Life at Deloitte

Uusi deloittelainen – Tuomas Kiviranta

Verotuksen moniosaaja nauttii uuden oppimisesta

Tuomas Kiviranta keskittyy roolissaan erityisesti siihen, miten voimme palvella Deloittella entistä paremmin muun muassa kasvuyhtiöitä, omistajayrittäjiä, perheyhtiöitä ja yksityishenkilöitä.

29.11.2021

Millainen opiskelu- ja työtausta sinulla on?

Olen koulutukseltani oikeustieteen maisteri Helsingin yliopistosta ja kauppatieteiden maisteri Aalto-yliopistosta. Vero-oikeuden lisäksi nautin taloustieteen opinnoista, sillä se on kokonaisvaltainen tiede, jonka avulla voi analysoida monia yhteiskunnallisia asioita – esimerkiksi sitä, miten verotus vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen. Juridiikassa kieltä käytetään tarkasti systemaattisen ajattelun varmistamiseksi, ja sama tapahtuu taloustieteessä matematiikan keinoin. Ennen Deloittelle tuloa olen työskennellyt verokonsulttina EY:llä ja veroasiantuntijana Valmetilla.


Mitkä asiat saivat sinut valitsemaan Deloitten?

Tähän on helppo vastata. Tarvitsen ympärilleni ihmisiä, joilta voin oppia jatkuvasti uutta ja jotka tukevat oppimistani myös pidemmällä tähtäimellä. Olen seurannut ilolla Deloitten kehitystä pidemmän aikaa. Kovan luokan ammattilaisten työ ei ole jäänyt huomaamatta.

Seurasin aikanaan Tomi Viitalan pitämiä vero-oikeuden luentoja hänen ollessaan apulaisprofessori Aalto-yliopistossa. Työskentelimme Tomin kanssa myös jonkin aikaa yhdessä EY:llä. Samoilla luennoilla esiintyi vierailijaluennoitsijana Jari Ahonen. Myös Lari Hintsanen ja Virpi Pasanen ovat tunnettuja veroasiantuntijoita, joiden uraa olen seurannut jo pitkään. Deloittella on erinomaisia asiantuntijoita, joilla on todella monipuolista osaamista eri teemoista. Erityisen vakuuttunut olen ollut muun muassa kansainvälisen verotuksen, veroraportoinnin ja yrityskauppojen osaamisesta.


Mitä teet roolissasi Deloittella?

Roolini on tehdä Deloitte näkyväksi Private-kentässä. Keskityn siis erityisesti siihen, miten voimme palvella entistä paremmin esimerkiksi kasvuyhtiöitä, omistajayrittäjiä, perheyhtiöitä ja yksityishenkilöitä. Kasvuyhtiöiden laajentumisen suunnitteluun liittyy monia verokysymyksiä. Veroasiat kannattaa hoitaa alusta alkaen huolellisesti, koska ne tulevat vastaan viimeistään esimerkiksi otettaessa mukaan ulkopuolisia sijoittajia tai rahoittajia tai yrityksen myynnin yhteydessä. Verotuksessa on tällöin tarpeen huomioida sekä omistajien että yrityksen näkökulma. Pystyn ilokseni tuomaan peliin myös kokemukseni sukupolvenvaihdosten suunnittelusta ja perheyrityksien toiminnasta. Lisäksi tehtäväkenttääni kuuluu kaikenlainen yritysverotus ja veroraportointi. Työskentelen myös yritysjärjestelyiden parissa.


Mitä erityisen kiinnostavaa kansainvälisen yritysverotuksen kentässä tapahtuu juuri nyt?

Kansainvälisessä yritysverotuksessa tapahtuu tällä hetkellä suurempia mullistuksia kuin sataan vuoteen. OECD:ssa on käynnissä hankkeita, joiden ei nähty pari vuotta sitten olevan poliittista realismia. Esimerkkinä voidaan mainita globaali yritysten minimiverokanta, josta tänä vuonna saavutettiin sopu. Taustalla lienee monien länsimaiden pyrkimys rahoittaa koronaviruspandemian aiheuttama julkisen velan kasvu. Tämä onnistuu nostamalla yhteisöverokantaa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa on käyty keskustelua tällaisista veronkorotuksista. Myös BEFIT-hankkeella pyritään harmonisoimaan yritysverotusta EU-tasolla. Verotuksen kenttä on erittäin mielenkiintoinen ja asiat ovat jatkuvassa muutoksessa.

Ulkomaille muuttoa suunnittelevien omistajayrittäjien ja yksityishenkilöiden kannattaa huomioida toisinaan arvonnousuveroksi kutsuttu luonnollisten henkilöiden maastapoistumisverotus, jonka käyttöönottoa koskevan päätöksen hallitus teki tämän vuoden syyskuussa budjettiriihessä. Veron olisi tarkoitus astua voimaan vuoden 2023 alusta. 


Mikä on parasta nykyisten asioiden kanssa työskentelyssä?

Mitä kauemmin olen työskennellyt näiden asioiden parissa, sitä monipuolisemmaksi se on muuttunut. Työni on ollut ensimmäisestä päivästä lähtien ihmiskeskeistä, mutta nykyisessä roolissani korostuu tiedon jakaminen myös nuoremmille asiantuntijoille. Koen työni uudet ulottuvuudet hyvin positiivisina. Pidän asiakkaiden kanssa keskustelusta ja toivon kuulevani heidän odotuksistaan. Näin tiedän jatkuvasti, miten voimme olla relevantti kumppani.

Tuomas Kiviranta
Tuomas Kiviranta

Tuomas Kiviranta
Tax & Legal
tuomas.kiviranta@deloitte.fi

TUOMAS KIVIRANTA

Miten pidät ammattitaitoasi yllä? Luen vapaa-ajalla ammattikirjallisuutta, Verohallinnon ohjeita, tieteisartikkeleita ja KHO:n ratkaisuja. Rennolla otteella opiskellessa voi syntyä hyviä ja luovia oivalluksia.

Miten pidät huolta hyvinvoinnistasi? Sosiaalisen elämän ohella treenaan kuntosalilla ja lenkkeilen.

Mitä et tiennyt Tuomaksesta? Olen kiinnostunut Venäjästä ja entiseen Neuvostoliittoon kuuluneista maista matkailukohteina. Seuraavaksi haluaisin käydä Georgiassa ja Armeniassa, kun korona joskus helpottaa. Puhun kohtalaista venäjää ja on aina hienoa päästä käyttämään kieltä. Lisäksi mainittakoon jatkuva kirjoitustyöni: isäni on kirjoittanut aikanaan Maatilaverotus-ajantasateoksen, jota päivitetään 4 kertaa vuodessa. Yli 1000-sivuisen teoksen päivitysvastuu on siirtynyt minulle.

Oliko tieto hyödyllistä?