Artikkeli

M&A Index Q3 2015

Kasvu jatkuu riskeistä huolimatta

Yritysjärjestelyjä tukevat edelleen yritysten kassavarojen kasvu ja edulliset rahoituskustannukset. Euroopassa suotuisista luottoehdoista ja yritysten vahvasta tuloskehityksestä huolimatta poliittinen epävakaus ja valuuttariskit heikentävät eurooppalaisten yritysten luottamusta.

Q3 2015 -raportin avainkohdat:

·  2015 vuoden alkupuolisko on maailmanlaajuisesti yksi aktiivisimmista yritysjärjestelyiden historiassa  Yrityskauppoja tehtiin globaalisti alkuvuonna yli 1800 miljardin dollarin arvosta (vertaa USA:n bkt 17 500 miljardia), mikä on 22 % kasvua vuoden 2014 ensimmäiseen puoliskoon verrattuna. Vahvan dollarin, alhaisten rahoituskustannusten ja vahvan tuloskehityksen siivittäminä yhdysvaltalaiset yritykset olivat aktiivisimpia yritysjärjestelyissä.

· Vuodesta 2014 lähtien kehittyviltä markkinoilta G7-maihin suuntautuva yritysjärjestelyaktiviteetti on ollut suurempaa kuin G7-maista kehittyville markkinoille, Kiina etunenässä. Kiinan lisäksi voidaan odottaa tulevaisuudessa lisää yrityskauppauutisia maista kuten Intia, Meksiko ja Turkki.

·  Euro on heikentynyt lähes 18 %:a dollariin nähden vuoden 2014 alusta. Tämän johdosta euroalueen ulkopuolelle suuntautuvat yritysostot ovat kallistuneet eurooppalaisille toimijoille. Eurooppalaisten yritysten ulospäin ilmoittamat diilit ovat laskeneet arvoltaan 206 miljardista dollarista 44 miljardiin dollariin vuodesta 2014.

·  Pula kiinnostavista sijoituskohteista lisää aktivistisijoittajien toimia, joilla pyritään kasvattamaan yrityshallitusten painetta etsiä kasvua tai palauttaa rahat osakkeenomistajille. Myös vihamielisten yrityskauppojen määrä on kasvanut maailmassa suurimmilleen (240 miljardiin dollariin) sitten vuoden 2007.

·  Eniten yritysjärjestelyjä on tehty terveydenhoitoalalla sekä teknologia/media/telekommunikaatioalalla. Terveydenhoitoalalla kasvua on ollut viime vuoteen verrattuna 37 prosenttia ja TMT-sektorilla 44 prosenttia.

Deloitten M&A Index -raportti ennustaa tulevia yrityskauppavolyymeja ja tunnistaa tekijöitä, joilla on vaikutusta yrityskauppa-aktiviteetteihin maailmanlaajuisesti.

Globaalisti eniten yritysjärjestelyitä on tehty terveydenhoitoalalla sekä media, teknologia ja telekommunikaatioalalla (TMT). Terveydenhoitoalalla kasvua on ollut viime vuoteen verrattuna 37 prosenttia ja TMT-sektorilla 44 prosenttia.
Globaalisti eniten yritysjärjestelyitä on tehty terveydenhoitoalalla sekä media, teknologia ja telekommunikaatioalalla (TMT). Terveydenhoitoalalla kasvua on ollut viime vuoteen verrattuna 37 prosenttia ja TMT-sektorilla 44 prosenttia.
Globaalisti eniten yritysjärjestelyitä on tehty terveydenhoitoalalla sekä media, teknologia ja telekommunikaatioalalla (TMT). Terveydenhoitoalalla kasvua on ollut viime vuoteen verrattuna 37 prosenttia ja TMT-sektorilla 44 prosenttia.
Globaalisti eniten yritysjärjestelyitä on tehty terveydenhoitoalalla sekä media, teknologia ja telekommunikaatioalalla (TMT). Terveydenhoitoalalla kasvua on ollut viime vuoteen verrattuna 37 prosenttia ja TMT-sektorilla 44 prosenttia.
M&A Index Q3 2015
Oliko tieto hyödyllistä?