Artikkeli

Miten sijoitumme kestävässä kehityksessä?

Järjestimme sarjassaan viidennen M&A Lifecycle -seminaarin 8.12.2016. Tämän kertainen teemamme oli kestävän kehityksen tuomat liiketoimintamahdollisuudet ja kiertotalous innovaatioiden lähteenä. Tilaisuudessa kuultiin alan asiantuntijoiden kiinnostavia näkemyksiä aiheen ympäriltä – yhteenvedossa kiteytettynä puheenvuorojen keskeisin sisältö.

Mistä kiertotaloudessa on kyse?

Hallitusohjelmassa on tavoitteena, että Suomi on kiertotalouden kärkimaa vuoteen 2025 mennessä.

Riikka Poukka muistutti avauspuheenvuorossaan, että kiertotalous on paljon enemmän kuin materiaalien tehokasta kierrättämistä.

Kyse on fiksusta tavasta rakentaa talous: arvon ylläpitäminen, käyttöasteen nostaminen, resurssien rajallisuuden ymmärrys. Se on koko liiketoiminnan dynamiikan perinpohjaista uudistamista tuotteiden ja palveluiden suunnittelusta lähtien.

Edellytyksenä on ajattelutavan muutos lähtien poliittisesta ohjauksesta ja päättyen kuluttaja-kansalaisen jokapäiväisiin valintoihin.

- Tarvitaan uudenlaista, sektorit ja toimialat ylittävää yhteistyötä.

- On eräällä tavalla paluuta vanhaan, mutta tänä päivänä tukenamme ovat digitaalisaation tuomat huikeat mahdollisuudet.

Menestyjäyritykset ovat onnistuneet kiertotalousajattelun ja -innovoinnin avulla muuttamaan täysin sitä, mistä asiakas heille maksaa ja siten omaa liiketoimintatapaansa. Myös suomalaisilla yrityksillä on hyvä mahdollisuus innovoida enemmän ja eri alueilla.

Riikka Poukka, Sustainability Leader, Deloitte

Riikan blogikirjoitus: Kiertotalouden menestyskonsepti

Yhdessä kiinni kasvuun

Kiertotalous on bisneslähtöistä – siinä on suuria yrityskohtaisia motivaattoreita.

Tuuli Mäkelä sanoo kiertotalouden olevan yhdessä tekemistä ja kehittämistä ja hän listasi neljä kasvun mahdollisuutta:

1. Materiaalit käyttöön yli toimirajojen. Uudentyyppisiä innovaatioita löytyy toisilta toimialoilta ja uudentyyppisistä materiaaleista.

2. Rohkea brändäys ja design avuksi tuotteistukseen. Kiertotalous lähtee tuotesuunnittelusta saakka – se voidaan nivoa yrityksen brändiin ja tarinankerrontaan sekä vastuullisten asiakkaiden ja yrityskumppanien tavoittamiseen.

3. Uutta bisnestä laajentamalla tuotteista palveluihin. Maksetaan tuotteen lisäarvosta sen sijaan, että omistettaisiin tai ostettaisiin aina uusi tuote. Esimerkiksi ”maksa kun käytät” -malli.

4. Digitaalisilla alustoilla kiinni uudenlaiseen kasvuun. Perinteisemmät liiketoiminnat voivat hyötyä uusista teknologisista alustoista, ja rakentaa yhteistyössä uusia konsepteja ja tavoittaa sitä kautta uusia asiakkaita.

Tuuli Mäkelä, Senior Advisor, Elinkeinoelämän keskusliitto

Kiertotalous liiketoimintamahdollisuutena

Kuluttajien päätökset ja valinnat omassa arjessa siirtyvät vähitellen myös yritysten päätöksiin. 

Teknologia kehittyy ja materiaaleja voidaan hyödyntää uudestaan entistä tehokkaammin. Olli Miettisen mukaan kiertotalouden palveluratkaisut ovat usein digitaalisia, kuten esimerkiksi arkipäivää helpottavat käyttöliittymät, joita suunnitellaan usein yhdessä asiakkaiden kanssa.

EU:n kiertotalouspakettia odotellessa yritykset ovat itse lähteneet kehittämään omaa toimintaansa, koska kärkiyritykset voivat vaikuttaa muutoksen suuntaan. Esimerkiksi KONE on mukana vaikuttamassa hissien standardisointimalliin.

Palveluista ja digitaalisuudesta löytyy uudentyyppisiä ratkaisuja. Tärkeä teema on, miten materiaalit saadaan kiertämään tehokkaasti. Uusia innovaatioita pitää uskaltaa lähteä kokeilemaan epäonnistumisenkin uhalla.

Olli Miettinen, Environmental Management Expert, Lassila & Tikanoja

Miltä kiertotalousmarkkina näyttää?

Paneelissa todettiin, että kiertotalous on yksi kuumista ja kasvavista toimialoista, jossa tapahtuu paljon. Sijoittajat näkevät, että megatrendit tukevat sen kasvamista ja seuraavat alaa tarkkaan.

Uudenlaiset kumppanuudet nähtiin yhdenlaisena kiertotalouden perustana sekä yritysten välillä että julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Isoilla ja pienillä yrityksillä on erinomainen mahdollisuus tehdä tällä alueella yhteisiä ratkaisuja ja luoda kokonaiskonsepteja.

Kansainvälisissä kiertotalouden menestystarinoissa korostuu rohkeus kaupallistamiseen ja kaupallisen arvon ymmärrys. Kotimarkkinamme ovat pienet  ja uuden sukupolven cleantech start-upit lähtevätkin usein suoraan maailmaa valloittamaan.

Olli Miettinen, L&T
Tuuli Mäkelä, EK
Esa Tolonen, Deloitte

Oliko tieto hyödyllistä?