M&A Trends

Predictions

M&A trends 2019

Katsaus yritysjärjestelyihin

Kasvaako yritysjärjestelyiden määrä myös tänä vuonna? Tarkastelemme vuosittaisessa kyselyssämme tarkemmin yrityskauppamarkkinoiden tulevaisuutta sekä yritysten ja pääomasijoitusyhtiöiden haasteita.

Deloitten M&A trends 2019 -raporttimme mukaan Yhdysvaltojen verouudistus ja aiempaa vakaampi sääntelyilmapiiri sekä lisääntyvät kassavarat kasvattavat optimismia yritysjärjestelyjen eri osapuolten keskuudessa Yhdysvalloissa. Yritysjärjestelymarkkinoilla ei ole näkyvissä merkkejä hidastumisesta. 79 % vastaajista uskoo, että seuraavien 12 kuukauden aika päätökseen saatettavien kauppojen määrä nousee viime vuodesta.

M&A trends 2019

Katsaus yritysjärjestelyihin

Lue lisää
Oliko tieto hyödyllistä?