Artikkeli

Kemianteollisuuden globaalit M&A-näkymät 2016

Vauhti jatkuu yrityskaupoissa

Kemianteollisuudessa yrityskauppojen odotetaan jatkuvan vilkkaana vahvan yrityskauppavuoden 2015 jälkeen. Alan yritykset pyrkivät yhä voimakkaammin kehittämään vahvuuksiaan, ja etsivät yritysostojen kautta kasvua yritykselle ja omistaja-arvolle.

Deloitten arvioiden mukaan yritysjärjestelyt lisääntyvät kemianteollisuuden keskeisillä yrityssektoreilla kuten lannoitteiden ja maatalouden kemikaaleissa sekä teollisuuskaasuissa. Viime vuonna kemianteollisuuden tuotteiden kysyntää vähensivät hyödykemarkkinoiden ja teollisen tuotannon hidastuminen, minkä vuoksi yritykset hakevat yritysostojen kautta kasvua haastavassa liiketoimintaympäristössä. Yritysjärjestelyaktiviteettia voi lisätä myös yritysten paine saavuttaa synergiahyötyjä sektorien sisällä. Samalla kemianteollisuuden eri sektoreilla jatkuvat yritysportfolioiden uudelleenarvioinnit ja konsolidaatiot.

”Digitaalinen suunnittelu ja kehittynyt valmistusteknologia avaavat ovia uusien materiaalien innovaatioihin, mikä mahdollisesti muuttaa kysyntää joissakin perinteisemmissä kemianteollisuuden hyödykkeissä", arvioi Deloitten yritysjärjestelyjen partneri Lars Björknäs.

(PDF)

3D-tulostus avaa mahdollisuuksia

Kemianteollisuudelle avautuu uusia mahdollisuuksia 3D-tulostuksen eli materiaalia lisäävän valmistuksen (Additive Manufacturing) myötä. Tämä teknologia on kehittynyt valmiuteen, joka voi muuttaa merkittävästi perinteistä valmistavaa teollisuutta tulevina vuosikymmeninä. 3D-valmistusprosesseissa tuotteita valmistetaan lisäämällä materiaaleja kerroksittain. Materiaalia lisäävä valmistus vaatii vähemmän pääomainvestointeja kuin perinteinen teollisuus, mikä laskee tuotannon yksikkökustannuksia.

Näissä valmistusprosesseissa käytetään useita kemianteollisuuden tuotteita kuten metallijauheita, muoveja ja polymeereja. "Materiaalia lisäävän valmistuksen tarpeisiin erikoistuminen näkyy jo kemianteollisuudessa, kun yritykset laajentavat toimintaansa ydinliiketoimintansa ulkopuolelle perustamalla yhteenliittymiä ja muodostamalla uudentyyppisiä liiketoiminnan ekosysteemejä. Odotamme tämän trendin jatkuvan”, sanoo Björknäs.

Lue raportista tarkemmin kemianteollisuuden yritysjärjestelyaktiviteetista geografisesti ja sektorikohtaisesti.

Oliko tieto hyödyllistä?