Life at Deloitte

Johtamisfilosofiamme: osaajiemme vahvuudet keskiössä

Lomakeprosessista ihmisten kohtaamiseen

”Olemme siirtyneet prosesseista ja kontrolloimisesta valmentavaan ja yksilölähtöiseen johtamiseen", Deloitten Suomen toimitusjohtaja", Tomi Pitkänen sanoo.

Noin kerran kuussa pidettävissä esimiehen ja asiantuntijan välisissä kahdenkeskisissä tapaamisissa keskustellaan ohjattavan sen hetkisestä arkityöstä, panoksesta liiketoiminnan tavoitteiden toteuttamiseen, omista kasvutoiveista tai kehittymissuunasta. Näitä check-in-keskusteluita voi olla vuodessa 12 tai vaikka sata – pääasia että asiantuntijat saavat tarvitsemansa tuen ja palautteen, jotta voivat menestyä ja auttaa myös asiakkaitamme menestymään.

”Käytämme lomakkeiden täyttämisestä ja arvioiden laatimisesta vapautuneen ajan kahdenkeskisiin keskusteluihin esimiesten ja asiantuntijoiden välillä. Keskustelujen tavoitteena on antaa molemminpuolista palautetta, ohjata asiantuntijaa käyttämään työssään omia vahvuuksiaan ja kehittymään tavoitteitaan kohti”, Pitkänen sanoo.

Pyrimme johtamaan jokaista asiantuntijaamme yksilöllisesti, niin että hän voi kasvaa ja oppia omien vahvuuksiensa kautta. Yksi tapa sopii yhdelle, toinen toiselle.

 

"Johtamistapamme Deloittella keskittyy ketteriin ja säännöllisiin keskusteluihin ja oikea-aikaiseen työn tukemiseen – katseemme on siirtynyt menneestä tulevaan."

Oikeus vaatia hyvää johtamista

Jokaisella asiantuntijalla on myös itsellä vastuu johtaa omaa uraansa aktiivisesti. Tämä tarkoittaa omien vahvuuksien tunnistamista ja uratavoitteiden ja toiveiden kertomista omalle counselorille ja projektipäällikölle. Kun jokainen käy ajantasaisesti palautekeskusteluja sekä saa ja antaa palautetta tasosta ja roolista riippumatta, toimii johtamistapamme aidosti arjessa. Reaaliaikaisen ohjauksen ja palautteen saaminen auttaa viemään työssä ja omassa kehittymisessä eteenpäin.

”Aikaisemmin asiantuntija sai useimmiten palautteen projektin lopuksi. Nyt kaikki saavat ja antavat palautetta juuri sillä hetkellä kun siihen on aihetta”, kiteyttää Pitkänen.

Vastuu johtamisesta on myös asiantuntijoillamme – jokaisella on oikeus vaatia johtamista.

 

"Olemme korvanneet perinteiset puolivuosittain pidettävät, taaksepäin katsovat kehityskeskustelut jatkuvilla valmentavilla, eteenpäin katsovilla tapaamisilla. Koko filosofiamme perustuu asiantuntijoiden vahvuuksien tunnistamiseen ja niiden varaan rakentamiseen."

Tulokset erittäin rohkaisevia

Tuhannet lomakeprosessiin käytetyt tunnit hyötykäyttöön: kohtaamisiin, keskusteluihin, valmentaviin kysymyksiin ja aitoon johtamiseen.

Globaalin strategiamme mukaisesti tavoitteenamme on olla asiantuntijapalveluiden kiistaton johtaja vuoteen 2020 mennessä. Johtamismallimme tukee strategiamme saavuttamista.

Suomi lähti jo pilottivaiheessa mukaan toteuttamaan uutta johtamisen tapaa, joka otettiin käyttöön ensiksi Deloittella Yhdysvalloissa keväällä 2015. ”Paras motivaatio mukaan lähtemisestä löytyi numeroista. Laskelmat osoittivat, että raskaiden seurantatyökalujen täyttämiseen ja lomakeprosesseihin kului valtavasti aikaa suhteessa niiden hyötyihin”, Pitkänen kertoo.

Tulokset uuden johtamistavan käyttöönotosta ovat olleet erittäin rohkaisevia. Säännöllisten check-in -keskusteluiden on osoitettu lisäävän asiantuntijoiden sitoutumista, hyvinvointia sekä tuloksia asiakastyössä.

Kirjoitus pohjautuu Tomi Pitkäsen haastatteluun Fakta-lehdessä (28.2.2016, Elina Hakola) "Kehityskeskusteluista tuli check-in-tapaamisia".

Oliko tieto hyödyllistä?