Artikkeli

Miten sijoitusstrategia vaikuttaa perheomisteisten yhtiöiden verotukseen?

Perheiden omistamien sijoitusyhtiöiden suosio on kasvanut Suomessa viime vuosina. Sijoitusyhtiön perustaminen on järkevää tietyissä tilanteissa, kuten suunniteltaessa liiketoiminnan pörssilistaamista, perheenjäsenten kiinnostuksen kohteiden eriytyessä tai perheen laajentaessa toimintaansa uusille liiketoiminta-alueille, joihin tulee mukaan ulkopuolisia sijoittajia tai rahoittajia. Sijoitusyhtiön strategiassa tulisi päättää, millaisiin omaisuusluokkiin perhe sijoittaa ja miten sijoitukset jakautuvat näiden välillä.

23.11.2022

Perheen sijoitusyhtiön osakeluovutusten verokohtelu

Elinkeinotoimintaan liittyvät käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoitot ovat tietyin edellytyksin verovapaita. Ehdottomia edellytyksiä ovat 10 prosentin omistusosuus ja vähintään vuoden omistusaika luovutushetkellä ja se, ettei kyse ole kiinteistöyhtiön osakkeista.

Osakkeiden täytyy kuulua yhtiön käyttöomaisuuteen. Tämä edellyttää, että osakeomistuksen ja myyjäyhtiön liiketoiminnan välillä vallitsee toiminnallinen yhteys. Edellytys täyttyy helposti konsernissa, jonka emoyhtiössä on konsernihallinto ja tytäryhtiöissä liiketoimintayksiköt. Tilanne muuttuu tulkinnanvaraisemmaksi, kun sijoitusyhtiö omistaa yhtäältä osuuden perheen ydinliiketoimintaa harjoittavan konsernin emoyhtiöstä ja toisaalta esimerkiksi kokonaan muilla toimialoilla toimivista kohdeyhtiöistä. Pelkkä passiivinen omistaminen ja sijoitusyhtiön työntekijöiden tai omistajien työskentely kohdeyhtiöiden hallituksissa ei riitä. Sijoitusyhtiöllä on oltava omaa osakeomistukseen liittyvää liiketoimintaa, jotta toiminnallinen yhteys vallitsee.

Perheomisteista sijoitusyhtiötä voidaan pitää verotuksessa myös pääomasijoittajana. Tällöin käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoitot ovat veronalaisia. Toisaalta luovutustappiot ovat vähennyskelpoisia verotettavasta tulosta tappiovuoden ja kymmenen seuraavan verovuoden ajan. Pääomasijoittajastatus perustuu kokonaisarviointiin, jossa huomioidaan esimerkiksi yhtiön sijoitushorisontti, tuottojen kotiuttamistapa (pääomasijoittajilla tyypillisesti myynti tai listautuminen) ja jäsenyys pääomasijoittajien yhdistyksessä.

Verostatuksen vaikutus sukupolvenvaihdoksiin

Sijoitusyhtiön tulevaisuuden kannalta merkittävä tekijä on perintö- tai lahjaverotuksen sukupolvenvaihdoshuojennus. Ilman huojennusta verorasitus voi olla jopa 15–17 prosenttia seuraavalle sukupolvelle siirtyvien osakkeiden käyvästä arvosta.  Huojennuksen soveltuessa verorasitus voi olla vain muutamia prosentteja.

Yhtiön on harjoitettava huojennussäännöksessä tarkoitettua yritystoimintaa, jotta jatkaja on oikeutettu huojennukseen. Sijoitusyhtiön liiketoimintamalli vaikuttaa siis huojennuksen saatavuuteen ja pelkkä passiivinen osakeomistusten hallinnointi ei oikeuta siihen. Toisaalta jos yhtiö harjoittaa pääasiassa arvopaperikauppaa, sen tulisi olla erittäin aktiivista. Pääomasijoitustoiminta oikeuttaa lähtökohtaisesti huojennukseen, mutta varjopuolena on osakeluovutuksista saatujen voittojen veronalaisuus.

Yhteenveto

Perheen sijoitusyhtiön strategialla on suoria vaikutuksia verotukseen. Strategia vaikuttaa osakeluovutusten verokohteluun ja toiminnan jatkajien mahdollisuuksiin saada sukupolvenvaihdoshuojennus. Verovaikutukset on siis syytä selvittää jo strategian laadintavaiheessa. Deloitten asiantuntijat avustavat mielellään tässä prosessissa. 

Oliko tieto hyödyllistä?