Palvelut

Julkisen sektorin tarkastus

Deloitte on kokenut julkisen sektorin asiantuntija. Tarjoamme julkishallinnon asiakkaille erilaisia talouteen ja hallintoon liittyviä asiantuntijapalveluita.

Lakisääteinen tilintarkastus

Tilintarkastus on yhteisöjen ja säätiöiden kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon lakisääteistä valvontaa. Tilintarkastustyön lähtökohtana on asiakkaan toimintaympäristöön ja toimintaan liittyvien riskien arviointi sekä suomalainen ja kansainvälinen tilintarkastussäännöstö.

Käytämme Deloitten kehittämiä tilintarkastusmenetelmiä, jotka perustuvat kansainvälisiin tilintarkastusstandardeihin. Menetelmässä hyödynnetään ns. AS/2-tilintarkastusjärjestelmää, joka on arvioitu kansainvälisesti alan johtavaksi ohjelmistoksi.

Hyödynnämme tilintarkastuksessa myös muiden Deloitten osaamisalueiden asiantuntemusta esimerkiksi riskien kartoittamisessa sekä sisäisen valvonnan, konsernivalvonnan, IT- ja veroasioiden tarkastuksessa.

Kunnille ja kuntayhtymille tarjoamme kuntalain mukaiset JHTT-tilintarkastuspalvelut.  

Hanketarkastukset

Olemme keskittäneet hanketarkastusten erityistuntemusta osaamiskeskukseen, joka muodostuu aihepiiriin erikoistuneista tilintarkastuksen sekä riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen asiantuntijoistamme. Keskittämällä asiantuntemuksen varmistamme, että muun muassa EU-rahoitukseen ja muihin julkishallinnon avustuksiin liittyvät ohjeet ja vaatimukset ovat ajan tasalla. Samalla myös tarkastusresurssit ja tarvittava koulutus saadaan tehokkaasti järjestettyä.

Deloittelle on kertynyt laaja EU-hankkeiden tarkastuskokemus lukuisten eri rahoituslähteiden osalta sekä julkisen että yksityisen sektorin asiakkaiden hankkeissa. Olemme tarkastaneet muun muassa seuraavista rahastoista ja ohjelmista rahoitettuja hankkeita:

  • Euroopan sosiaalirahasto (ESR),
  • Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sekä
  • Euroopan yhteisön viides, kuudes sekä seitsemäs tutkimuksen puiteohjelma 

Deloitten asiantuntijoita on sertifioitu suorittamaan ensimmäisen tason valvontaa hankkeita toteuttavissa organisaatioissa.

Taloushallinnon neuvonta ja koulutus

Johdon ja taloushallinnon on kiinnitettävä yhä tarkempaa huomiota jatkuvasti muuttuvaan säädösympäristöön esimerkiksi kirjanpidon ja verotuksen alueilla. Samanaikaisesti laskennan haasteita lisäävät yleinen taloushallinnon työmäärän kasvu ja toimintojen organisoinnin muutokset.

Deloitte tarjoaa taloushallinnon tueksi tilintarkastuksen ohella myös muita laskentapalveluita ja neuvontaa. Toimimme tarpeen mukaan asiantuntija-apuna ja lisäresursseina niin taloushallinnon päivittäisissä laskentatoiminnoissa kuin kehitysprojekteissakin. Tarvittaessa yhdistämme toimeksiantoihin myös Deloitten muiden palvelualueiden asiantuntijoiden osaamista.

Asiantuntijamme toimivat kouluttajina kirjanpitoon ja tilinpäätökseen, konsernitilinpäätökseen, talouden ohjaukseen ja talousarvion laadintaan sekä verotukseen liittyvillä aihealueilla.

Ota yhteyttä

Anu Servo

Anu Servo

KHT, JHT

Anu Servo vastaa julkissektorin tilintarkastuspalveluista ja toimii Deloitte JHTT-yhteisö Oy:n toimitusjohtajana. Anu on toiminut tilintarkastajana julkisella ja yksityisellä sektorilla yli 10 vuotta.... Lisää