Life at Deloitte

Uusi deloittelainen – Mikko Paloneva

Riskienhallintapalvelut, vastuullinen liiketoiminta

Mikko Paloneva on toiminut yli kymmenen vuotta energia- ja ilmastopolitiikan sekä ilmastonmuutoksen hillinnän asiantuntijana – vahvaa kokemusta löytyy niin yksityiseltä kuin julkiselta sektorilta ja myös kansainvälisistä YK-tehtävistä. Deloittella Mikko auttaa muun muassa teollisuustoimialan yrityksiä päästövähennyksissä ja varautumisessa ilmastonmuutoksen aiheuttamiin riskeihin.

16.11.2020

Millainen opiskelu- ja työtausta sinulla on?

Olen valmistunut Otaniemen Teknillisestä korkeakoulusta diplomi-insinööriksi teknillisen fysiikan osastolta, jossa luin pääaineenani energiatieteitä ja sivuaineena energiataloutta ja -markkinoita. Tiesin heti opiskelujeni ensivuosina energiatieteiden olevan oma juttuni. Nyt olen työskennellyt alalla noin 12 vuotta energia- ja ilmastopolitiikan sekä ilmastonmuutoksen hillinnän tehtävissä niin Suomessa kuin maailmalla.

Valmistumiseni jälkeen työskentelin Kiinassa erilaisissa päästökompensaatiohankkeissa, jotka liittyivät uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen. Olen myös työskennellyt YK:n kehitysapupuolella Vietnamissa, jossa autoimme maan hallitusta ilmastonmuutoksen hillinnän suunnittelussa ja ilmastorahoituksen seurannassa. Ennen Deloittelle siirtymistäni työskentelin työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolla päästökaupan, energia- ja ilmastostrategioiden, ilmastopolitiikan ja vähähiilitiekarttojen parissa. 

 
Mitkä asiat saivat sinut valitsemaan Deloitten?

Halusin työskennellä konkreettisemmin ilmastonmuutoksen hillitsemisen parissa ja päästä lähemmäs yrityksiä, joissa päästövähennykset tapahtuvat. Lisäksi haluan toimia monipuolisissa tehtävissä asiakasrajapinnassa ja uskon, että konsulttitalossa nämä toiveet toteutuvat. Haastatteluprosessin aikana minulle välittyi tunne, että täällä on hyvä ilmapiiri, mikä on minulle erittäin tärkeä asia työelämässä. Deloitte oli vahvana brändinä minulle jo entuudestaan tuttu, ja on näyttäytynyt erityisen aktiivisena vastuullisuusraportoinnissa, kiertotaloudessa ja ilmastonmuutoksen riskien hallinnassa.

Haluan aidosti vaikuttaa siihen, että voimme löytää asiakkaillemme parhaat tavat hillitä ilmastonmuutosta ja varautua ilmastonmuutoksen riskeihin. Tämä kulkee hyvin linjassa myös Deloitten tavoitteen kanssa tehdä merkityksellistä työtä eli “make an impact that matters”.

 
Mitä tulet tekemään roolissasi Deloittella?

Minulla on vahva tausta ilmastopolitiikasta ja EU:n päästökaupasta, ja työskentelen näiden asioiden parissa myös Deloittella. Autan myös asiakkaitamme vähähiilisyyteen liittyvissä asioissa, kuten yritysten vähähiilisyyssuunnitelmien valmistelussa. Lisäksi neuvon yrityksiä päästöjen vähentämisessä ja varautumisessa ilmastonmuutoksen aiheuttamiin riskeihin konkreettisella tasolla. Deloittella on vahvaa osaamista yritysten vastuullisuusraportoinnin kehittämisessä ja raporttien varmentamisessa, ja osallistun näihin toimeksiantoihin ympäristön näkökulmasta.  


Mitä odotat uudelta työltäsi eniten?

Odotan kovasti, että pääsen työskentelemään motivoituneiden ja kunnianhimoisten asiakkaiden ja kollegoiden kanssa. Moni yritys on viime vuosina julkaissut vähähiilisyystavoitteitaan, eli aihe koetaan hyvin ajankohtaiseksi ja tärkeäksi. Vähähiilisyys onkin nopeasti nouseva trendi.

Suomessa ollaan moneen muuhun maahan verrattuna edelläkävijöitä energiatehokkuudessa, jossa meillä on pitkät perinteet, ja esimerkiksi sähköntuotantomme päästöt ovat todella pienet. Paljon on silti vielä tehtävänä, mutta markkina ja täällä toimivat yritykset ovat pääsääntöisesti erittäin valveutunutta ja sitoutunutta tarvittaviin muutoksiin.

Mitä erityisen kiinnostavaa ilmastonmuutoksen hillinnän kentässä tapahtuu juuri nyt?

Suomessa energiatuotannon päästöt ovat laskeneet viime vuosina merkittävästi. EU:n kiristäessä päästövähennystavoitteitaan joutuvat myös teollisuudessa toimivat yritykset yhä suurempien muutosten eteen. Analyytikoiden arvioiden mukaan päästöoikeuden hinta nousee merkittävästi, mikä nostaa teollisuusyritysten kuluja.  Tällöin yritykset joutuvat miettimään, miten ne pystyvät säilyttämään kustannustehokkuutensa ja vähentämään päästöjä nykyistä nopeammin. 

Yritykset pystyvät tekemään paljon, mutta toimet vaativat hallitukselta ja EU:lta ennakoitavaa toimintaympäristöä ja tukipoliittisia päätöksiä. Uusia investointitukia on jo otettu käyttöön niin Suomessa kuin EU:ssa, jolloin esimerkiksi uuden teknologian hankinta ja innovaatiot mahdollistavat entistä ympäristöystävällisemmän toiminnan myös teollisuudessa. 

Irina Kolesnikova

Mikko Paloneva

Miten pidät ammattitaitoasi yllä? Perehdyn uusiin asioihin aina perusteellisesti. Seuraan myös aktiivisesti alan uutisointia ja keskustelua sekä luen ajankohtaisia raportteja. 

Miten pidät huolta hyvinvoinnistasi? Harrastan crossfitia ja kesäisin melontaa. Nyt korona-aikana pyörällä liikkuminen on lisääntynyt valtavasti, kuten myös seisomatyö, mikä on parantanut työergonomiaani.

Intohimosi: Hyvä kahvi. Ostan kahvini aina papuina ja pyrin suosimaan pienpaahtimoita. Kotoani löytyy kahvimylly ja kolme erilaista kahvintekovälinettä. 

Mitä et tiennyt Mikosta: Olen asunut kolmessa eri maassa. Kiinassa asuessani puhuin sujuvaa mandariinikiinaa, tämä taito on tosin päässyt valitettavasti ruostumaan. 

Irina Kolesnikova

Mikko Paloneva
Riskienhallinta, Deloitte
mikko.paloneva@deloitte.fi

Oliko tieto hyödyllistä?