Minna Vennamo

Life at Deloitte

Minna Vennamo

"Deloittella on hienot mahdollisuudet vaikuttaa omaan urakehitykseen."

Uratarina

Olen valmistunut Turun yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta OTM-tutkinnolla vuonna 2010. Valmistumiseni jälkeen olin jonkin aikaa asianajotoimistossa liikejuridiikkaan liittyvissä työtehtävissä, mutta kiinnostus opinnoissani painottuneeseen verotukseen ja kansainvälisiin työtehtäviin ajoivat minua jatkuvasti etsimään ”sitä oikeaa” työpaikkaa. Deloittelle päädyin suoraan työpaikkailmoitukseen jättämäni hakemuksen kautta vuoden 2011 elokuussa, ja tällä tiellä olen onnellisesti edelleen.

Työskentelen vero- ja lakipalveluidemme yritysveroyksikössä keskittyen pääasiassa siirtohinnoitteluun ja muihin kansainvälisiä tilanteita koskeviin verokysymyksiin. Asiakkaani ovat liki yksinomaan kansainvälisiä konserneja. Vapaa-ajalla minua voisi ehkä luonnehtia elokuvafriikiksi – rento illanvietto hyvässä seurassa toimii mielestäni hyvin järjestelmällisen ja nopeatahtisen arjen vastapainona.

Työnkuva

Tyypillinen työviikkoni alkaa maanantaina rutiinilla, jossa mm. käyn läpi tulevan viikon aikana tehtäviä asioita. Viikkoa on hyvä suunnitella mahdollisimman pitkälle etukäteen, vaikka tyypillisesti suunnitelmiin tuleekin muutoksia – tämä jatkuva muutos tekee päivittäisestä työstä samanaikaisesti sekä haastavaa että erittäin mielenkiintoista. Työtäni helpottaa se, että pystyn itse pitkälti vaikuttamaan siihen, miten, missä ja millä aikatauluilla teen päivittäistä työtäni. Normaaliin työviikkooni kuuluu päivittäistä kommunikaatiota paitsi sisäisten tiimiemme myös muiden Deloitte-toimistojen kanssa ympäri maailmaa. Työtehtäväni käsittävät pääasiallisesti siirtohinnoitteluun keskittyvien töiden lisäksi myös kaikenlaisia muita kansainväliseen verotukseen liittyviä asioita, kuten mahdollisiin kiinteisiin toimipaikkoihin liittyviä selvityksiä sekä esim. lähdeverotukseen liittyviä kysymyksiä.

Erityisen innostavia mielestäni ovat ne tilanteet, kun saa tiimin ja asiakkaan kanssa projektin vietyä loppuun hienosti ja asiakas on tyytyväinen – motivaatio ja innostus omaan työhön tulee ilmi ja vahvistuu erityisesti niinä hetkinä, kun iloitsee asiakkaan kanssa projektin tuloksista ja erilaisista virstanpylväistä. Jatkuva muutos kansainvälisessä veroympäristössä ja uuden oppiminen liki päivittäisellä tahdilla on paitsi haastavaa, myös motivoivaa, ja pitää minut liikkeellä. Aika kuluu nopeasti mielenkiintoisessa ja haastavassa työympäristössä, ja usein työpäiväni tuntuvatkin lentävän kuin siivillä.

Minulle henkilökohtaisesti Deloitte on aidosti välittävä työpaikka – tämä näkyy joustona, hyvänä tiimihenkenä ja hyvinvoinnista huolehtimisena niin koko yhtiön kuin yksittäisten henkilöidenkin tasolla. Koska asun toisella paikkakunnalla (Turus täl pual jokke) ja liikun viikoittain kahden eri kaupungin välillä, arvostan erityisesti Deloitten joustavuutta työajan ja etätöiden järjestelymahdollisuuksien suhteen. Kiiretilanteissa on helppo joustaa itsekin, koska tietää tilanteen tasaantuvan aikanaan ja jouston toimivan hienosti molempiin suuntiin. Olen myös huomannut, että deloittelaiset viihtyvät varsin hyvin ja verrattain usein keskenään myös vapaa-ajalla – minä mukaan luettuna.

Deloittella on hienot mahdollisuudet vaikuttaa omaan urakehitykseen – tämä on auttanut suuntautumaan oikeasti mielestäni mielenkiintoisiin tehtäviin ja löytämään oman mukavuusalueen, jolla on helppo sopeutua haastaviinkin tilanteisiin ja ottaa asteittain enemmän vastuuta. Oman aktiivisuuden ja selkeän kommunikaation kautta voi selvästi vaikuttaa omaan urapolkuunsa ja tukea paitsi omaa viihtyvyyttään työtehtävissä myös nousujohteista urakehitystä.

Yritysvastuun merkitys

Yritysvastuu näkyy meillä vahvasti kautta koko organisaation niin ulospäin kuin myös meille deloittelaisille, ja olen pyrkinyt itse olemaan aktiivisesti mukana tässä toiminnassa aina kuin mahdollista – yritysvastuu tarkoittaa minulle välittämistä meitä ympäröivästä yhteiskunnasta ja maailmasta niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Koen, että Deloitte pystyy oikeasti edesauttamaan Suomen yhteiskunnallisten ongelmakohtien ratkaisemista valjastamalla deloittelaisten voimavarat sekä innovaatiokyvyn tehokkaasti ja kohdistetusti yhteistyökumppaniemme käyttöön. Vaikutusmahdollisuuksia on monia, ja konkreettisista tuloksista kuuleminen saa minut aina hyvälle mielelle. Hyvä me!

Minna Vennamo

Tutustu harjoittelijoidemme kokemuksiin

Tutustu palveluihimme: Tax

Oliko tieto hyödyllistä?