Trainee

Life at Deloitte

Traineetarinani: Rita Aaltolahti

Traineetarina

24.8.2020
 
Oman lisänsä työhön antoi myös matkustelu – pääsin tutustumaan asiakasyritysten pääkonttoreihin ja toimitiloihin pääkaupunkiseudulla. 

Nimi: Rita Aaltolahti
Liiketoiminta-alue: Audit & Assurance
Lapsuuden haaveammatti: Kokki tai leipuri. Ruoanlaitto ja leivonta ovat säilyneet rakkaina harrastuksina.
Kuvaile Deloittea kolmella sanalla: Yhteisöllinen, motivoiva ja kansainvälinen.
Paras asia Deloittella: Kokonaisuus, johon kuuluu avoin ilmapiiri, uramahdollisuudet ja monipuoliset työtehtävät.
Fakta, jota moni ei sinusta tiedä: Suoritin kauppatieteiden maisterin tutkinnon kolmessa lukuvuodessa ja sain valmistuessani yliopiston myöntämän stipendin.
Mottosi: Elä täysillä!

Millainen tausta sinulla on?
Olen aina ollut erittäin motivoitunut oppimaan uutta. Tämän piirteen johdosta minulla on neljä tutkintoa: ylioppilas, parturi-kampaaja, estenomi sekä kauppatieteiden maisteri. Työhistoriani sisältää työtehtäviä kaikkien tutkintojeni parista, niin kosmetiikkamyyjänä kuin parturi-kampaajanakin. Viimeisen kahden vuoden aikana olen työskennellyt pääasiassa pankkisektorilla, päivittäis- ja yrityspankkipalveluiden parissa. Pankkisektorilta siirryin Deloitten Trainee-ohjelmaan maisteriksi valmistumiseni siivittämänä vuoden 2020 alussa. Tällä hetkellä työskentelen vakituisena Audit Associatena Deloittella Helsingin toimistolla.

Miksi halusit Deloittelle Traineeksi?
Koin jo ennen Deloittella aloittamistani organisaation kiehtovaksi työpaikaksi asiantuntijalle, joka haluaa kehittyä ja luoda kansainvälistä uraa. Olin myös kuullut monia positiivisia kokemuksia Deloitten työilmapiiristä. Edellä mainitsemat asiat johdattivat minut hakemaan juuri Deloitten Trainee-ohjelmaan ja olen ollut erittäin tyytyväinen valintaani. Odotukseni osoittautuivat todeksi ja viihdyn Deloittella erinomaisesti.

Millainen hakuprosessi mielestäsi oli? Mitä vinkkejä antaisit Trainee-hakijoille?
Trainee-hakuprosessi oli selkeä ja informointi hakuprosessin aikana oli erittäin sujuvaa. Hakemuksen täyttö oli mielestäni helppoa ja pidin erittäin paljon haastattelutilaisuudesta. Haastattelussa saimme case-tehtävän, jossa hakijat saivat tuoda osaamistaan esiin ja toimia ryhmässä. Tieto saamastani Trainee-paikasta tuli melko nopeasti haastattelun jälkeen ja sain myös heti lisätietoa tulevasta. Vinkkini uusille hakijoille on, että yritä tuoda esille syyt, miksi haet Traineeksi ja mihin pyrit urallasi. Tärkeintä on luottaa omiin kykyihinsä ja olla oma itsensä, koska varsinainen työ opitaan käytännössä Trainee-jakson aikana. Kukaan ei ole seppä syntyessään.

Mitä olet päässyt Trainee-jaksosi aikana tekemään?
Trainee-ohjelma oli monipuolinen ja sain tehdä hyvin erilaisia työtehtäviä eri toimeksiannoissa sekä suomen että englannin kieltä hyödyntäen. Asiakasyrityksinä oli listayhtiöitä sekä pienempiä yrityksiä, jolloin yritystuntemukseni kasvoi merkittävästi. Työtä tehtiin vuorovaikutteisissa tiimeissä ja sain aina hyvät ohjeistukset ennen työtehtävän aloittamista. Oman lisänsä työhön antoi myös matkustelu – pääsin tutustumaan asiakasyritysten pääkonttoreihin ja toimitiloihin pääkaupunkiseudulla.

Miten kuvailisit kollegoitasi?
Kollegoitani kuvailisin ystävällisiksi, asiantunteviksi ja auttaviksi. Kollegoiden parissa puhallamme aina yhteen hiileen ja saan heiltä tarvittaessa tukea. On antoisaa saada tehdä töitä useiden asiantuntijoiden kanssa eri tiimeissä ja käydä keskusteluja tarkastustyön eri osa-alueista. Saan paljon irti vuorovaikutteisesta tiimistä ja pyrinkin aina poimimaan kokeneilta kollegoiltani uusia oppeja ja vinkkejä työhöni.

Miten olet kehittynyt Trainee-jaksosi aikana?
Trainee-jakso kehitti ammatillista osaamistani, vuorovaikutustaitojani ja lisäsi itseluottamustani asiantuntijana. Sain työtehtäviä, jotka haastoivat minua kehittymään ja samalla avarsivat näkemystäni tilintarkastajan ammatista. Trainee-jakson aikana kasvatin myös analyyttistä ja kriittistä näkemystäni, joita hyödynnän päivittäisessä työssäni tällä hetkellä.

Mitä haluat oppia Trainee-jaksosi jälkeen?
Nyt Trainee-jakson jälkeen haluan kasvattaa pätevyyttäni tilintarkastuksen asiantuntijana sekä laajentaa osaamistani vastuullisuuskysymysten parissa. Päivittäisiä tavoitteitani ovat asiakasorganisaatioiden liiketoiminnan ja eri prosessien ymmärtäminen. Pidemmän tähtäimen tavoitteiksi listaisin HT- ja KHT-tutkintojen suorittamisen. Koen, että voin luoda Deloittella uran, jossa kehittymistäni tuetaan ja jokaisen asiantuntijan osaamista arvostetaan.

Miksi suosittelisit Deloittea?
Deloitte on organisaatio, jossa vuorovaikutteisuus ja tiimityö ovat merkittävässä asemassa. Erilaisia työtehtäviä on myös erittäin paljon ja uskonkin, että jokainen voi löytää itseään kiinnostavan osa-alueen. Deloittella välittyy vahvasti asiantuntijoiden arvostus, joka konkretisoituu jokaisen tavoitteiden huomioimisella sekä organisaatiolähtöisellä motivoimisella. Asiantuntijoille tarjotaan myös ajankohtaisia koulutuksia, joita itse arvostan suuresti. Minulle on myös tärkeää, että pääsen Deloittella toteuttamaan omia haaveitani kivalla porukalla.

Mikä on tärkein konkreettinen oppi, jonka olet saanut:
1. Coachilta? Coachilta saamani tärkein oppi on varmasti kehotus kysyä heti, jos jokin asia on epäselvä. Kysymällä oppii ja lisää omaa ymmärrystä tekemistään asioista – tämä luo hyvän pohjan myös tulevia oppeja varten.
2. Projektipäälliköltä/tiiminvetäjältä? Tiiminvetäjältä saatu tärkeä oppi koskee viestimistä ja avoimuutta tiimin sisällä. On tärkeää voida kysyä apua muilta tiimin jäseniltä päästäkseen haastavissa tilanteissa eteenpäin. Koen myös erittäin tärkeäksi tiimin sisäisen avoimen viestinnän koko tiimin oppimisen tukena.
3. Kollegalta? Kollegalta saatu konkreettinen oppi on se, että arjessa on myös tärkeää löytää aikaa vapaa-ajalle ja harrastuksille työnteon vastapainoksi. Oma vapaa-aikani kuluu joko urheillen tai keittiössä leipoen ja kokaten. Olen pitänyt tämän hyvän neuvon arjessa mukana alusta asti ja pidän jatkossakin.  

Deloitte Trainee Rita

Rita Aaltolahti

Trainee 2020

Tilintarkastus

Deloitte Trainee

Oliko tieto hyödyllistä?