Anaplan

Artikkeli

Anaplan-alusta liiketoiminnan operatiiviseen ja strategiseen suunnitteluun

Anaplan on uusi ja innovatiivinen täysin pilvipohjainen ratkaisu, joka mahdollistaa joustavien ja skaalautuvien suunnittelumallien rakentamisen nopeasti ja helposti.

Anaplan on innovatiivinen haastaja yrityksen suorituskyvyn johtamisen (CPM) ratkaisujen markkinoilla. Sen pilvipohjainen liiketoiminnan mallinnus- ja suunnittelualusta haastaa perinteiset ”on-premise” ERP- ja BI-ratkaisut.

Perinteisiin ratkaisuihin verrattuna Anaplan on moderni uuden sukupolven ratkaisu ainutlaatuisen muistinvaraisen arkkitehtuurin sekä intuitiivisen ja visuaalisen käyttöliittymän ansiosta. Anaplanin ydin on patentoitu HyperblockTM –teknologia, jossa yhdistyvät suunnittelukuutioiden, tietokantojen ja solupohjaisten sovellusten vahvuudet sekä äärimmäinen suorituskyky.

Anaplan on kehitetty vastaamaan nopeasti muuttuvan liiketoiminnan tarpeisiin. Anaplanin implementointi on nopeaa ja joustavaa Anaplanin reaaliaikaisen muistinvaraisen tietokannan ja agile-metodologian johdosta. Mallien päivittäminen ja master data muutosten tekeminen on yhtä lailla reaaliaikaista, eikä vaadi merkittävää teknistä osaamista tai komentosarjakielten hallintaa. 

Suomessa Anaplania käyttävät jo useat listatut ja keskisuuret yritykset mm. talouden rullaavaan ennustamiseen, ajuripohjaiseen suunnitteluun, raportointiin ja allokointeihin sekä konsernilaskennan konsolidointiin. 

Markkinatutkimusyhtiö Gartner on nostanut Anaplanin johtavaksi edelläkävijäksi suorituskyvyn johtamisen ratkaisuissa (Sales Performance Management Magic Quadrant 2017: Anaplan recognized as a Leader, Strategic Corporate Performance Management Magic Quadrant 2017: Anaplan recognized as a Leader).

Anaplanin strategisia kumppaneita ovat useat johtavat pilvipohjaisia ratkaisuja tarjoavat yritykset, kuten SalesForce.com ja Workday. Anaplanin tavoitteena on tarjota täysin pilviperustainen alusta, jonka integrointi SalesForcen ja Workdayn ratkaisuihin antaa mahdollisuuden hyödyntää mahdollisimman tarkoin kaikkea yrityksen hallussa olevaa tietoa, ei pelkästään taloushallinnon dataa. 

Anaplanin alustaa voi joustavuutensa ja skaalautuvuutensa ansiosta käyttää niin taloushallinnon, myynnin kuin operatiivisen toiminnan suunnittelumallien perustana. Mallit on myös helppo linkittää toisiinsa, jolloin niitä voi käyttää saumattomasti yhdessä. Asiakas voi rakentaa mallit alusta alkaen itse tai laajentaa ja mukauttaa järjestelmän mukana toimitettavia valmiita suunnittelusovelluksia (applikaatioita). Deloitte on yksi tuotteliaimmista Anaplanin valmiiden mallien eli applikaatioiden tuottajista. Voit tutustua valmiisiin applikaatioihin.


Deloitte on yksi Anaplanin pääpartnereista
Deloitte ja Anaplan ovat sopineet merkittävästä yhteistyön lujittamiseen tähtäävästä hankkeesta. Anaplan ja Deloitte ovat sitoutuneet tarjoamaan yhteisille asiakkaille mahdollisuuden hyödyntää Anaplanin pilvipohjaista suunnittelualustaa taloushallinnossa, myynnissä ja toimitusketjun hallinnassa. Pilvipohjaiseen suunnitteluun siirtyminen on onnistuneen digitalisaation olennainen osa, ja Deloitten ja Anaplanin sopima strateginen kumppanuus tuo pilvipohjaisen suunnittelun edut entistä useamman yrityksen ulottuville. Deloittella on jo yli 300 koulutettua ja sertifioitua Anaplan-konsulttia EMEA-maissa. 

Deloitten ja Anaplanin partneruudesta lisätietoja lehdistötiedotteessa

Myös Suomen Deloitte tarjoaa Anaplan-implementointeja ja kokonaisvaltaisia liiketoiminnan suunnittelun muutoshankkeita. Lisäksi olemme Suomessa kumppanoituneet Anaplan-implementointeja tekevän Executit-yrityksen kanssa. 

Deloitte valittu jälleen Anaplanin vuoden partneriksi.

Deloitten lähestymistapa Anaplan käyttöönottoihin
Osana Anaplan-järjestelmän käyttöönottoa Deloitte voi auttaa suunnittelumallien ja -prosessien optimoinnissa. Räätälöimme Anaplan-alustan asiakkaan tarpeiden mukaan hyödyntäen ja mukauttaen olemassa olevia valmiita malleja silloin, kun niitä voi soveltaa. Hyödynnämme globaalia verkostoamme luodaksemme asiakkaillemme parhaat käytännöt ja viimeisimmät trendit huomioonottavia malleja sekä tuomme lokaalit resurssit tukemaan globaaleja implementointeja.

Lähestymistapamme Anaplan-projekteihin on joustava ja tehokas ”hybrid agile” –metodologiaan nojautuva. Kehitämme ratkaisut yhdessä asiakkaan kanssa lyhyissä ’mitä näet, sitä saat’ -jaksoissa tai -sprinteissä, joista kukin kestää muutaman viikon. Aloitamme rajallisesta määrästä malleja ja autamme asiakasta laajentamaan vähitellen eri toimintoihin ja käyttötapauksiin varmistaaksemme, että asiakas voi saada kaikki hyödyt integroidusta suunnittelualustasta. Tämä toimintatapa mahdollistaa sen, että asiakas voi kasvattaa ratkaisua omassa tahdissa sekä samalla pystyy itse hallinnoimaan jo rakennettuja malleja sekä myös kehittämään itsenäisesti uusia.  

Lisätietoja Anaplan-alustasta.

Oliko tieto hyödyllistä?