Trainee

Life at Deloitte

Traineetarinani: Henna Knihtinen

Traineetarina

24.8.2020
 
Trainee-jaksolla moni koulunpenkillä hankalaltakin tuntunut asia on auennut ihan eri tavalla, kun asiakkaiden kysymyksiä on päässyt ratkaisemaan konkreettisella tasolla.

 

Nimi: Henna Knihtinen
Liiketoiminta-alue: Vero- ja lakipalvelut, siirtohinnoittelu & yritysverotus
Hauskin muisto Deloittella: Jokaviikkoiset Trainee-puhelut muiden veropalveluiden Traineeden kanssa
Lapsuuden haaveammatti: Opettaja
Kuvaile Deloittea kolmella sanalla: Osaava, kansainvälinen ja monipuolinen
Paras asia Deloittella: Monipuoliset työtehtävät
Mistä haaveilet tällä hetkellä: Oman koiran ottamisesta

Millainen tausta sinulla on?
Valmistuin Trainee-jaksoni aikana kesäkuussa 2020 kauppatieteiden maisteriksi Turun kauppakorkeakoulusta pääaineenani laskentatoimi ja rahoitus. Sivuaineina opiskelin yritysjuridiikkaa, taloustiedettä ja psykologiaa. Ennen Deloitten Trainee-jakson aloittamista työskentelin opintojeni ohessa Suomen Pankissa.

Miksi halusit Deloittelle Traineeksi?
Opintojen aikana kiinnostuin verotukseen liittyvistä teemoista ja päädyin tekemään sekä kandityöni että graduni veroliitännäisistä kysymyksistä. Valmistumisen kynnyksellä toivoin pääseväni työskentelemään myös verokysymysten parissa. Deloittella oli haussa juuri toiveitani vastaava Trainee-paikka. Halusin päästä soveltamaan käytännössä jo oppimaani, oppimaan laajasti lisää verotuksesta sekä näkemään, voisiko juuri tämä urapolku olla minulle sopiva.

Millainen hakuprosessi mielestäsi oli? Mitä vinkkejä antaisit Trainee-hakijoille?
Hakuprosessi oli mielestäni erittäin sujuva. Sain hakemukseni perusteella kutsun case-ryhmähaastatteluun, jossa hakijoiden piti ratkaista Deloitten asiantuntijoiden laatimaa case-tehtävää. Case-muotoinen ryhmähaastattelu oli kieltämättä jännittävä tilanne, mutta myös opettavainen kokemus, sillä kävimme tehtävää yhdessä läpi Deloitten asiantuntijoiden kanssa. Case-ryhmähaastattelussa kannattaa tuoda rohkeasti esiin omaa osaamistaan, kiinnittää huomiota laajoihin kokonaisuuksiin ja samalla ottaa myös muiden ryhmäläisten näkemykset ja kommentit huomioon. Jo heti haastattelun jälkeisenä päivänä minulle tarjottiin Trainee-paikkaa, jonka otin erittäin mielelläni vastaan.

Mitä olet päässyt Trainee-jaksosi aikana tekemään?
Kuusi kuukautta kestäneen Trainee-jakson aikana olen päässyt osallistumaan monipuolisesti erilaisiin yritysverotuksen ja siirtohinnoittelun toimeksiantoihin. Työtehtäviini on kuulunut esimerkiksi veroilmoitusten laadintaa, siirtohinnoitteluprojekteihin osallistumista sekä erilaisten hakemusten ja selvitysten laadintaa.

Miten kuvailisit kollegoitasi?
Kollegani ovat rentoja ja osaavia. Heiltä saa aina tukea ja apua, mitä tahansa kysymyksiä minulla onkaan herännyt. Antoisimpia hetkiä työssäni ovat olleet tilanteet, joissa kollegoiden kanssa on yhdessä sparrailtu hankalista kysymyksistä. Näistä tilanteista on oppinut valtavasti.

Miten olet kehittynyt Trainee-jaksosi aikana?
Koen oppineeni hyvin paljon kuuden kuukauden aikana. Trainee-jaksolla moni koulunpenkillä hankalaltakin tuntunut asia on auennut ihan eri tavalla, kun asiakkaiden kysymyksiä on päässyt ratkaisemaan konkreettisella tasolla. Deloittella halutaan selkeästi panostaa jokaisen osaamiseen. Verosubstanssin lisäksi koen, että myös oman työn johtamiseni taidot ovat kehittyneet. Kun pääsee moneen mukaan, on tärkeää aikatauluttaa ja hallita omaa työtään. Myös etätyökäytännöt ovat tulleet tutuksi korona-aikaan sijoittuvalla Trainee-jaksollani.

Mitä haluat oppia Trainee-jaksosi jälkeen?
Pääsen ilokseni jatkamaan Trainee-jakson jälkeen konsulttina Deloitten siirtohinnoittelutiimissä. Haluaisinkin erityisesti syventää osaamistani monipuolisesti erilaisista siirtohinnoitteluun ja kansainväliseen verotukseen liittyvissä kysymyksissä.

Miksi suosittelisit Deloittea?
Deloittella pääsin heti Trainee-jaksoni alusta alkaen osaksi toimeksiantotiimejä. Tätä kautta pääsee nopeasti kiinni haastaviin ja monipuolisiin työtehtäviin – osaamista alkaa kertyä nopeasti. Lisäksi Deloittella ollaan kiinnostuneita työntekijöiden omista toiveista työtehtävien suhteen. Näin ollen työssä on mahdollista suuntautua juuri itseä kiinnostavien ja omia tavoitteita tukevien kysymyksien pariin.

Mikä on tärkein konkreettinen oppi, jonka olet saanut:
1. Coachilta?
Coachini on kannustanut minua tuomaan omia toiveitani ja tavoitteitani työssä rohkeasti esille. Olenkin omista toiveistani kertomalla päässyt mukaan sellaisiinkin projekteihin, joihin en välttämättä olisi ilman omaa aktiivisuutta päässyt mukaan.
2. Projektipäälliköltä/tiiminvetäjältä?
Tiiminvetäjiltä olen oppinut erityisesti palautteenannon tärkeydestä toimeksiannoissa. Se on erityisen tärkeää jokaisen tiimiläisen kehittymisen kannalta ja Deloittella on vahva palautteenannon kulttuuri.
3. Kollegalta?
Kollegat ovat painottaneet kysymisen tärkeyttä. Kukaan ei odota, että heti alusta alkaen Traineella olisi vastaus kaikkiin kysymyksiin, vaan tärkeintä on rohkeasti kysyä ja ottaa asioista selvää.

Deloitte Trainee Henna

Henna Knihtinen

Trainee 2020

Veropalvelut

Deloitte Trainee

Oliko tieto hyödyllistä?