Artikkeli

Liiketoiminnan ekosysteemit muokkaavat yritysjärjestelykenttää

Ekosysteemissä yritykset tekevät keskenään läheistä yhteistyötä tavoitteenaan kasvattaa liiketoimintojen arvoa. Myös yritysjärjestelyjen rooli kehittyy jatkuvasti tässä dynaamisessa ja markkinoita nopeasti muovaavassa uudessa liiketoiminta-ajattelussa.

Yritysjärjestelyiden dynamiikka muuttuu

Yritysjärjestelyt ovat perinteisesti ollut keino laajentua uusille liiketoiminta-alueille ja kasvattaa markkinaosuutta. Tämän perinteisen siilomaisen ajattelutavan rinnalla yrityskauppoja ohjaa yhä voimakkaammin liiketoiminnan ekosysteemiajattelu. Ekosysteemissä yritys muokkaa rakennettaan sen perusteella, mitä toimintoja kannattaa itse omistaa ja mistä kannattaa luopua. Toisinaan on myös järkevää pitää enemmistöosuus tai sopia kumppanin kanssa strateginen yhteenliittymä.

Ekosysteemit luovatkin omistajille tehokkaasti lisäarvoa yhä tuottavammilla ja kehittyneemmillä kilpailu- ja yhteistyömalleilla, jotka haastavat yrityksiä luovuuteen, innovointiin ja perinteisten rajojen rikkomiseen.

Ekosysteemiajattelun taustalla on nopeasti kehittyvä informaatioteknologia ja erityisesti digitalisaatio, jolla on globaali, kaikki toimialat ja sektorit läpäisevä muutosvoima. Tämä kehitys yltää myös yritysjärjestelymarkkinaan, jonka pelisäännöt ja dynamiikka ovat muuttumassa. Ominaista ekosysteemitoiminnalle on nopea syklisyys sekä tarve nopeisiin uudelleenarviointeihin ja strategisiin suunnanvaihtoihin.

Ekosysteemi muuttaa johtamisajattelua

Deloitten Business Trends 2015 -raportti esittelee ekosysteemien vaikutusta liiketoimintaan. Raportin mukaan yhä useammat yritysjohtajat ovat alkaneet nähdä kilpailuympäristönsä ja sen mahdollistamat strategiset vaihtoehdot dynaamisena ja monipuolisena ekosysteeminä. Ekosysteemitoiminnan logiikka voi olla hyvin monimutkainen kuten luonnon ekosysteemissäkin.

Yrityksen toimintoja voidaan ajatella portfoliona, jonka arvoa yritysjohdon on jatkuvasti kasvatettava hyödyntäen uutta, perinteiset rajat ylittävää ekosysteemiajattelua. Ekosysteemitoiminta peräänkuuluttaa yrityksiltä aiempaa suurempaa avoimuutta tiedon jakamisen suhteen sekä ajattelun ja asenteiden muutosta.

 

Aktivistisijoittajat vaistoavat mahdollisuuden

Aktivistisijoittajat ajattelevat yritystoimintaa juuri laajemman ekosysteemin kannalta ja ovat nykypäivän yritysjärjestelymaailmaan pysyvästi tulleita vierailijoita. Aktivistisijoittajat etsivät yrityksiä, joiden arvoa voidaan kasvattaa yritysjärjestelyillä.

Mikäli tämän päivän toimitusjohtajalta katoaa fokus siitä, mistä yrityksen arvo muodostuu tai miten se voi tuhoutua, on aktivistisijoittaja kärppänä paikalla. ”Yritykset ovat tänä päivänä osa dynaamisia ja nopeasti kehittyviä ekosysteemejä. Yritysjohdon täytyy pystyä tekemään jatkuvasti uudelleenarvioita liiketoiminnoistaan ja siitä, sopivatko ne osaksi yrityksen kokonaisportfoliota. Liiketoimintaekosysteemin logiikka voi olla hyvin monimutkainen kuten luonnon ekosysteemissäkin”, sanoo Kuittinen.

Aktivistisijoittajat vaistoavat mahdollisuuden

Aktivistisijoittajat ajattelevat yritystoimintaa juuri laajemman ekosysteemin kannalta ja ovat nykypäivän yritysjärjestelymaailmaan pysyvästi tulleita vierailijoita. Aktivistisijoittajat etsivät yrityksiä, joiden arvoa voidaan kasvattaa yritysjärjestelyillä.

Mikäli tämän päivän toimitusjohtajalta katoaa fokus siitä, mistä yrityksen arvo muodostuu tai miten se voi tuhoutua, on aktivistisijoittaja kärppänä paikalla. ”Yritykset ovat tänä päivänä osa dynaamisia ja nopeasti kehittyviä ekosysteemejä. Yritysjohdon täytyy pystyä tekemään jatkuvasti uudelleenarvioita liiketoiminnoistaan ja siitä, sopivatko ne osaksi yrityksen kokonaisportfoliota. Liiketoimintaekosysteemin logiikka voi olla hyvin monimutkainen kuten luonnon ekosysteemissäkin”, sanoo Kuittinen.

Aktivistisijoittajat vaistoavat mahdollisuuden

Aktivistisijoittajat etsivät yrityksiä, joiden arvoa voidaan kasvattaa yritysjärjestelyillä. Aktivistisijoittajat lähestyvät yritystoimintaa juuri laajemman ekosysteemin kannalta ja ovat nykypäivän yritysjärjestelymaailmaan pysyvästi tulleita vierailijoita. Tyypillisesti aktivistisijoittavat ovat pääomasijoittajia, hedge-rahastoja tai varakkaita yksityissijoittajia.

Mikäli johdolta katoaa fokus siitä, mistä yrityksen arvo muodostuu tai miten se voi tuhoutua, on aktivistisijoittaja kärppänä paikalla. Aina yritys itse ei ole paras omistaja toiminnoilleen, vaan osa liiketoiminnasta on tuottavampaa jonkun toisen käsissä. Uuden ajan yritysjohdolta vaaditaankin ketterää ja jatkuvaa uudelleenarviointia liiketoiminnoistaan ja siitä, mihin kannattaa keskittyä, mitä kokeilla ja kenen kanssa verkottua.

 

Oliko tieto hyödyllistä?