Life at Deloitte

Miltä työn tulevaisuus näyttää asiantuntijaorganisaatiossa?

Leena Nyström, Talent Partner 

Koronapandemia on muuttanut pysyvästi työtapojamme. Kysyimme Deloitten henkilöstöjohtajalta Leena Nyströmiltä, miten asiantuntijaorganisaatiossa tehdään töitä tästä eteenpäin. Millaista on asiantuntijan arki lähivuosien aikana ja miltä työn tulevaisuus näyttää laajemmassa kuvassa pitkällä aikajänteellä?

25.8.2021

Suurin osa henkilöstöstämme toivoo voivansa työskennellä jatkossakin osin etänä ja osittain Deloitten toimistolla ja asiakkaidemme toimitiloissa. Mielestämme asiantuntijoidemme tulee voida itse päättää, mikä työskentelytapa on kulloinkin toimivin.
 

Mitä olemme oppineet pandemian aikaisesta työskentelystä?

Koronapandemia on osoittanut, että etätyöskentely onnistuu hyvin. Asiantuntijamme arvostavat sen tuomaa joustavuutta, vapautta ja matkustamisen vähentymistä. Moni kokee jatkuvan etätyön kuitenkin hankaloittavan tehokasta ja luovaa tiimityöskentelyä. Myös yhteyden työyhteisöön nähdään heikentyneen ja palaverien lisääntyminen on kasvattanut työkuormaa. Onkin tärkeää löytää tasapaino eri työskentelytapojen välillä.

Mitä erilaisia työskentelytapoja asiantuntijoilla on tulevaisuudessa?

Tulevaisuuden työskentelytavat voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti:

  • Läsnätyö – kaikki osanottajat ovat fyysisesti samassa työpisteessä.
  • Hybridityö – osa tiimistä on yhdessä fyysisesti samassa työpisteessä ja osa liittyy mukaan virtuaalisesti etäyhteyksillä.
  • Virtuaalityö – kaikki osallistuvat etäyhteyksillä; kukin omasta työpisteestään.

Jokaisella työskentelytavalla on hyvät ja huonot puolensa. Parasta työskentelytapaa valitessamme pyrimme sovittamaan yhteen asiakkaiden ja asiantuntijoidemme toiveet ja tarpeet. Kokemuksen kautta löydämme sujuvat työskentelytavat. Hybridi- ja virtuaalityön onnistuminen edellyttää myös teknologiaratkaisujen jatkuvaa kehittämistä.  

Mitkä ovat tulevaisuuden työn periaatteet Deloittella?

Lähestymistapamme sisältää neljä keskeistä teemaa:

1. Ihmiskeskeisyys – priorisoimme niitä hetkiä, jolloin on tärkeää olla fyysisesti läsnä ja kuuntelemalla asiantuntijoitamme ymmärrämme, mitä hyvä asiantuntijakokemus vaatii.

2. Asiakaskeskeisyys – huomioimme asiakkaidemme toiveet yhteisistä työskentelytavoista unohtamatta asiantuntijoidemme toiveita ja tarpeita.

3. Inklusiivisuus – rakennamme toimintaympäristöä, jossa keskeistä on joustavuus ja luottamus niin, että kaikki voivat onnistua työssään.

4. Ilmastotavoitteet – uudet työskentelytavat vähentävät matkustamista ja auttavat meitä saavuttavaan ilmastotavoitteemme.

Luotamme siihen, että asiantuntijamme valitsevat kulloinkin parhaan mahdollisen työskentelytavan ottaen huomioon asiakkaidemme ja oman tiimin tarpeet. Henkilökohtainen kanssakäyminen on tärkeää pitkäaikaisten suhteiden rakentamiseksi niin asiakastyössä kuin omassa työyhteisössä. Läsnätyön merkitys säilyy tärkeänä uusien työskentelytapojen rinnalla. 

 

Miten asiantuntijatyötä johdetaan tulevaisuudessa?

Johdon tehtävä on mahdollistaa sujuva työskentely eri työskentelytapoja hyödyntämällä sekä asiakkaiden ja asiantuntijoiden toiveita ja tarpeita kuuntelemalla. Esihenkilöiden tulee olla läsnä fyysisesti ja virtuaalisesti. Teemme säännöllisesti henkilöstökyselyitä ja kehitämme työskentelytapoja asiantuntijoidemme palautteen perusteella: vahvuuksia vaalimalla ja jatkuvasti parantamalla. Uskomme, että tämä on oppimisprosessi, jossa tulee olla sijaa ketterillekin suunnanmuutoksille – etenemme henkilöstöämme kuunnellen, asiakkaan tarve edellä.

 

Miltä työn tulevaisuus näyttää pidemmällä aikajänteellä?

Työn tulevaisuus on paljon muutakin kuin hybridityötä, Teams-palavereita ja työtilojen uudelleen järjestelyä. Organisaatioissa on tärkeintä kuitenkin pohtia, mitä työssä pitää saada aikaiseksi ja miten. Prosessien sijaan tulee puhua työn sujuvuudesta ja ihmisten vahvuuksille rakentamisesta ja siitä, miten teknologia voi tukea parhaiten ihmisten koko potentiaalien käyttöönottoa. Työ voidaan suunnitella erilaiset työskentelytavat huomioiden. Ihmisten ehdoilla tehtynä työ on tehokasta ja merkityksellistä.

 

Leena Nyström
Leena Nyströmin mukaan Deloitten asiantuntijat toivovat koulutusten olevan pääasiallisesti perinteisiä luokkahuonevalmennuksia, joissa ollaan kokonaisvaltaisesti läsnä. Näihin Deloitte University tarjoaakin erinomaiset puitteet.
Irina Kolesnikova

Leena Nyström
Talent Partner, Deloitte
leena.nystrom@deloitte.fi

Oliko tieto hyödyllistä?