Jaakko Mattila

Life at Deloitte

Uratarinani: Jaakko Mattila

Datastrategi jalostaa datasta tietoa päätöksenteon tueksi

Jaakko työskentelee tekoälyn, tiedolla johtamisen ja tiedonhallinnan neuvonantajana Deloitten konsultoinnissa. Parhaat tulokset saadaan yhdistämällä dataa ja asiakasymmärrystä.

18.3.2021

Olen opiskellut kaupallisia ja tietoteknisiä aineita Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa, josta valmistuin kauppatieteiden maisteriksi pääaineenani tietojohtaminen. Aloitin työurani Wärtsilällä ERP- ja raportointihankkeiden parissa, jonka jälkeen halusin syventää omaa osaamistani. Uppouduin seuraavaksi konsultointimaailmaan, jossa pääsin pohtimaan monenlaisia dataan ja analytiikkaan liittyviä haasteita erilaisten asiakkaiden kanssa.

Työskentelin seuraavat vuodet asiakas- ja digimarkkinoinnin analytiikan parissa konsulttina ja Microsoftilla. Tuttujen työkavereiden kautta päädyin osakkaaksi dataan ja analytiikkaan erikoistuneeseen startup-yritykseen, joka vei mielenkiintoisille urille mediasektorille ja pankki- ja vakuutusmaailmaan. Startupissa työelämä oli mielenkiintoista ja täynnä oppimista. Kaikki työntekijät olivat samanaikaisesti myyjiä ja myös toteuttivat projektit − nämä viisi vuotta opettivat paljon.

Myynti ja asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen on työssäni edelleen mielestäni yksi kivoimmista asioista.

Parempaa asiakasymmärrystä datan ja palvelumuotoilun avulla

Myytyämme yrityksemme halusin päästä tarkastelemaan asioita enemmän liikkeenjohdon näkökulmasta ja aloitin pari vuotta sitten Deloittella Analytics & Cognitive -tiimissä. Täällä minua kiinnosti erityisesti se, että data ja analytiikka nähdään mahdollisuuksina toteuttaa yrityksen strategiaa. Asioita tarkastellaan kokonaisvaltaisesti yksittäisen teon sijaan. On hienoa työskennellä projekteissa, joissa on mukana analytiikka-, strategia-, palvelumuotoilu- ja riskienhallinta-asiantuntijoita.

Asiakas saattaa haluta kehittää esimerkiksi omaa strategiaa ja liiketoimintaansa.

Datan perusteella voidaan tehdä monenlaisia johtopäätöksiä, mutta organisaation pitää ymmärtää myös asiakkaiden tarpeet.

Näitä tarpeita ratkotaan puolestaan palvelumuotoilun menetelmillä. Tällöin on tärkeää käydä vuoropuhelua datan ja asiakasymmärryksen välillä. Erilaisia hypoteeseja pyritään vahvistamaan datan kautta, jotta saadaan mahdollisimman vahva näkemys. Molempia tarvitaan.

Mukana projektien suunnittelusta toteutukseen saakka

Työ on vaihtelevaa ja meillä on usein parikin toimeksiantoa menossa samaan aikaan. Lisäksi teemme aktiivista myyntityötä ja suunnittelemme uutta palveluvalikoimaa. Parhaat projektit ovat sellaisia, jossa pääsee suunnittelemaan muutosta ja myös toteuttamaan sitä. On todella mielenkiintoista olla mukana varmistamassa, että tehdyt suunnitelmat myös toteutuvat.

Olemme viikoittain yhteydessä globaalin verkostomme deloittelaisiin. Osaamista ja asiantuntijoita löytyy helposti maailmalta. Vedän itse tiedolla johtamisen kokonaisuutta Suomessa ja kehitämme kyseistä palvelualuetta yhdessä kansainvälisten kollegoideni kanssa.

Deloittella on mielestäni hieno coaching-kulttuuri. Meillä jokaisella deloittelaisella on oma coach, eli toinen deloittelainen, joka auttaa uralla eteenpäin, sparrailee ja on tukena työssä. Tapaamme oman coachini kanssa säännöllisesti ja seuraamme yhdessä, miten asiat etenevät ja miten niitä voidaan kehittää. On myös hienoa päästä itse auttamaan nuorempia asiantuntijoita.

Tämä on nopeasti kehittyvä ala ja uskon, että data-analytiikka ja tiedolla johtaminen tarjoavat paljon mahdollisuuksia kehittää omaa osaamista ja löytää ratkaisuja organisaatioiden monenlaisiin haasteisiin. Tiedon merkitys tulevaisuuden rakentamisessa on suuri.

Jaakko Mattila

Jaakko Mattila

  • Miten pidät ammattitaitoasi yllä? Yleinen mielenkiinto dataa kohtaan − pyrkimällä ymmärtämään miten eri toimialoilla tiedosta voidaan luoda arvoa.
  • Miten pidät huolta hyvinvoinnistasi: Tilanteen salliessa käyn pelaamassa jääkiekkoa perjantaiaamuisin. Toimin myös valmentajana poikani salibandyjoukkueessa. Viime aikoina maastopyöräilystä on tullut koukuttava laji ja erityisesti Lapin maisemat houkuttelevat fillaroimaan.
  • Mitä et tiennyt Jaakosta: Olen perustanut urheiluseuran ala-asteen kavereiden kanssa. Se on yhä voimissaan 30 vuotta myöhemmin ja harjoittelee säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa jääkiekkoa ja jalkapalloa.

Jaakko Mattila

Jaakko Mattila
Analytics & Cognitive
jaakko.mattila@deloitte.fi

Oliko tieto hyödyllistä?