Life at Deloitte

Uratarinani: Edwin Vehmaanperä

Uratarina

Monipuoliset mahdollisuudet ja kansainvälisyys houkuttelivat Deloittelle.

Ennen Deloittelle tuloa työskentelin omassa yrityksessäni ja kvantitatiivisena tutkimusassistenttina tutkimusprojektissa. Taustallani ovat kaupalliset opinnot Aalto-yliopistosta, missä luin pääaineenani taloustiedettä ja sivuaineenani rahoitusta ja kvantitatiivisia menetelmiä. Deloitten tarjoamat monipuoliset mahdollisuudet ja kansainvälinen ilmapiiri innostivat minua hakemaan Deloitten Young Stars-ohjelmaan keväällä 2015. Olen päässyt tekemään töitä mitä erilaisimmissa projekteissa yhteistyössä myös muiden maiden konsulttien kanssa – myös ulkomailla. Olen erityisen kiinnostunut teknologiasta ja tilastollisten menetelmien ja mallien hyödyntämisestä käytännössä, ja ura analytiikka-asiantuntijana tuntui juuri oikealta vaihtoehdolta.

Tällä hetkellä toimin konsulttina Tiedonhallinta ja Analytiikka -palvelualueella ja keskityn erityisesti analytiikkapuoleen. Käytännön työni koostuu asiakastiedon muokkauksesta, visualisoinnista ja uusien informatiivisten analyysien tekemisestä. Teknologia on keskeisessä osassa työtäni ja hyödynnän sitä jatkuvasti. Ala kehittyy nopeasti, joten työn ohessa pitää varmistaa, että osaaminen pysyy korkealla tasolla. Deloitte järjestää paljon koulutuksia, mutta myös oma aktiivisuus on tärkeää.

Tyypillinen työpäivä

Tyypillisenä työpäivänä kokoonnumme projektitiimin kanssa keskustelemaan seuraavista tehtävistä ja miten ne voitaisiin toteuttaa tehokkaammin. Yhdessä pidämme ”aivoriiheä” ja mietimme ratkaisua johonkin ongelmaan. Suurin osa ajastani kuluu tietokantojen ja analytiikkatyökalujen parissa mielenkiintoisia ongelmia ratkoen. Päivään saattaa kuulua myös asiakastapaamisia tai koulutusta. Analytiikka on usein tukena ja osana jotain suurempaa projektia, jolloin tarkoituksena on ollut tuoda osaamista suurien datojen ja vaikeampien analyyttisten ongelmien ratkaisuun. Projektien aikana syntyneitä hypoteeseja voidaan joko näyttää toteen olemassa olevan datan kautta tai tarvittaessa simuloimalla.

Meillä kaikkien mielipiteitä arvostetaan

Deloittella yrityskulttuurissa huomaa erityisesti vähäisen hierarkian. Istumme kaikki avokonttorissa ja kaikki ovat osa samaa porukkaa.. Kaikkien mielipiteitä ja ideoita arvostetaan ja kuunnellaan. Töitä tehdään yhdessä ja meistä kaikista huokuu intohimo omaa työtämme kohtaan. Tämä motivoi tekemään parhaansa. Työkavereiden kanssa on sen verran mukavaa, että heitä tulee tavattua myös vapaa-ajalla esimerkiksi jalkapallokerhon parissa.

Konsulttina työskentely mahdollistaa todellisten muutosten aikaansaamisen. Kädenjälki saattaa myöhemmin löytyä yllättävän monesta paikasta, saatan törmätä siihen vaikkapa kuluttajana. Myös yhteiskuntavastuu tiedostetaan ja se näkyy arjessa esimerkiksi ekologisten toimistokäytäntöjen ja periaatteiden kautta tai vapaaehtoistyönä.

Edwin Vehmaanperä
Technology, Consulting

Tutustu palveluihimme: Consulting

Oliko tieto hyödyllistä?