pääomani”.

Pyrin liikkumaan säännöllisesti työviikon aikana, nukkumaan riittävästi sekä pitämään sosiaalisista suhteistani huolta. Olen huomannut, että kiireisinä aikoina ei kannata asettaa itselleen liian kunnianhimoisia tavoitteita liikuntaan liittyen: tärkeämpää on huolehtia olosuhteisiin nähden riittävästä liikunnasta ja säätää rasitusta niin, että se tukee palautumista.
 

Projektityötarina | Ilkka Saura | Tilintarkastus
Projektityötarina | Ilkka Saura | Tilintarkastus

Ilkka Saura
Audit & Assurance

ilkka.saura@deloitte.fi   
+358 (0)20 7555552

#projektityö

Opin merkittävästi suurista kansainvälisistä yritysjärjestelyistä sekä niiden tilintarkastuksesta.

Oliko tieto hyödyllistä?