Artikkeli

Deloitte / SEB CFO Survey Fall 2017

Tutkimuksen keskeisimmät tulokset ja mielenkiintoisimmat löydökset.

Päälöydökset

Suomalaisten talousjohtajien optimismi on korkeammalla kuin kertaakaan 2010-luvulla. 75 % talousjohtajista näkee yrityksensä näkymät positiivisempina tai yhtä hyvinä kuin puoli vuotta aikaisemmin.

Kolmannes talousjohtajista pitää palkkamalttia tärkeimpänä kilpailukykyä turvaavana tekijänä. Lisäksi julkisia ja yksityisiä investointeja toivotaan infrastruktuuriin, digitalisaatioon sekä koulutukseen ja tutkimukseen.

Investointihalukkuus kotimaahan on kasvussa. Kolmannes yrityksistä (29%) on valmis investoimaan Suomeen, mikä on 8 prosenttiyksikköä enemmän kuin keväällä.

Talousjohtajien rekrytointiaikeet ovat kasvussa Suomessa. 27 % uskoo palkkaavansa lisää työvoimaa, kun luku oli keväällä 19 %.

86 % suomalaisista talousjohtajista uskoo liikevaihtonsa kasvavan seuraavan 12 kuukauden aikana, mikä on yhdeksän prosenttiyksikköä kevättä enemmän

Suomen talous on vihdoin saavuttanut muualla Euroopassa jo jonkin aikaa jatkuneen kasvuvauhdin. Tämä voi ainakin osaltaan selittää suomalaisten talousjohtajien muita positiivisemman luottamuksen myös tulevaan kasvuun. 

          - Tuomo Salmi, CFO Program Lead, Deloitte

Suomessa talousjohtajien huolenaiheena on osaavan työvoiman saatavuus, joka voi jarruttaa kasvua. Tutkimuksessa myös Espanjassa, Puolassa ja Hollannissa nähdään pullonkauloja työvoiman saatavuudessa.

          - Mari Lappalainen, Finance Director, Deloitte 

 

Lisää talousjohtajatutkimuksen kiinnostavia löydöksiä raportissa ja lehdistötiedotteessa.

 

 

Oliko tieto hyödyllistä?