Artikkeli

Deloitte / SEB CFO Survey Spring 2019

Tutkimuksen keskeisimmät tulokset ja mielenkiintoisimmat löydökset.

Päälöydökset

Talousjohtajakyselyn mukaan optimistinen asenne talousnäkymiä kohtaan on laskenut suomalaisten talousjohtajien keskuudessa. Myös muualla Euroopassa näkymiin suhtaudutaan varoen. Liikevaihdon ja -voiton laskua pidetään entistä todennäköisempänä ja uuden henkilöstön palkkaamishalukkuus on laskussa. 

  • Suomalaisten talousjohtajien usko on tippunut samalle tasolle eurooppalaisten kollegojen kanssa (suomalaisista talousjohtajista on vähemmän optimistisia kuin syksyllä 35 % ja EU:ssa 30 %).
  • Lähes neljännes (23 %) kyselyyn vastanneista suomalaisista talousjohtajista uskoo edustamansa yrityksen liikevaihdon laskevan entisestään ja noin 40 % olettaa liikevoiton laskevan.
  • Talousnäkymät ja riittävä kysyntä ovat nousseet suurimmaksi huolenaiheeksi Suomessa.
  • Lähes kaikki kyselyyn vastanneet suomalaiset talousjohtajat uskovat, että protektionismi voimistuu entisestään. Vastaajat pitävät kovaa brexitiä todennäköisempänä kuin eurooppalaiset kollegat
  • Pula osaavasta työvoimasta ei nouse enää uhaksi liiketoiminnalle toisin kuin vielä viime vuonna. 
  • Yritysten rahoitusasema koetaan hyvin vahvaksi, vaikka yleinen epävarmuus on lisääntynyt. Suomalaiset talousjohtajat suosivat nyt velkojen ja osinkojen maksua investointien sijaan. 


Talousjohtajien näkemyksen mukaan suhdanne on kääntynyt laskuun eikä yrityksissä olla valmiita ottamaan riskejä, investoimaan tai palkkaamaan työvoimaa. 

          - Tuomo Salmi, CFO Programme Lead, Deloitte

Lisää talousjohtajatutkimuksen kiinnostavia löydöksiä raportissa, infograafissa ja lehdistötiedotteessa (linkit sivulla oikealla).

 

 

Oliko tieto hyödyllistä?