Artikkeli

Pitkäjänteinen coaching vie asiantuntijan uraa eteenpäin

Blogi: Suvi Ahlajärvi

Työelämän nopeutunut rytmi haastaa konsulttia kehittämään uraansa suunnitelmallisesti ja pitämään tavoitteet  korkealla. Organisaatiokulttuuri voi joko helpottaa tai vaikeuttaa urakehityksen pitämistä omissa ohjaksissa. Meillä panostetaan asiaan tuntuvasti; kerron mielelläni miten.

Yhdessä tekemisen kulttuuri kehittää osaamista

Yhdessä tekemisen tapa, eli work it together -kulttuuri on meillä Deloittella toimintamme perusta. Yhdessä tekeminen näkyy esimerkiksi verokonsultin työssä, jota on aina tehty vähintään työpareittain. Lähdemme aina liikkeelle tarpeiden ja toivotun lopputuloksen pohtimisesta yhdessä työparin tai -tiimin kanssa. Tämän jälkeen jaamme vastuut: nuorempi konsultti työstää tehtäviä ja vanhempi konsultti ohjaa työtä ja sparraa.  Tämä työtapa varmistaa, että kaikki kehitysnälkäiset asiantuntijat saavat vastuuta ja kehittyvät isoin loikin ympäristössä, jossa on jatkuva tuki tarjolla.

Work it together -kulttuuri näkyy jatkuvana keskinäisenä sparrailuna ja asioiden yhteisenä tarkasteluna eri näkökulmista.

Näitä arjen kynnyksettömiä kohtaamisia tapahtuu kaiken aikaa ja kaikkialla. Ne eivät ole tehtävästä, roolista, tasosta tai yksiköstä riippuvaisia. Olennaista on löytää se henkilö, jolla on asiasta pallotteluun tarvittava kokemus ja ymmärrys. Tällainen työtapa on osoittautunut erinomaiseksi ja varsin suosituksi tavaksi vahvistaa omaa ymmärrystä ja ongelmanratkaisutaitoa.

Coaching-kohtaamisilla edistetään uraa

Aika ajoin on hyvä ottaa kunnolla aikaa oman uralentokorkeuden nostamiseksi. Muun muassa tätä varten jokaisella deloittelaisella on oma coach eli deloittelaisittain counselor. Jos arjen sparrailu edistää ongelmanratkaisua ja vie tehtävää eteenpäin, pidemmän aikavälin suunnittelu ja edistäminen järjestelmällisesti oman coachin kanssa luotsaavat asiantuntijaa eteenpäin.

Samalla olemme tunnistaneet, että arjen ansaan, eli vain lyhyen tähtäimen asioista keskusteluun, on helppo astua. Coachingilla systematisoimme uraa edistävää keskustelua. Coachin velvollisuutena on tietoisesti työntää keskusteluja eteenpäin ja nostaa vaikeuskerrointa aika ajoin.

Mikä on se taso, jolle sinä haluat seuraavaksi ponnistaa? Mitä tarvitset, että pääset sinne?

Luontevinta tällainen keskustelu on käynnistää oman esimiehen kanssa. Mikään ei kuitenkaan estä avaamasta keskustelua kenen tahansa itseään kokeneemman kollegan kanssa. Pienellä itsetutkiskelulla päässee kiinni omiin toiveisiin, haaveisiin ja vahvuuksiin; minkälaisissa asioissa omaa uraa kannattaa edistää, ja onko tarjolla vaihtoehtoja, jotka eivät ole heti niin ilmiselviä? Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä pohdittavaksi. Muistutammekin usein, että vaikka coach tukee asiantuntijaa kasvussaan, oman uran kehittäminen on aina lopulta asiantuntijan itsensä vastuulla.

Ennakkoluuloton miksi ei -suhtautuminen käänsi uran

Joskus oma ura voi saada yllättävän sysäyksen uusille raiteille sattuman ja rohkeuden kohtaamispisteessä. Itselleni tällainen käänteentekevä hetki tapahtui vuonna 2005, kun Deloitte Suomessa käynnistyi iso, kaikki tietojärjestelmämme kattanut järjestelmähanke.

Olin edistänyt uraani välillisen verotuksen parissa tyytyväisenä, kun nykyinen toimitusjohtajamme Tomi ehdotti minulle projektipäällikön tehtävää järjestelmähankkeen kehitysprojektissa. Päätin suhtautua asiaan "miksi ei" -tyylillä.

Ennakkoluulottomuus johdatti minut reilun vuoden kestäneeseen projektiin ennalta tuntemattomaan maailmaan uudenlaisten työkavereiden kanssa. Projektin jälkeen urapolkuni jatkoi sinnikkäästi kulkuaan yhä kauemmas veroasiantuntijan maailmasta, kun minulle ehdotettiin jatkoa asiakkuuksista vastaavassa yksikössä.

Voidaan sanoa, että "miksi ei" pisti liikkeelle käänteentekevän uramuutoksen kehittämisen ja muutosjohtamisen polulle, jota etenen mieluusti edelleen.

Coachina kollegalle: tunnista, missä voit auttaa

Omia vahvuuksiaan ja kipinän lähteitään pohtiessaan huomaa helposti, missä asioissa kokee olevansa riittävän kokenut muita tukeakseen. Mitä enemmän kilometrejä on takana, sitä enemmän on myös annettavaa toisille.

Meillä ei kuitenkaan ole harvinaista, että nuorempi konsultti sparraa vanhempaa. Coachaus ei ole ikäkysymys.

Konsultin ammatissa kontrolli omasta urasta ja urakehityksen vaiheista on omiaan lisäämään työtyytyväisyyttä ja näyttäytyy itsevarmuutena sekä ulospäin huokuvana hyvän olon tunteena. Hyvinvoiva, itsevarma, oman uransa ohjaaja tuottaa asiakkaille ja kollegoilleen miellyttäviä kohtaamisia ja laadukkaita lopputuotoksia. Vaikka sisältöosaaminen itsessään ei kasvaisi, hyvä fiilis luo positiivisempia kohtaamisia. Olen huomannut, että mitä tasapainoisempi neuvonantaja on, sitä tyytyväisempi on asiakas. Näistä coachaavaa kulttuuria tukevista näkökulmista toivon olevan muillekin hyötyä!

 

 

Lue lisää johtamisen tavastamme.

Oliko tieto hyödyllistä?