Life at Deloitte

Oppiminen ja valmentava johtaminen Deloittella

Tutustu videoihin

Poimintoja videoiden pääteemoista:

Elinikäinen oppiminen

Asiantuntijatyö on elämän mittaista oppimista – Deloittella ei ole kahta
samanlaista työpäivää. Asiantuntijamme arvostavat työn sisällön vaihtelevuutta
ja mahdollisuutta oppia joka päivä jotain uutta. Oppiminen tapahtuu
ensisijaisesti työn kautta erilaisissa projekteissa ja asiakkaiden kanssa
yhdessä tekemällä. Oppimista tukee lisäksi perinteiset koulutusmuodot, kuten
luokkahuoneoppiminen ja virtuaaliset koulutukset.


Coachaus ja valmentava johtaminen

Deloittella on vahva yhdessä tekemisen ja toisten auttamisen kulttuuri. Johtamiskulttuurimme keskiössä on valmentava ja yksilölähtöinen johtaminen. Jokaisella deloittelaisella on oma coach uratasosta riippumatta aina traineesta partneriin. Coach (esihenkilö) auttaa asettamaan tavoitteet, tukee urasuunnittelussa, sparrailee ja on kokonaisvaltaisesti asiantuntijan tukena. 


Työhyvinvointi ja perheystävällisyys

Kulttuurimme rakentumisessa ja vahvistamisessa korostuvat teemat keskittyvät tällä hetkellä erityisesti asiantuntijoidemme hyvinvointiin, sujuvaan työntekemiseen ja perheystävällisyyteen. Viimeisimpänä olemme lanseeranneet perhevapaa-mentorointiohjelman, joka tukee niin perhevapaalle jääviä kuin vapaalta takaisin töihin palaavia asiantuntijoitamme.


Tulevaisuuden työskentelytavat

Työnteko, teknologiat ja johtamisen tavat muuttuvat. Näemme hybridityön kehitysmatkana – kokemuksen kautta löydämme sujuvimmat työskentelymuodot. Kuuntelemme asiantuntijoitamme aktiivisesti keskustelemalla ja hyödyntämällä eri tutkimuksia. Tulevaisuuden työskentelytavat voidaan luokitella seuraavasti:

  • Läsnätyö – kaikki osanottajat ovat fyysisesti samassa työpisteessä
  • Hybridityö – osa tiimistä on yhdessä fyysisesti samassa työpisteessä ja osa liittyy mukaan virtuaalisesti etäyhteyksillä
  • Virtuaalityö – kaikki osallistuvat etäyhteyksillä; kukin omalta työpisteeltään.


Joustavuus ja valinnan vapaus

Parasta työskentelytapaa valitessamme pyrimme sovittamaan yhteen asiakkaidemme, asiantuntijoidemme ja tiimiemme erilaiset toiveet ja tarpeet. Luotamme asiantuntijoidemme valitsevan kulloinkin parhaan mahdollisen työskentelytavan. Ulkomailta työskentely herättää paljon mielenkiintoa, mutta mahdollisuus etätyöskentelyyn ulkomailta on tänä päivänä rajoitettua johtuen monesta syystä, kuten regulaatiosta ja vakuutuskäytännöistä. Ulkomailta työskentely on meillä tällä hetkellä mahdollista vuosilomaan yhdistettynä, maksimissaan kaksi viikkoa vuoden aikana.

Virtuaalinen oppimisalusta CURA tukee itsensä kehittämistä
 

CURA tarjoaa asiantuntijoillemme oppimisen tueksi räätälöityä sisältöä ja modernin itsensä kehittämisen oppimisalustan. CURA:sta löytyy esimerkiksi valmennuksia, artikkeleita, kirjallisuutta ja erilaisia oppimispolkuja. 

Deloitte Universityn arvostetut koulutukset 
 

Deloitte University tarjoaa ikimuistoisia oppimiskokemuksia asiantuntijoillemme kansainvälisesti. Pariisiin on aukeamassa uusi upea kampus vuonna 2023. Asiantuntijamme pääsevät osallistumaan Deloitte Universityn koulutuksiin tyypillisesti siirtyessään uratasolta vaativampaan tehtävään, manager-uratasosta ylöspäin. Koulutuksissa keskitytään osaamisen kehittämiseen ja niissä varmistetaan, että eri maista tulevat asiantuntijat osaavat koulutusten jälkeen samat asiat. Arvostetuissa Deloitte University -koulutuksissa myös verkottuminen ja eri kulttuureista oppiminen on tärkeää. 

Oliko tieto hyödyllistä?