Life at Deloitte

Uratarinani: Juhana Pollari

Konsultointi on kivaa

Miksi konsulttina on kiva olla? Mikä tekee hyvän konsultin? 

Näihin kysymyksiin ajattelin seuraavassa vastata oman kokemukseni pohjalta. Ensinnä kuitenkin hieman siitä omasta kokemuksesta ja kuinka päädyin Deloittelle.

Valmistuin Helsingin kauppakorkeakoulusta (lausutaan nykyään Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu) vuonna 2004. Tämän jälkeen uraani voi lyhyesti kuvata seuraavilla nimikkeillä: controller, liikkeenjohdon konsultti, palvelukeskusyhtiön johtaja, suunnittelupäällikkö, projektipäällikkö ja hankepäällikkö.

Ensimmäinen kosketukseni Deloitteen syntyi ollessani projektipäällikkönä edellisellä työpaikallani hankkeessa, jota Deloitte oli tukemassa. Hankkeen aikana minulle syntyi erittäin positiivinen mielikuva paitsi Deloitten ihmisistä, myös Deloittesta työpaikkana. Positiivinen kokemus johti siihen, että aloitin työt Deloitten konsultoinnissa tammikuussa 2017.

Kuten edellä kerrotusta voi päätellä, olen päässyt kokeilemaan elämää sekä konsulttina, konsulttien asiakkaana, että kädet savessa liiketoiminnan etulinjassa ja palannut jälleen konsultoinnin pariin. Konsultiksi palasin, koska konsultointi on kivaa.

Miksi konsulttina on kiva olla?

Työssä itselleni tärkeimmät asiat ovat vaihtelevat ja monipuoliset tehtävät ja mahdollisuus oppia niiden kautta. Lisäksi pidän tärkeänä mahdollisuutta käyttää luovuutta; en osaa laulaa, maalata enkä soittaa (pikemminkin minulle kannattaisi maksaa, että en näitä tee), mutta työssäni voin toteuttaa itseäni kehittämällä asiakkaille ratkaisuita, joita he eivät välttämättä itse olisi tulleet ajatelleeksi. Deloitte mahdollistaa lähes rajattomat mahdollisuudet oppimiseen ja luovaan ongelmanratkaisuun. Työtä tukevat erittäin pätevät ja mukavat kollegat ja laaja kansainvälisten osaajien verkosto, jollaisia on vaikea muualta löytää.

Mikä tekee hyvän konsultin?

Oppimishalun- ja kyvyn lisäksi hyvän konsultin piirteitä ovat analyyttisyys, johdonmukaisuus ja kyky hahmottaa kokonaisuuksia. Myös syvää asiantuntijuutta tarvitaan joskus, mutta vielä olennaisempaa on kyky kysyä oikeita kysymyksiä; oikeat kysymykset kohdistavat tekemisen asiakkaan kannalta oikeisiin asioihin. Miten oikeita kysymyksiä sitten oikein kysytään? Oma vastaukseni on: kuuntelemalla. Konsultille olennainen taito on kuunnella asiakasta ja ymmärtää kuulemaansa myös rivien välistä. Usein asiakkaalle ei itselleenkään ole selvää, missä todellinen ongelma on. Hyvä konsultti pystyy kuuntelemalla tunnistamaan asiakkaan todellisen tarpeen ja auttamaan toteuttamiskelpoisen ratkaisun löytämisessä.  Ja jotta konsultin työstä olisi asiakkaalle todellista hyötyä, on konsultin osattava kommunikoida ratkaisu sillä tavalla, että se saa hyväksynnän asiakkaan organisaatiossa eikä ratkaisu jää vain hyllylle pölyttymään. Tiivistetysti: muutoksen onnistumisen ratkaisevat ihmiset, ei tekniikka.

Oliko tieto hyödyllistä?