Blogi: Lauri Byckling

Näkökulmia

Heiluri heilahtaa – muutos on ikuista, mutta välillä sen suunta vaihtuu

Blogi: Lauri Byckling

Yritysmaailmassa ja yhteiskunnassa on useita muutostrendejä, jotka tekevät konsultin leipäpuusta laajan ja ikuisen. Usein nämä muutokset ilmenevät heiluriliikkeinä, jotka 5-10 vuoden välein - ketterimmissä paikoissa nopeamminkin - kulkevat ääripäästä toiseen. Hajauta - keskitä. Investoi - säästä. Lavenna - fokusoi. Lisää läpinäkyvyyttä - panosta tietosuojaan. Jokaiseen heilahdukseen liittyy toimintamallien ja organisaation kokonaisvaltainen muutos. Paljon työkenttää niin organisaation johdolle, henkilöstölle kuin konsulteille.

16.10.2018
Blogisarjan 2. kirjoitus

Ymmärrän jos sinua, rakas asiakkaani tai muu suuren organisaation työntekijä, välillä rasittaa matkustaa tämän heilurin kyydissä konsulttien parveillessa ympärillä. Minulla on sinulle muutama lohdutuksen sana:

Lohdutus 1: Koeta kestää, näin se vaan on

Muutospaine oman organisaation rakenteille on väistämätöntä ja jatkuvaa. Jos paine ei tule ulkoapäin, sen aiheuttaa tyytymättömyys edellisen muutoksen luomaan tilanteeseen omassa organisaatiossa, tai esimerkiksi henkilövaihdokset: toimitusjohtaja vaihtuu, johtoryhmä vaihtuu, organisaatiorakenne vaihtuu. Mikäli organisaatiosi taas on niin pieni, ettei siinä ole juuri rakenteita rukattavaksi, teillä on todennäköisesti täysi työ ilman omiakin muutoksia juosta toimintaympäristön muutosten mukana, jotta organisaationne pysyisi hengissä ja menestyisi. ”Embrace the change”, sanovat amerikkalaiset. Tämä asia ei muutu edes työpaikkaa vaihtamalla, ainakaan pysyvästi. Tosin toimialoilla ja toimintaympäristöillä on eroja muutosvauhdissa – jossain muutoksen nopeutta mitataan vuosineljänneksissä, toisaalla neljän vuoden vaalikausissa.

Lohdutus 2: Konsulttifirmakin joutuu syömään omia lääkkeitään

Heiluriliikkeet heiluttavat asiantuntijapalveluorganisaatioita siinä missä muitakin. Yksi tyypillisimpiä muutosten kohteita on organisoitumismalli. Asiantuntijapalvelubisneksessä johdettavia ulottuvuuksia on lähtökohtaisesti kolme:
• toimialat / asiakkuudet
• palvelut / osaamiset
• maantiede / toimipaikat.

Mikään näistä ulottuvuuksista ei ole koskaan jaettu osatekijöihin niin oikein, etteikö jokin pala hiertäisi tai ulottuvuuksien keskinäiset valtasuhteet vaihtelisi. Kannattaako suuren asiantuntijapalveluorganisaation olla ensisijaisesti toimialasuunnasta päin (tai yksittäisistä avainasiakkuuksista) johdettuja vai palvelulinjojen kautta ajettuja? Entä miten globalisaatio vaikuttaa toiminnan maantieteelliseen ulottuvuuteen? Missä asioissa kannattaa integroida yli maarajojen ja johtaa pääkonttorin suunnalta, missä säilyttää paikallista itsenäisyyttä? 25 vuoden kokemuksella olen löytänyt sen yleispätevän mallin, että ei ole mitään yleispätevää mallia. Vaikka olisikin, se toimii reaalimaailmassa eri tavalla kuin paperille piirrettynä.

Konsultin koti on asiakkaan lähellä

Yritettyäni useampaan kertaan ratkaista tätä kolmiulotteisen matriisin rubikin kuutiota olen tullut siihen lohdulliseen tulokseen, että ainakaan asiantuntijapalveluyrityksessä sisäinen organisaatiomalli ei ole pääasia. Sen tulisi olla tukirakenne, joka ohjaa siihen, että oikeat asiantuntijat saadaan yhteistyössä oikeaan aikaan oikeaan paikkaan ratkomaan yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaalle tärkeitä asioita. Lisäksi sen tulisi auttaa huolehtimaan, että yritys saa palkattua, kehitettyä ja pidettyä juuri kyseiseen työhön parhaiten sopivat henkilöt motivoituneina palveluksessaan.

Asiantuntijapalveluyrityksen oikeasti tärkeä organisaatio on kunkin projektin organisaatio, jossa on mukana sekä omia, asiakkaan että usein myös kumppaneiden tai muiden kolmansien osapuolien jäseniä. Se muodostuu aina tiettyyn tarpeeseen, elää projektin aikana ja purkautuu aikanaan. Sama henkilö voi olla useassa projektiorganisaatiossa samaan aikaan ja niiden rinnalla hoitaa erilaisia muita vastuita liittyen asiakkuuksiin, esimiestehtäviin tai liiketoiminta-alueisiin.

Asiantuntijapalveluyrityksen oikeasti tärkeä organisaatio on kunkin projektin organisaatio, jossa on mukana sekä omia, asiakkaan että usein myös kumppaneiden tai muiden kolmansien osapuolien jäseniä.

Omaankin päähäni on kunakin ajanhetkenä osunut vaihteleva määrä näitä erilaisia hattuja. Kun minulta kysytään ”Missä tehtävässä olet Deloittella”, minun on vaikea vastata lyhyesti. Edellisen luettuasi saatat ymmärtää miksi.

Oliko tieto hyödyllistä?