Luksustutkimuksen avaintulokset

Artikkeli

Deloitte Global Powers of Luxury Goods -tutkimuksen avaintulokset

  1. Luksustuotteiden myynti on kasvussa: Tilikaudella 2015 maailman sadan suurimman luksustuoteyrityksen myynti kasvoi yli 3 %. Suurin osa valuutoista heikkeni merkittävästi Yhdysvaltain dollariin nähden. Tästä oli etua useille muilla alueilla toimiville monikansallisille yrityksille, jotka hyötyivät suotuisista valuuttavaikutuksista ja joiden raportoitu myynti kasvoi. Sadasta suurimmasta yrityksestä vain kuusi raportoi myyntinsä laskeneen kaksinumeroisesti tilikaudella 2015. 
  2. Italia on edelleen johtava luksustuotemaa mitattuna yritysten lukumäärällä - myynnin osuus on suurin Ranskassa: Italiassa on 26 maailman sadan suurimman luksusyrityksen joukkoon kuuluvaa yritystä, yli kaksi kertaa enemmän kuin Ranskassa. Italialaiset yritykset ovat kuitenkin lähinnä perheyrityksiä, joten ne ovat huomattavasti pienempiä. Niiden luksustuotteiden myynti oli keskimäärin 1,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuonna 2015. Tämä on noin neljäsosa ranskalaisten yritysten luksustuotteiden myynnistä, joka oli keskimäärin 5,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria.
  3. Useilla eri luksustuotesektoreilla toimivien yritysten myynti on lähes kaksinkertaistunut edellisestä vuodesta. Nopeimmin kasvaa edelleen laukkujen ja asusteiden myynti.

Oliko tieto hyödyllistä?