Palvelut

Johtamisen tapamme

Johdamme tulevaisuutta, emme mennyttä.

Johtamistapamme ydinkohdat

Me emme heitä kehityskeskusteluita romukoppaan, vaan otamme päinvastoin keskustelut kiinteämmäksi osaksi arkista työtä.

Katse eteenpäin. Puolivuosittain pidettävät, taaksepäin katsovat kehityskeskustelut on korvattu jatkuvilla valmentavilla, eteenpäin katsovilla keskusteluilla.

Keskitymme vahvuuksiimme. Arjessa ja työn lomassa tapahtuvat ketterät ja säännölliset keskustelut tukevat työtämme ja niissä keskitytään vahvuuksiimme.

Jatkuva keskustelu. Käymme entistä enemmän palautekeskusteluja, jotta voimme tukea toistemme kasvua. Näin jokainen näkee yhteisen suuntamme tarkemmin ja saa säännöllisesti tukea omaan kehittymiseensä.

Helppo työkalupakki. Johtamisen tukena meillä on yksinkertaiset, nopeat ja ketterät sähköiset työkalut, joiden avulla saamme monipuolisesti palautetta organisaation, projektien ja asiantuntijoidemme tilanteesta.

Välitön palkitseminen ja palaute. Palkitsemme ja annamme palautetta hyvästä työstä oikea-aikaisesti. Samalla saamme ajantasaista näkyvyyttä asiantuntijoidemme työhön ja suoriutumiseen.

Globaali viitekehys. Uusi johtamistapamme perustuu Deloitten globaaliin malliin, jota Suomi lähti toteuttamaan yhtenä ensimmäisistä maista maailmassa.

 

Johtamisfilosofiamme

Lue lisää, mitä toimitusjohtajamme Tomi Pitkänen kertoo johtamisen tavastamme.

>> Johtamisfilosofiamme: osaajiemme vahvuudet keskiössä

"Johtaminen on meillä jatkuvaa keskustelua ja asiantuntijoiden kasvun ohjaamista sen sijaan, että laatisimme raportteja tai täyttäisimme suorituslomakkeita."