Artikkeli

Traineetarinani: Lasse Lappalainen

Traineetarina

"Harjoitteluaika vastasi odotuksiani ja sain selvyyden siihen, että haluan olla jatkossakin töissä Deloittella."

Aloitin Deloittella traineena maaliskuun 2015 alussa. Olin jo trainee-ohjelmaan hakiessani aivan opintojen loppuvaiheessa ja ehdin valmistua ennen harjoittelujakson alkua oikeustieteen maisteriksi Turun oikeustieteellisestä tiedekunnasta. Odotin harjoitteluajalta erityisesti mahdollisuutta hankkia käytännönläheistä osaamista yritysverotuksesta sekä tilaisuutta päästä näkemään konsultin arkea sen kaikkine puolineen. Halusin myös selvittää, olisiko Deloitte minulle sopiva työnantaja myös tulevaisuudessa.

Trainee-jakso oli monessa suhteessa todella opettavainen ja mielekäs kokemus. Olin opiskellut oikiksessa melko paljon yritysverotusta, joten oli mukava päästä soveltamaan teoriassa opittua käytäntöön ja toisaalta oppia käytännön työtä kokeneiden asiantuntijoiden tukemana. Pääsin tekemään trainee-jaksolla erilaisia yritysverotuksen tehtäviä kuten veroilmoituksia ja hakemusluonnoksia. Olin jo opiskeluaikoina kiinnostunut yrityskauppojen ja -järjestelyiden verotuksesta.  Traineejakso olikin minusta erityisen mielenkiintoinen siitä syystä, että pääsin mukaan myös yrityskauppojen verotuksellisiin due diligence -toimeksiantoihin.

Traineejakso tarjosi myös haasteita etenkin kiireisinä ajankohtina, jolloin esimerkiksi organisointitaitoni tulivat testatuksi toden teolla. Tällaisina ajanjaksoina myös työpäivät olivat pidempiä. Verokonsultin työssä tilanteet muuttuvat monesti todella nopeasti, minkä takia on hankala arvioida mitä työviikko, tai välillä työpäivä, tuo tullessaan. Vaikka tähän liittyvän epävarmuuden voi kokea huonona puolena, teki tämä toisaalta työstä myös mielenkiintoista. Harjoitteluajan hauskimpia hetkiä lienee koettu silloin, kun osallistuin Deloitten järjestämiin virkistystapahtumiin, joissa pääsin myös tutustumaan paremmin työkavereihini. Asiantuntevien kollegoiden kanssa työskentely oli mielestäni motivoivaa ja olennainen osa myönteistä harjoittelukokemusta oli myös se, että työkavereiden kanssa oli mukava tehdä töitä yhdessä.

Minusta oli mukava huomata, että aikoinaan muun muassa case-iltojen perusteella muodostuneet ennakkokäsitykseni Deloittesta ja konsultin työstä pitivät olennaisilta osin paikkansa. Harjoitteluaika vastasi odotuksiani ja sain selvyyden siihen, että haluan olla jatkossakin töissä Deloittella. Onnekseni pääsinkin jatkamaan uraani Deloittella; aloitin M&A Tax -ryhmässä verokonsulttina heti traineejakson jälkeen.

Lasse Lappalainen
Trainee 2015
Tax & Legal

Oliko tieto hyödyllistä?