Artikkeli

M&A Trends 

Year-end report 2016

Teknologiaosaamisen tarve ajaa yrityskaupoille

Teknologian merkitys yritysostoissa kasvaa. Yhä useammat yritykset vastaavat digitalisaation haasteisiin ostamalla teknologiaosaamista ja samalla raja perinteisten ja teknologiayritysten välillä hälvenee. Markkinaolosuhteet yritysjärjestelyille ovat edelleen suotuisat.

Deloitten yritysjohtajille tekemästä M&A Trends -tutkimuksesta selviää, että eri toimialojen odotetaan lähentyvän lähivuosina ja 29 % yritysjohtajista uskoo erityisesti teknologia- ja telekommunikaatiosektorin lähentyvän toisiaan. Toimialojen lähentyminen vaatii yrityksiltä uudenlaista osaamista ja innovatiivisuutta, ja entistä merkittävämpänä yritysjärjestelyjen innoittajana nähdään teknologia ja varautuminen digitalisaatioon. ”Näemme jatkossa varmasti perinteisen teollisuuden yritysten ostavan softayrityksiä ja liittoutuvan näiden kanssa. Trendi on hyvin nähtävissä jo Pohjoismaissa finanssisektorilla, jossa pankit ovat hankkineet uutta teknologiaosaamista ostamalla fintech-yrityksiä”, sanoo Deloitten yritysjärjestelypalveluista vastaava osakas Jan Söderholm.

Suomeen vilkas yrityskauppavuosi

Viime vuoden toisella puoliskolla yritysjärjestelyjen määrä kasvoi ja useat tekijät puoltavat vilkasta yritysjärjestelyvuotta 2017. ”Yritysten rahoitustilanne on hyvä, Euroopan alueella kasvu vahvistuu ja Suomen taloudessa nähdään pitkästä aikaa valonpilkahduksia,” toteaa Söderholm.

M&A Trends -tutkimuksen mukaan yritysjohtajat odottavat teknologia-alan myös lähentyvän valmistavan teollisuuden, asiantuntijapalveluiden, energiasektorin, median ja viihteen kanssa. ”Esimerkiksi teollinen internet luo mahdollisuuksia yrityksille kehittää uudenlaisia palvelukonsepteja, mutta vaatii samalla digiosaamista. Raja-aitojen kaatuminen avaa ovia yritysjärjestelyille,” Söderholm sanoo.

Deloitte USA:n kahdesti vuodessa toteuttama M&A Trends -tutkimus selvitti tuhannen yhdysvaltalaisen yritysjohtajan odotuksia vuoden 2017 yritysjärjestelyistä sekä ajatuksia toteutuneista järjestelyistä.  

Oliko tieto hyödyllistä?