Artikkeli

Deloitte / SEB CFO Survey Spring 2018

Tutkimuksen keskeisimmät tulokset ja mielenkiintoisimmat löydökset.

Päälöydökset

Euroopan maista Suomen optimismi on kärkitasoa. Jopa 56 % vastanneista suomalaisista talousjohtajista kokee olevansa positiivisempi yrityksensä taloudellisista näkymistä kuin syksyllä. Korkeammalla optimismi on vain Ranskassa (67 %) ja Hollannissa (83 %). Ruotsissa optimismi on  selvästi Suomen perässä (30 %).

• Suomalaisten investointihalukkuus on ristiriidassa positiivisten näkymien kanssa. Vain noin viidennes suomalaisista yrityksistä harkitsee investointeja joko Suomeen tai ulkomaille. Muualla Euroopassa riskit nähdään suurempina, mutta silti ollaan valmiita investoimaan.

Jopa 41 prosenttia vastanneista yrityksistä sanoo palkkaavansa lisää työntekijöitä. Suomi edustaa palkkausinnossa euroalueen kärkeä.

Talousjohtajat näkevät osaavan työvoiman puutteen Suomen suurimpana kasvun esteenä.

Kyselyn tulokset herättävät kysymyksen siitä, miksi suomalaisten talousjohtajien riskinottohalukkuus on vähäisempää kuin muilla eurooppalaisilla talousjohtajilla. Yksi syy saattaa olla muuta Eurooppaa myöhemmin alkanut noususuhdanne. 

          - Tuomo Salmi, CFO Program Lead, Deloitte

Lisää talousjohtajatutkimuksen kiinnostavia löydöksiä raportissa ja lehdistötiedotteessa (linkit sivulla oikealla).

 

 

Oliko tieto hyödyllistä?