CFO Survey

Artikkeli

Deloitte CFO Survey Autumn 2021

Päälöydökset Suomessa

Deloitten syksyn eurooppatasoinen talousjohtajakysely toteutettiin syyskuussa 2021. Suomalaisten talousjohtajien luottamus tulevaisuuteen on hieman laskenut kevään huippulukemista. Kevään aikana uskottiin, että pandemia-aalto alkaa olla vähitellen ohi ja rokotukset olivat hyvässä vauhdissa, eli oltiin vähän yltiöoptimistisia. Maailmalla pitkittynyt pandemia ja jatkuvat tuotanto- ja toimitusketjuvaikeudet näkyvät yritysten laskeneessa riskinottohalukkuudessa

Optimismia, mutta myös uusia haasteita ilmassa

Luottamus korkealla

Suomalaisten talousjohtajien luottamus on palautunut kevään yltiöoptimismista normaalimmalle tasolle. Optimismi on edelleen korkealla tasolla, sillä lähes puolet (46 %) suomalaisista suuryritysten talousjohtajista näkee lähitulevaisuuden näkymät positiivisina.

 • Suomalaisista talousjohtajista 73 % näkee epävarmuuden olevan normaalilla tasolla, kun Euroopassa keskimäärin vastaajat ovat selvästi epävarmempia.
 • Suomalaisten yritysten riskinottohalukkuus on laskenut keväästä.
   

Kunnianhimoiset ilmastotavoitteet

Suomalaiset yritykset ovat muita eurooppalaisia yrityksiä kunnianhimoisempia hiilipäästöjen hillitsemisessä.

 • Vajaa puolet kyselyyn vastanneista yrityksistä ilmoittaa yrityksensä tavoittelevan hiilineutraaliutta, kun koko EU:n tasolla näin kova tavoite on vain neljänneksellä yrityksistä.
 • Kolme neljästä (73 %) suomalaisesta vastaajasta uskoo yrityksensä saavuttavan hiilipäästötavoitteet vuoteen 2030 mennessä. EU-tasolla 40 prosentilla vastanneista yrityksistä ei ole vielä konkreettista suunnitelmaa vähentää hiilipäästöjä.
   

Pula osaavasta työvoimasta suurin huolenaihe

Pula osaavasta työvoimasta on noussut Suomessa suurimmaksi huolenaiheeksi, kun keväällä eniten huolestutti talousnäkymät.

 • Kolme neljästä (77 %) suomalaisesta yrityksestä suunnittelee palkkaavansa lisää työntekijöitä seuraavan vuoden aikana, kun Euroopassa keskimäärin vain noin puolet yrityksistä aikoo lisätä työvoimaa.
 • Kotimaiset yritykset eivät näe raaka-aineiden hintoja niin merkittävänä riskitekijänä kuin monessa Euroopan maassa. Kyberriskit ovat nousset talousjohtajien top 5 -huolilistalle.
   

Odotukset maltillisesta inflaatiosta

Suomalaiset talousjohtajat ovat eurooppalaisia maltillisempia inflaation kehityksestä ja uskovat, että inflaatio on hieman yli kahden prosentin tasolla seuraavan vuoden aikana.

 • Suomalaisten odotukset euroalueen inflaatiosta ovat maltillisemmat kuin euroalueella keskimäärin.
---

The European CFO Survey Autumn 2021

Neljättätoista kertaa toteutettuun tutkimukseen osallistui 1330 talousjohtajaa 17 Euroopan maasta tarjoten yleiskuvan liiketoiminnan sentimentistä sekä investointi- ja palkkausodotuksista Euroopassa. Suomesta tutkimukseen osallistui syyskuun 2021 aikana 26 suuryrityksen johtajaa – 85 % tutkimukseen osallistuneiden yritysten liikevaihdosta oli yli 100 miljoonaa vuodessa. Syksyn 2021 kysely selvitti talousjohtajien talousodotuksia ja näkemyksiä ilmastonmuutoksesta pandemian jälkeisessä maailmassa.

Oliko tieto hyödyllistä?