CFO Survey

Artikkeli

Deloitte CFO Survey kevät 2020 

Keskipisteessä koronavirus

Deloitten kevään Eurooppatasoisen talousjohtajakyselyn keskiössä on kysymys siitä, miten yritysjohtajat ja päätöksentekijät mukautuvat COVID-19-pandemian tuomaan uuteen ennakoimattomaan ympäristöön. Tietoja kerättiin 28.2.–2.4.2020 välisenä aikana 18 Euroopan maassa.

Optimismi romahtanut

Talouden äkkipysähdys on lisännyt huolta Euroopan taloudesta. Kaksi kolmasosaa talousjohtajista sanoo maaliskuussa 2020 olevansa aikaisempaa pessimistisempiä yrityksensä taloudellisista näkymistä. Optimismi on tippunut lähes 30 prosenttiyksikköä kuuden kuukauden aikana. COVID-19-kriisin puhjetessa useat Euroopan maat toteuttivat maakohtaisia rajoittavia toimenpiteitä. Talousjohtajien optimismi laski merkittävästi viikko viikolta epidemian edetessä.
 

Väistämätön taantuma

Tuleeko taantuma kestämään pitkään vai jääkö se lyhytaikaiseksi? Eurooppalaiset yritykset näyttävät valmistautuvan pitkällä aikavälillä tapahtuvaan liiketoiminnan asteittaiseen elpymiseen.

 • Lähes 80 prosenttia vastaajista odottaa pandemian vaikuttavan negatiivisesti yrityksen tulokseen syksyllä 2020.
 • Joka kolmas vastannut talousjohtajista odottaa yli 10 % laskua liikevaihdossa seuraavan vuoden aikana.

Pitkän aikavälin odotukset ovat vain aavistuksen positiivisemmat:

 • 10 prosenttia vastaajista arvioi yritysten liikevaihdon laskevan voimakkaasti seuraavan vuoden aikana.
 • Lähes 30 prosenttia talousjohtajista uskoo, että yritysten liikevaihdot pysyvät samalla tasolla kuin ennustettiin ennen epidemian puhkeamista.
 • Yli puolet talousjohtajista odottaa pandemian kielteisten vaikutusten ulottuvan vuoteen 2021.
   

Investointi- ja palkkausnäkymät synkistyvät

Heikentyneiden talousnäkymien johdosta yritykset laskevat investointi- ja palkkausnäkymiään.

 • 41 prosenttia talousjohtajista suunnittelee vähentävänsä investointeja – vain 20 prosenttia suunnittelee investointien lisäämistä.
 • 38 prosenttia vastaajista ennakoi työntekijöidensä määrän vähenevän seuraavan 12 kuukauden aikana, kun taas 21 prosenttia odottaa määrän kasvavan.
   

Yritykset keskittyvät likviditeettiin, työjärjestelyihin ja viestintäsuunnitelmiin

Yritykset asettavat etusijalle lyhytaikaiset reaktiiviset toimenpiteet.

 • 74 prosenttia talousjohtajista ilmoittaa yrityksensä vähentävän kulujaan kriisin vuoksi
 • 66 prosenttia talousjohtajista asettaa ykkösprioriteetikseen vaihtoehtoisten työjärjestelyjen järjestämisen.
 • Viestintäsuunnitelmien uudelleen miettiminen on kolmas painopistealue, joka on yrityksissä 35 prosentilla kärkisijoilla..
 • Vastausten keräämisen aikana luottolimiittien kysyntä nelinkertaistui.
   

***

Deloitte European CFO Survey

Tutkimukseen osallistui noin 1000 talousjohtajaa 18 maasta tarjoten yleiskuvan liiketoiminnan sentimentistä sekä investointi- ja palkkausodotuksista Euroopassa. Kevään 2020 kysely selvitti talousjohtajien näkemystä COVID-19-pandemian odotettavissa olevista vaikutuksista tuloihin lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä samoin kuin reagointitoimenpiteistä. Kyselyyn osallistuivat Itävalta, Belgia, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Islanti, Irlanti, Italia, Luxemburg, Alankomaat, Norja, Puola, Portugali, Venäjä, Espanja, Ruotsi ja Sveitsi.

Oliko tieto hyödyllistä?