Global venture Capital Confidence 2015

Lehdistötiedotteet

Pääomasijoittajat huolissaan Suomen taloustilanteesta

Asiantuntijayritys Deloitte selvitti yhteistyössä Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n (FVCA) kanssa jälleen suomalaisten ja kansainvälisten pääomasijoittajien luottamusta ja tulevaisuuden näkymiä.

Tutkimuksen tärkeimmät havainnot

  • Suomalaisten sijoittajien luottamus listautumisanteihin ja kotimaahan sijoittamiseen on edelleen vahvaa
  • Neljä viidestä kotimaisesta sijoittajasta näkee julkisen vallan tärkeimpänä tehtävänä uusien työpaikkojen luomisen – kansainväliset sijoittajat puolestaan peräänkuuluttavat verokannustimia ja verohyvityksiä pääomasijoitustoimintaan
  • Pääomasijoittajia kiinnostavat eniten kehittyvä teknologia kuten pilvi-, IoT- ja mobiilipalvelut
  • Riskirahaa on Suomessa edelleen hyvin saatavilla
  • Yhdysvallat nimettiin neljättä kertaa peräkkäin luotettavimmaksi investointikohteeksi, perässä seurasivat Kanada, Israel ja Kiina.

Suomen taloustilanne huolestuttaa

Tutkimuksen mukaan sijoittajien luottamus oman kotimaan talouden tilaan on kasvanut useassa maassa. Kiinalaiset, japanilaiset, ruotsalaiset ja yhdysvaltalaiset sijoittajat ovat tässä kaikkein luottavaisimpia. Suomalaisten sijoittajien luottamus maan talouden tilaan on laskenut viime vuodesta peräti 17 prosenttiyksikköä.

”Kotimaisia sijoittajia huolestuttaa Suomen huono taloustilanne, ja he näkevät oman kotimaansa taloustilanteen synkempänä kuin muiden maiden sijoittajat. Siitä huolimatta pääomasijoittajilla oli tutkimuksen mukaan enemmän uskoa poliittisen johdon kykyyn tukea kotimaisia investointeja kuin kansainvälisillä sijoittajilla”, toteaa pääomasijoittaja-asiakkaista Deloittella vastaava Esa Tolonen.

Heikko taloustilanne ei näkynyt pääomasijoittajien salkuissa viime vuonna. ”Pääomasijoittajat jatkoivat systemaattista kasvun rakentamista lisäten salkkuyrityksissään henkilöstön määrää 5,3 % ja liikevaihtoa 6,0 %, kun samaan aikaan Suomen työllisyys ja bruttokansantuote laskivat -0,4 %” sanoo Suomen pääomasijoitusyhdistyksen toimitusjohtaja Marika af Enehjelm.

 

Kehittyvä teknologia kiinnostaa edelleen

Pilvipalvelut nousivat kolmatta vuotta peräkkäin pääomasijoittajia eniten kiinnostavaksi toimialaksi. Pääomasijoittajia sekä Suomessa että kansainvälisesti kiinnostavat erityisesti kehittyvä teknologia kuten pilvi-, IoT- ja mobiilipalvelut. ”Energiateknologia kiinnostaa suomalaisia sijoittajia, vaikka kansainvälisesti energiasektori ei herättänyt erityistä mielenkiintoa. Sen sijaan biofarmasia kiinnosti huomattavasti enemmän kansainvälisiä kuin suomalaisia sijoittajia”, sanoo Tolonen.

Suurin luottamuksen nousu nähtiin suomalaissijoittajien kiinnostuksessa sijoittaa terveydenhuollon tarvikkeisiin ja laitteisiin (+9 %), kun taas suurin lasku nähtiin biofarmasiassa (-19 %).

 

Luottamus Venäjään romahtanut

Yhdysvallat säilytti neljättä vuotta peräkkäin paikkansa maailman luotettavimpana investointikohteena. Perässä seurasivat viime vuoden tapaan Israel, Kanada ja uutena nousijana Kiina. Suomalaiset sijoittajat olivat luottavaisimpia sijoittamaan Pohjois-Amerikkaan, Iso-Britanniaan ja Australiaan.

Maantieteellisessä vertailussa suomalaissijoittajat luottavat tutkimuksen mukaan kansainvälisiä sijoittajia enemmän Euroopan markkinoihin. Sen sijaan suomalaisten sijoittajien luottamus Latinalaiseen Amerikkaan on kansainvälistä keskiarvoa heikompaa. 

Kaikkiaan kansainvälisten sijoittajien luottamus kehittyviä markkinoita kohtaan jatkoi tutkimuksen mukaan laskuaan. Sijoittajien luottamus Venäjään on pohjalukemissa ja myös luottamus Brasiliaan laski reilusti edellisvuodesta.

 

Rahoitusta edelleen saatavilla

Vastaajien luottamus globaaleihin listautumismarkkinoihin nousi viime vuodesta ja Suomessa luottamus on kasvanut eniten (+16 %). Luottamus oman kotimaan listautumismarkkinoihin nousi eniten Suomessa ja Kiinassa. Sen sijaan Ruotsissa luottamus laski 20 prosenttia.

Pääomasijoittajien luottamus riskirahoituksen hankkimiseen kotimaasta on vähän yli kansainvälisen keskiarvon. Kansainvälisesti luottamus riskirahoituksen hankkimiseen ulkomailta on suurempaa kuin kotimaasta.

”Huolimatta kuumista listautumismarkkinoista ja houkuttelevista investointimahdollisuuksista eri toimialoilla, julkisen vallan odotetaan tekevän enemmän, jotta sijoittajat voisivat hyödyntää tehokkaammin tarjolla olevia mahdollisuuksia. Teknologiakehitys luo edelleen mielenkiintoisia kohteita maailmanlaajuisesti”, sanoo Esa Tolonen. 

Deloitten ja kansainvälisten pääomasijoitusyhdistysten toteuttamaan vuosittaiseen globaaliin Venture Capital Confidence -tutkimukseen (Suomessa yhteistyössä FVCA:n kanssa) vastasi touko- ja kesäkuun aikana yli 200 pääomasijoittajaa Yhdysvalloista, Euroopasta, Aasiasta ja Afrikasta. Tutkimuksen kysymykset koskivat sijoittajien luottamusta riskipääomaa, markkinatekijöitä ja investointeja kohtaan sekä maantieteellisesti että eri toimialoilla. Luottamuksen tasoa mitattiin asteikolla 1-5, jossa vahvinta luottamusta kuvaa numero viisi.

Lisätietoja:

Esa Tolonen
Johtaja, yritysjärjestelyt
esa.tolonen@deloitte.fi

Global Venture Capital Confidence Survey 2015
Oliko tieto hyödyllistä?