M&A Index 2016

Artikkeli

M&A Index 2016

Mahdollisuuksia rajat ylittävistä yrityskaupoista 

Erot eurooppalaisten ja pohjois-amerikkalaisten yritysten arvostustasoissa sekä mantereiden talouskasvussa ja rahapolitiikassa luovat mahdollisuuksia yritysjärjestelyille ensi vuoden aikana

Explore Content

Raportin avainkohdat:

  • Odotamme, että tänä vuonna toteutuu globaalisti 4000 miljardin dollarin edestä yrityskauppoja, mikä on suurin määrä sitten vuoden 2007.
  • Nykyisen M&A-syklin keskeinen piirre on rajat ylittävät yrityskaupat. Tänä vuonna on ilmoitettu yli 1000 miljardin dollarin edestä rajat ylittäviä yrityskauppoja, joista kolmannes tapahtui Pohjois-Amerikan ja Euroopan välillä. Uusia yrityskauppa-akseleita on muodostunut Euroopan ja Aasian välille Kiinan ja Japanin johdolla, ja uskomme tämän trendin jatkuvan ensi vuonna.
  • Yritykset pyrkivät toteuttamaan vuositasolla kustannussäästöjä, jotka ovat keskimäärin 3-4 % kauppojen arvosta. Jos kaikki ilmoitetut kustannussäästöt toteutuvat, kasvaisi yrityskauppoja tehneiden yritysten arvo 1500-1900 miljardia dollaria. Kustannussäästöjen toteutuminen onkin tärkeä tavoite yritysten hallituksissa. 
  • Perinteiset tuotteiden ja markkinoiden innovaatiot ovat vähentyneet, ja vastauksena tähän yritykset ovat perustaneet kasvurahastoja tukemaan uudenlaista innovointia. Tämä saattaa johtaa pienempiin mutta strategisempiin yrityskauppoihin.
  • Odotamme, että globaalit taloushuolet sekä maakohtaiset eroavaisuudet talouskasvussa ja rahapolitiikassa värittävät ensi vuonna yritysjärjestelyjä ja luovat uusia mahdollisuuksia yrityksille.

    Deloitten M&A Index -raportti ennustaa tulevia yrityskauppavolyymeja ja tunnistaa tekijöitä, joilla on vaikutusta yrityskauppa-aktiviteetteihin maailmanlaajuisesti.
 
(PDF)

Oliko tieto hyödyllistä?