Antti Rissanen

Life at Deloitte

Uusi deloittelainen - Antti Rissanen

Valtiotieteilijä haluaa rakentaa tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskuntaa

Antti Rissanen haluaa olla vaikuttamassa siihen, miten hyvinvointiyhteiskunta toimii ja miten 2020-luvun hyvinvointivaltiota tehdään.

25.8.2022

Millainen opiskelu- ja työtausta sinulla on?

Olen valmistunut Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä tiedekunnasta. Pääaineenani opiskelin sosiologiaa. Opintojen jälkeen toimin tutkijana muun muassa oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa. Neljän vuoden tutkimusuran jälkeen työskentelin useamman vuoden konsultoinnin parissa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan asiantuntijayrityksessä. Myöhemmin olin valtiovarainministeriössä kehittämässä julkisia hankintoja. Lisäksi olen ollut perhevapailla molempien lapsieni kanssa useamman kuukauden.

Mitkä asiat saivat sinut valitsemaan Deloitten?

Uskon, että parhaat ideat syntyvät yhteistyössä, ja Deloittella ratkaisuja haasteisiin etsitään yhdessä asiakkaiden kanssa. Deloittella tehdään paljon tiimityötä, jolloin voidaan yhdistää eri taustat omaavien asiantuntijoiden paras osaaminen. Minulla on myös syntynyt tuttujeni kautta hyvä kuva organisaatiosta. Lisäksi Deloittella panostetaan jatkuvaan oppimiseen niin, että oman asiantuntijuuden kasvattamiseen on hyvät mahdollisuudet.

Mitä tulet roolissasi Deloittella tekemään?

Työskentelen julkisen sektorin tiimissä. Minulla on taustaa julkisten hankintojen strategisen tason kehittämisestä. Hankintojen strateginen ja käytännön kehittäminen tulee varmasti olemaan yksi iso osa-alue. Yleisesti minua kiinnostavat erityisesti julkishallinnon tiedolla johtaminen ja julkisten palvelujen tuottamiseen ja järjestämiseen liittyvät kysymykset.

Mitä odotat eniten uudelta työltäsi?

Odotan mielenkiintoisia projekteja, joilla voidaan oikeasti todentaa positiivinen muutos julkishallinnon palveluihin. Konsultin pitää voida tuottaa laadukkaita kehitysehdotuksia ja johtopäätöksiä sekä olla mukana laittamassa niitä konkreettisesti käytäntöön. Jos esimerkiksi palveluista halutaan kustannustehokkaampia tai vaikuttavampia, toimintamalleihin täytyy saada luotua sellaisia kannustimia, jotka innostavat kehittämään toimintaa niin, että tuloksellisuus paranee. Kiinnostavaa on, että miten esimerkiksi julkisella sektorilla näitä malleja voitaisiin entistä paremmin hyödyntää. 

Mitä erityisen kiinnostavaa tapahtuu julkisella sektorilla juuri nyt?

Tiedolla johtaminen on yksi kiehtovimmista teemoista. Tietoa kerätään valtavia määriä. Mutta miten eri paikkoihin pirstaloitunut tieto saadaan kerättyä, jalostettua ja hyödynnettyä strukturoidusti sekä yhteismitallisesti niin, että sitä voidaan hyödyntää johtamisessa esimerkiksi ministeriöissä tai virastoissa.

Julkishallinnon prosesseihin tarvitaan myös mielestäni vahvempaa strategisen johtamisen otetta. Asetettuja vaikuttavuustavoitteita tulee johdonmukaisesti seurata sekä raportoida ja hyödyntää esimerkiksi elinkaariajattelua: mitkä ovat tämän päätöksen tai investoinnin vaikutukset ja kustannukset seuraavan 10–20 vuoden aikana. Näin kirkastuu myös se yhteiskunnallinen hyöty, jota viime kädessä tavoitellaan. Toimintojen ja palvelujen vaikuttavuus konkretisoituu tätä kautta myös veronmaksajille.

Mikä on parasta julkisen sektorin puolella työskentelyssä?

On hienoa olla auttamassa asiakkaita toimivan yhteiskunnan rakentamisessa. Lisäksi työ on todella merkityksellistä. Julkishallinnon palvelut ovat jollain tavalla läsnä meidän kaikkien arjessa. Haluan olla vaikuttamassa siihen, miten hyvinvointiyhteiskunta toimii ja miten 2020-luvun hyvinvointivaltiota tehdään.

Antti Rissanen

Miten pidät ammattitaitoasi yllä?
Luen paljon kirjallisuutta, jossa käsitellään päätöksentekoa moniulotteisessa ja monimutkaisessa maailmassa. Maailmassa, jossa epävarmuus ja sattuma ovat alati läsnä. Lisäksi kuuntelen erityisesti taloustieteilijöiden tekemiä podcasteja.

Miten pidät huolta hyvinvoinnistasi?
Pelaan vapaa-ajalla tennistä ja käyn kuntosalilla, lisäksi olen aktiivinen työmatkapyöräilijä.

Intohimosi?
Ruoanlaitto ja erityisesti grillaus. Grillikanan tai -kasvisten kanssa sopii erityisesti georgialainen adjika-tahna, kannattaa kokeilla.

Olen ylpeä: Esikoisesta, joka oppi kesällä pyöräilemään
Rakkain rutiini: Aamulenkki koiran kanssa
Haaveilen: Futismatkasta Englantiin

Oliko tieto hyödyllistä?